| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Vít Rejha (15489)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3893
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRYCHTA, J. – ŠLEZINGR, M. – PELIKÁN, P. – REJHA, V. – GERNEŠOVÁ, L. – BLAHUTA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy. 2014, Tento projekt je zaměřen na analýzy možností využití geoinformačních systémů při hodnocení břehové abraze na přehradních nádržích. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu v prostředí ArcGIS pro vyhodnocování rizika břehové abraze a ústupu břehové čary. Při práci jsou využity softwarové produkty firmy ESRI, především ArcGIS 10.2.2 a jeho součásti ArcMap, ArcCatalog, ArcScene a Model Builder. Technické zázemí modelů tvoří nástroje GIS a programovací jazyk Python. Modely vychází z principů metody multikriteriální váhové analýzy a využívá operace s rastrovými i vektorovými daty. Dalším cílem projektu je analýza dostupných vstupních dat a možnosti jejich zpřesnění. Pro sběr dat a verifikaci modelu byly použity terénní měření, rozbory půdy, radarová a družicová data a metody s využitím kyberdronu a GNNS. Modelovým územím je úsek Osada na údolní nádrži Brno. Na projektu spolupracují týmy z České zemědělské univerzity v Praze a Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Výsledky projektu budou využity zadavatelem Povodí Moravy s.p..

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot