| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Anna Dindová (18835)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – **NERUŠIL, P. Relationships between long-term fertilization management and forage nutritive value in grasslands. Agriculture Ecosystems & Environment, 2019, roč. 279, č. 2019, s. 139-148. ISSN: 0167-8809.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – PISARČIK, M. – DINDOVÁ, A. Agronomic factors affecting productivity and nutritive value of perennial fodder crops. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2017, roč. 50, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1805-3742.

DINDOVÁ, A. – HAKL, J.; idPublikace = 71762; Název: Změna sklizňového hmotnostního podílu agrobotanických skupin mezofytního lučního porostu v závislosti na hnojení-- Neexistuje podtyp publikace --

HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. – HAKL, J.Využití indexu fidelity k určení vztahu dvouděložných druhů a přesličky bahenní k trofickému stupni psárkové louky. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 18-24, ISBN 978-80-213-2707-8.

SKALICKÁ, J. – NOHEJLOVÁ, L. – DINDOVÁ, A. – VEVERKOVÁ, P.Druhová preference při pastvě ovcí (různá plemena) nebo smíšených stád ovcí a koz. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 57 - 60. ISBN 978-80-213-2707-8.

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změna druhového složení vlivem hnojení. 2015, Tóthová, M., Vozár, L. (eds.): X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre s mezinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 12.11.2015, 96 - 99, ISBN: 978-80-552-1421-4..

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. – NERUŠIL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bílkovinná a energetická hodnota píce mezofytního lučního porostu. 2015, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. Sborník příspěvků z odborného semináře, 3. 12. 2015, ČZU v Praze, Praha, 14 - 19. ISBN: 978-80-213-2611-8..

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny vybraných porostových charakteristik na lučním stanovišti s reziduálním působením hnojiv. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 17 - 22. ISBN: 978-80-213-2529-6.

BLÁHOVÁ, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv N, P, K hnojení na počet rostlinných druhů na ovsíkové louce. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 7-10, ISBN 978-80-213-2529-6.

FUČÍKOVÁ, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace dusíku na rozšíření přesličky bahenní. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 25-29. ISBN: 978-80-213-2431-2.

PICEK, T. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv umělého zasněžování na botanické složení trvalých travních porostů. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 118-123. ISBN: 978-80-213-2431-2.

DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zastoupení agrobotanických skupin v pastevním porostu ve vztahu k výnosu porostu a užitkovosti pasoucích se ovcí. 2013, Vozár, L. (ed.): VIII. Vedecká konferencia doktorandov s mezinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 22.11.2013, 24 – 27, ISBN: 978-80-552-1091-9..

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stlačené výšky na výnosy lučního porostu mezofytního charakteru. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, 20 - 24, ISBN: 978-80-213-2431-2..

 
page foot