| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Konečná ()

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. – KONEČNÁ, J. Impact of long-term organic and mineral fertilization on lucerne forage yield over 8 year period. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 36-41. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. – KONEČNÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of long-term fertilization on crude protein fractions of lucerne forage in the first cut. 2016, Proceeding of the 26th General Meeting of the European Grassland Federation, The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. 4-8.9.2016, p. 320 - 322. ISBN:978-82-17-01677-9. .

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Differences in the crude protein fractions of lucerne leaves and stems under different stand structures. Grass and Forage Science, 2016, roč. 71, č. 3, s. 413-423. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv doby skladování osiva vojtěšky na jeho klíčivost v závislosti na tvrdoslupečnosti osiva. In Osivo a sadba. XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 126-130.

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vojtěškotrávy poskytují vyšší výnosy píce. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 7, s. 12. ISSN: 1211-3816 .

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. – ŠTÝBNAROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kvalitu píce vojtěšky. 2015, In: Tóthová, M., Vozár, L'.(eds.)X. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku. FAPZ Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 12.11.2015, 24 - 27, ISBN: 978-80-552-1421-4. .

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – KUNZOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na hodnoty indexu listové plochy u vojtěšky seté v období nárůstu do druhé seče. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 67-71. ISBN: 978-80-213-2611-8.

HAKL, J. – KONEČNÁ, J. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin. ČZU v Praze: , 2015, 10s. ISBN: ,

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crude protein fraction of lucerne in legume-grass mixture. 2014, Proceeding of 16th International Symposium Forage Conservation, 3.-6. června 2014, Brno, Czech Republic, s. 43-44, ISBN: 978-80-7375-975-9.

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání polní odolnosti k chorobám kořene u českých a zahraničních odrůd vojtěšky seté - lokalita Želešice. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 83-88. ISBN: 978-80-213-2529-6.

ZEMÁNKOVÁ, P. – HAKL, J. – KONEČNÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv očkování osiva na výnos vojtěšky a kvalitu píce v užitkových letech. 2013, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 149 – 154. ISBN: 978-80-213-2431-2.

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení obsahu ligninu v píci vojtěšky kalorimetrickou metodou. 2013, In: Vozár L.(ed.)VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 22.11.2013,49 - 52, ISBN: 978-80-552-1091-9. .

KONEČNÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na výnosy v sušině a na strukturu porostu vojtěšky seté. 2013, Fuksa, P. (ed): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 98 - 104. ISBN: 978-80-213-2431-2..

 
page foot