| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Jochová ()

Kontakty
  • E-mail:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2669
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JOCHOVÁ, K. – TICHÝ, L. – HOFMANNOVÁ, M. – **SZTANKÓOVÁ, Z. – **KYSELOVÁ, J. Geny pro Leptin, TLR4 a CXCR1 ovlivňují užitkovost a skóre SB u C plemene. Náš chov, 2020, roč. , č. 9, s. 59-62. ISSN: 0027-8068.

JEČMÍNKOVÁ, K. – **UWE, M. – **KYSELOVÁ, J. – **SZTANKOOVÁ, Z. – **ZAVADILOVÁ, L. – **ŠTÍPKOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. Association of leptin, toll-like receptor 4, and chemokine receptor of interleukin 8 C-X-C motif single nucleotide polymorphisms with fertility traits in Czech Fleckvieh cattle. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 11, s. 1721-1728. ISSN: 1011-2367.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – MÁTLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční stáda versus genetické zdroje. 2016, Náš chov. č.3. s26-27..

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – SAID AHMED, A. – ZAVADILOVÁ, L. – MÁTLOVÁ, V. – MAJZLÍK, I. Leptin promoter region genotype frequencies and its variability in the Czech Fleckvieh cattle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 54-59. ISSN: 1211-3174.

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSELOVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Trendy ve šlechtění českého strakatého skotu a význam funkčních vlastností. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(2): 12-13..

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – STÁDNÍK, L.Association of DGAT1 and Leptin with fertility traits in Holstein cows. 2016, Acta Fytotechnica et Zootechnica;Monotematic Issue : Genetic Diversity and Production Potential of Food Resources; č. 19, (Special Issue);s. 34-37.

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I.Jednonukleotidový polymorfismus a jeho využití jako markeru při selekci vlastností s nízkou dědivostí. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(3): 9..

BOLECHOVÁ, P. – JEČMÍNKOVÁ, K. – HRADEC, M. – **KOTT, T. – **DOLEŽALOVÁ, J. Sex determination in gibbons of genus Nomascus using non invasive method. Acta Veterinaria Brno, 2016, roč. 85, č. 4, s. 363-366. ISSN: 0001-7213.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak lze molekulární genetiku využít ve šlechtění skotu?. 2015, Náš chov, 2015, č. 5, s. 36. ISSN: 0027-8068.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – ZAVADILOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Problematika zdraví vemene a plodnosti dojnic v České republice. 2015, Grant Journal, 2015, roč. 4, č. 1, s. 132-137. ISSN: 1805-062X, 1805-0638 (online).

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. Association of bovine DGAT1 and leptin genes polymorphism with milk production traits and energy balance indicators in primiparous Holstein cows. Mljekarstvo, 2014, roč. 64, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0026-704X.

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. The effects of polymorphism in the DGAT1 gene on energy balance and milk production traits in primiparous Holstein cows during the first six months of lactation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 1, s. 219-225. ISSN: 1310-0351.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Association between DGAT1 and Leptin polymorphic variant and negative energy balance in cattle. 2014, In: Book of abstract International scientific genetic konference "XXVI. GENETIC DAYS": 3 - 4.9.2014. Praha: Česká zemědělská univerzita, s. 151-154. ISBN: 978-80-213-2473-2.

JEČMÍNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorfní varianty vybraných genů a jejich vztah k ukazatelům zdraví vemene a reprodukce u skotu. 2014, In: ZOOTECHNIKA 2014, Sborník z konference mladých vědeckých pracovníků, konané dne 20.6.2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2014, s. 95 - 103. ISBN 978-80-7394-454-4.

 
page foot