| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Lněničková (15916)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DOLEŽAL, P. – **FURTON, K. – LNĚNIČKOVÁ, J. – **KYJAKOVÁ, P. – **SKEŘÍKOVÁ, V. – **VALTEROVÁ, I. – PINC, L. – **URBAN, Š. Multiplicity of human scent signature. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-7. ISSN: 2090-536X.

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š.Human scent signature: an off-line coupling of GC with dogs to determine the scent composition and analysis of human scent samples by GCxGC-MS . 2016, Abstract book International symposium on capillary chromatography and GCxGC symposium, 29.5. - 3.6.2016, Riva del Garda, Italy, p. 550 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – PINC, L. – URBAN, Š.Sensitivity of Human Scent Analysis: The Dog vs. GC-MS/MS. 2016, Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecules of Human Scent Signature. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

CINKOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – VYPLELOVÁ, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PINC, L. – URBAN, Š.Analyses of Mixtures of Humans Scents. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PINC, L. – URBAN, Š. Molekulová skladba pachové signatury člověka. ..., 2016, roč. 3, č. , s. 200-210. ISSN: N.

PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – LNĚNIČKOVÁ, J.Psi poznají střelce. 2016, .

LNĚNIČKOVÁ, J. – ČAPKOVÁ, Z. – DOLEŽAL, P. – KYJAKOVÁ, P. – PÍSAŘÍKOVÁ, A.Pes jako „detektor“ pro plynovou chromatografii. 2016, .

NEUMANNOVÁ, P. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrilové rukavice jako prostředek proti nežádoucí kontaminaci lidským pachem. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.12.

URBAN, Š. – DOLEŽAL, P. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PÁLKA, D. – VYHNÁLEK, O. – PINC, L. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molekulární složení aktivní pachové signatury člověka - společný projekt ČZU a VŠCHT. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.9.

LANGROVÁ, I. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – SANTARIOVÁ, M. – VLASÁK, P. – WACKERMANNOVÁ, M. – PÍSAŘOVÁ, A. – KOLÁŘ, F. Pachová signatura. Praha: VŠCHT Praha, 2014, 5s. ISBN: N,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot