| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Filip Mercl, Ph.D. (15114)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2754
  • Kancelář:
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SAVY, D. – MERCL, F. – **COZZOLINO, V. – **SPACCINI, R. – **CANGEMI, S. – **PICOLLO, A. Soil amendments with lignocellulosic residues of biorefinery processes affect soil organic matter accumulation and microbial growth. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, roč. 8, č. 8, s. 3381-3391. ISSN: 2168-0485.

MERCL, F. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Improved phosphorus fertilisation efficiency of wood ash by fungal strains Penicillium sp. PK112 and Trichoderma harzianum OMG08 on acidic soil. Applied Soil Ecology, 2020, roč. 147, č. 103360, s. 1-7. ISSN: 0929-1393.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Long-term willows phytoremediation treatment of soil contaminated by fly ash polycyclic aromatic hydrocarbons from straw combustion. Environmental Pollution, 2020, roč. 264, č. 114787, s. 1-9. ISSN: 0269-7491.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – PIERDONA, L. – ULLOA MURILLO, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Changes in availability of Ca, K, Mg, P and S in sewage sludge as affected by pyrolysis temperature. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1214-1178.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The role of biochar and soil properties in determining the available content of Al, Cu, Zn, Mn, and Cd in soil. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 885, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

**KOPECKÝ, J. – PAUL, C. – MÁSLOVÁ, A. – MERCL, F. – **PATRMANOVA, T. – MAREČKOVÁ, M. Kmen rodu Streptomyces 05ME854 s vysokou solubilizační aktivitou, Streptomyces 05ME854 strain with high solubilizing activity, , 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, 05ME854, 05ME854, Kmen rodu Streptomyces 05ME854 s vysokou solubilizační aktivitou, desetiprocentní úspora nákladů na hnojení NPK, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOŠNÁŘ, Z. – WIESNEROVÁ, L. – HŘEBEČKOVÁ, T. – KROULÍKOVÁ, S. – BOUČEK, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present in biomass fly ash by co-composting and co-vermicomposting. Journal of Hazardous Materials, 2019, roč. 369, č. MAY, s. 79-86. ISSN: 0304-3894.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mutual relationships of biochar and soil pH, CEC, and exchangeable base cations in a model laboratory experiment. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2405-2416. ISSN: 1439-0108.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. High temperature-produced biochar can be efficient in nitrate loss prevention and carbon sequestration. Geoderma, 2019, roč. 338, č. Mar, s. 48-55. ISSN: 0016-7061.

KROULÍKOVÁ, S. – **MOHNKE, S. – **WENZEL, W. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Combined effects of carbonaceous-immobilizing agents and subsequent sulphur application on maize phytoextraction efficiency in highly contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, roč. 26, č. 20, s. 20866-20878. ISSN: 0944-1344.

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – HAILEGNAW NIGUSS, S. – SZÁKOVÁ, J. Je biochar půdním aditivem nebo hnojivem?. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 49-56.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Ability of natural attenuation and phytoremediation using maize (Zea mays L.) to decrease soil contents of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) derived from biomass fly ash in comparison with PAHs-spiked soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, roč. 153, č. May, s. 16-22. ISSN: 0147-6513.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – **ARANDA, E. – TLUSTOŠ, P. A comparative study to evaluate natural attenuation, mycoaugmentation, phytoremediation, and microbial-assisted phytoremediation strategies for the bioremediation of an aged PAH-polluted soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, roč. 147, č. Jan, s. 165-174. ISSN: 0147-6513.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Effects of summer and winter harvesting on element phytoextraction efficiency of Salix and Populus clones planted on contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2018, roč. 20, č. 5, s. 499-506. ISSN: 1522-6514.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar, wood ash and humic substances mitigating trace elements stress in contaminated sandy loam soil: Evidence from an integrative approach. Chemosphere, 2018, roč. 203, č. JUL 2018, s. 228-238. ISSN: 0045-6535.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – MAREČKOVÁ, M. – **DIETEL, K. – **KOPECKÝ, J. – PRAČKE, K. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of wood ash and Paenibacillus mucilaginosus to soil: the effect on maize nutritional status, root exudation and composition of soil solution. Plant and Soil, 2018, roč. 428, č. 1-2, s. 105-122. ISSN: 0032-079X.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – **HANZLÍČEK, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV. Waste Forum, 2018, roč. 2, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1804-0195.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě, způsob její výroby a její použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307306. 11.04.2018.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **HANZLÍČEK, T. – **ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva, granule pro hnojení rostlin, způsob jejich výroby a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307190. 25.01.2018.

OCHECOVÁ, P. – MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Fertilization efficiency of wood ash pellets amended by gypsum and superphosphate in the ryegrass growth. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-54. ISSN: 1214-1178.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – KŘÍŽOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Influence of Rhizon MOM suction cup and Triticum aestivum L. on the concentration of organic and inorganic anions in soil solution. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 820-826. ISSN: 1439-0108.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANZLÍČEK, T. – ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva a granule pro hnojení rostlin. -- Neuvedený název vydavatele --. 30482. 14.03.2017.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **PANOVA, M. – PRAČKE, K. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. The improvement of multi-contaminated sandy loam soil chemical and biological properties by the biochar, wood ash, and humic substances amendments. Environmental Pollution, 2017, roč. 229, č. Oct, s. 516-524. ISSN: 0269-7491.

MERCL, F. – **ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P.Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem . 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2793-1.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 30830. 11.07.2017.

KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. – **PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P.Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů. 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 95-98. ISBN: 978-80-213-2793-1.

MERCL, F. – ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2017. s. 99-102.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – MACIAK, M. Changes in nutrient plant availability in loam and sandy clay loam soils after wood fly and bottom ash amendment. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 2, s. 487-497. ISSN: 0002-1962.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon content in fly ash and bottom ash of biomass incineration plants in relation to the operating temperature and unburned carbon content. Science of the Total Environment, 2016, roč. 563-564, č. 1, s. 53-61. ISSN: 0048-9697.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – POLICKÁ, P. – LEHEJČEK, J. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (Salix polaris) in different tundra habitat: response to soil environment. 2016, Polar Ecology Conference 2016, 19th-21st September 2016 České Budějovice, Czech Republic, ISBN: 978-80-7394-594-7, s. 116.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of low molecular mass organic acids in roots and the exudation of arctic willow (Salix polaris) as a strategy for nutrients release in arctic soils (Svalbard). 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October, Istanbul, Turkey.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Nutrient dynamics in soil solution and wheat response after biomass ash amendments. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 6, s. 2222-2234. ISSN: 0002-1962.

LEKFELDT, J. – REX, M. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – MAGID, J. – DE NEERGAARD, A.Effect of bioeffectors and recycled P-fertiliser products on the growth of spring wheat. 2016, Chemical and Biological Technologies in Agriculture, roč. 3, č. 22, s. 1-18. ISSN: 2196-5641.

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – OCHECOVÁ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J.The modification of soil properties and plant uptake by the application of bioeffectors and amendments. 2016, Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, roč. 62, č. 5, s. 26-29. ISSN: 0861-9638.

KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – HOLEČKOVÁ, Z.Verbesserte P-Effizienz durch Bio-Effektoren im Feldversuch. 2016, Die Rolle der Bodenmikroorganismen bei der Ernährung von Kulturpflanzen, 17.11.2016, Bernburg (Saale). s. 23-23.

BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J.Potenciál biocharu nasyceného fugátem ve výživě rostlin. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P.Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2691-0.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J.Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 53-60. ISBN: 978-80-213-2691-0.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K.Evaluation of biochar effect on soil pH, inorganic nitrogen and soluble carbon. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2691-0.

PRAČKE, K. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Potenciál biocharu nasyceného fugátem ve výživě rostlin. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 85-88.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – PRAČKE, K. Evaluation of biochar effect on soil pH, inorganic nitrogen and soluble carbon. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 93-96.

MERCL, F. – PRAČKE, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – **JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 105-108.

TLUSTOŠ, P. – KROULÍKOVÁ, S. – PRAČKE, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 53-60.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (salix polaris) in different tundra habitats. 2015, Sborník abstraktů "Současné trendy v čekém polárním výzkumu 2015", Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jan Kavan (Ed.), 2015.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace bioefektorů na růst a sušinu nadzemní hmoty kukuřice. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 95-98. ISBN: 978-80-213-2594-4.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĽOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 111-116. ISBN: 978-80-213-2594-4.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Popel z biomasy – významný zdroj živin pro zemědělskou půdu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1803-0394.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ashes and bioeffectors on soil solution composition. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 300-300.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – JABLONSKÝ, I. – MERCL, F. – KOUDELA, M. – KOŠNÁŘ, Z. Vyhodnocení analýz vyplozeného žampionového substrátu. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – BALÍK, J. Vliv aplikace bioefektorů na růst a sušinu nadzemní hmoty kukuřice. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 95-98.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĹOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 111-116.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace olova v rychle rostoucích dřevinách. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 96-99. ISBN: 978-80-213-2511-1.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Popel z biomasy – významný zdroj živin. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 43-50. ISBN: 978-80-213-2511-1.

 
page foot