| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Juraj Béreš (17799)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 775 042 536
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2538
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prihnojiť repku na jeseň?. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9/10, s. 59-61. ISSN: 1801-7673.

BÉREŠ, J.Zimný rast a jarné hnojenie repky ozimnej. 2016, Poradca pestovateľa – občasník pre slovenských pestovateľov, roč. 6, s.3-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Doporučení k jarnímu ošetření řepky ozimé - Insekticidy, regulace a fungicidy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 44-46. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Stav porostů a doporučení k jarní agrotechnice řepky ozimé - Výživa a hnojení, stimulace. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – ČERNÝ, L.Vybíráme odrůdy pro nový zásev řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 78-81. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Repková sezóna 2015/16 a poučenia z nej. 2016, Naše pole, roč. XX, č. 9, str.6-17, ISSN 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Ozimná repka v minulej a súčasnej sezóne. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 12, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J.Podzimní hnojení řepky dusíkem . 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 41/2016, str.26-27, ISSN 1211-3819 .

BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J.Řepka, zimy a výnosy. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 1, str. 3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Růst české slovenské řepky v zimě 2015/16 v provozních podmínkách na pokusech s výsevky a zimním dusíkem. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 2, str. 3-4..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č.5, str. 2-4..

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Ozimá řepka v minulé a současné sezóně. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 23-25. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Vývoj pěstitelských technologií řepky ozimé (Brassica napus L. var, napus f. biennis). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Lázně Skalka. Praha: Česká zemědělská univerrzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 1-5.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 13-25.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 26-34.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 38-42.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Dynamika rastu a obsahu živín v repke ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 47-50.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Vplyv jesenného prihnojenia na výnos semien repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 51-53.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Neskoré hnojenie repky na jeseň. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9/10, s. 52-54. ISSN: 1801-7673.

BÉREŠ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rast koreňového systému repky ozimnej, reakcia na hnojenie N. 2015, Poradca pestovateľa – občasník pre slovenských pestovateľov, roč. 5, http://poradca.agrobiology.eu.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k jarní agrotechnice řepky ozimé. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 116-119. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej I. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s.28-29. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej II. 2015, Naše pole, roč. 19, č.4, s. 21-22. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možné modifikácie technológie pestovania ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 8, s. 41-44. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitné založenie porastov ozimnej repky = základ bohatej úrody. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 9, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem a dalšími živinami. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 1, s. 3-4..

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – CIHLÁŘ, P. – KOZAK, M. – RÖHL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Protistresová technologie pěstování řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 3, s. 1-3..

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vztah kořenů a výnosů u řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 3, s. 4.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Neskoré hnojenie repky na jeseň. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 4, s. 1-3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – MAKOWSKI, N. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Protistresová technologie produkce ozimé řepky - počet šešulí a větví na řepce - vhodný parametr pro predikci výnosu u podniků?. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 11-14.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Vzťah mohutnosti koreňovej sústavy a úrod repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 20-25.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 25-37.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových a technologických pokusů - Tematické řepky na Slovensku v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 49-51.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskoré hnojenie repky na jeseň. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 52-54.

BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam a pěstování luskovin v České republice. 2014, Rośliny wysokobialkowe. Wroclaw: Uniwersitet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 43-47. ISBN: 978-83-7717-174-5.

BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rast repky ozimnej 2013/2014. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 1, s. 4.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohutné korene - základ pre dobrý výnos repky ozimnej. 2014, Úroda, roč. 62, č. 7, s. 40-41. ISSN: 0139-6013.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rast repky ozimnej a neskorá aplikácia dusíku na jeseň. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9/10, s. 52-53. ISSN: 1801-7673.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – LIČKOVÁ, S. Dynamika rastu repky ozimnej a pšenice ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 35-37.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohla byť úroda repky na Slovensku ešte vyššia?. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 12, s. 14-17. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasie a ozimná repka I. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 8, s. 43-45. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní doporučení pro hnojení ozimé řepky dusíkem. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 70-74. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasie a ozimná repka II. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 9, s. 22-23. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepek před zimou a agronomická doporučení pro jaro. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 78 - 81. ISSN: 1801-7673.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskorá aplikácia dusíku na jeseň a jej vplyv na výnos repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 53-55.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podmínky pro zvýšení výnosů a zlepšení ekonomiky řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 1-9.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2013/14 na Slovensku. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 17-20.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 21-32.

BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – TANCIK, J. Vplyv poškodenia koreňov repky ozimnej larvami kvetárky kapustovej v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku na dosiahnutú úrodu v roku 2014. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 67-70.

BÉREŠ, J. – ŠTRANC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrodových pokusov so sójou na Východoslovenskej nížine v roku 2012. 2013, In: Sója 2013. 20.8.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2013, s. 46-52, EUR. ISBN 978-80-87111-40-6.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BÉREŠ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2012/13. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 24-36. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – TANCIK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt kvetárky kapustovej v porastoch repky v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku na jeseň v roku 2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 58-61. ISBN: 978-80-213-2420-6.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot