| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Mohamed Ketta, PhD. (15152)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SKŘIVANOVÁ, E. – LALOUČKOVÁ, K. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – KETTA, M. – **MACHANDER, M. – **COTOZZOLO, E. Research note: The effects of genotype, sex, and feeding regime on performance, carcasses characteristic, and microbiota in chickens. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 2, s. 760-764. ISSN: 0032-5791.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **SKŘIVANOVÁ, V. Breast meat quality in males and females of fast-, medium- and slow-growing chickens fed diets of 2 protein levels. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 4, s. 1-9. ISSN: 0032-5791.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. The response of fast-, medium- and slow-growing chickens to a low protein diet. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 3, s. 97-105. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – CHODOVÁ, D. Adverse effects of cadmium on poultry and role of selenium against it: An updated review. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 9, s. 339-348. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVANOVÁ, V. – NĚMEČEK, T. – KETTA, M. Effect of quantitative feed restriction on the performance, organ development and cecal activity of growing nutrias (Myocastor coypus). Animal Feed Science and Technology , 2021, roč. 280, č. 10, s. 1-11. ISSN: 0377-8401.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z. – KETTA, M. The effect of feed restriction, sex and age on the carcass composition and meat quality of nutrias (Myocastor coypus). Meat Science, 2021, roč. 182, č. 12, s. 0-0. ISSN: 0309-1740.

TŮMOVÁ, E. – **GOUS, R. – CHODOVÁ, D. – KETTA, M. Differences in growth and carcass coposition of growing male and female turkeys. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 9, s. 330-336. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Combined Effect of Genotype, Housing System, and Calcium on Performance and Eggshell Quality of Laying Hens. Animals, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-12. ISSN: 2076-2615.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – KETTA, M. Effect of feeding regime on the performance and blood parameters of male and female broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 2019, roč. 49, č. 2, s. 244-252. ISSN: 0375-1589.

**GOUS, R. – **FISHER, C. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. – **VLČKOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – KETTA, M. The growth of turkeys 1. Growth of the body and feathers and the chemical composition of growth. British Poultry Science, 2019, roč. 60, č. 5, s. 539-547. ISSN: 0007-1668.

**GOUS, R. – **FISHER, C. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. – **VLČKOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – KETTA, M. The growth of turkeys 2. Body components and allometric relationships. British Poultry Science, 2019, roč. 60, č. 5, s. 548-553. ISSN: 0007-1668.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Response of three laying hen genotypes to two dietary calcium levels. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 12, s. 504-510. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 234-239. ISSN: 1594-4077.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hen genotypes housed in enriched cages and on litter. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1212-1819.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHARVÁTOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer performance, eggshell quality and tibia characteristics. South African Journal of Animal Science, 2016, roč. 46, č. 3, s. 286-293. ISSN: 0375-1589.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell structure, measurements, and quality-effecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 7, s. 299-309. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hens genotypes housed in eriched cages and on litter. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 527.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in the eggshell quality and tibia strength in Lohmann White and Czech Hen housed in cages and on litter. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč.17, č.3, s. 75-78. ISSN: 1336-9245.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 119-124. ISBN: 978-80-7375-971-1.

ŠVEJSTIL, R. – MUSILOVÁ, Š. – KETTA, M. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of human milk oligosaccharides by intestinal bacteria. 2014, Book of abstractsof International Scietific Conference Probiotics and Prebiotics, Budapest, Hungary, 24.6.-26.6.2014, s. 158. ISBN: 978-80-89589-09-8.

 
page foot