| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Jiří Brychta (15451)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
dle předchozí dohody: brychtajiri@fzp.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRYCHTA, J. – JANEČEK, M. – WALMSLEY, A. Crop-management Factor Calculation Using Weights of Spatio-temporal Distribution of Rainfall Erosivity. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 3, s. 150-160. ISSN: 1801-5395.

BRYCHTA, J. – JANEČEK, M. Evaluation of Discrepancies in Spatial Distribution of Rainfall Erosivity in the Czech Republic Caused by Different Approaches Using GIS and Geostatistical Tools. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 117-127. ISSN: 1801-5395.

BRYCHTA, J.; idPublikace = 64990; Název: Vytvoření nástrojové nadstavby v prostředí GIS pro návrh protierozní ochrany a její verifikace s využitím inovativních metod sběru dat-- Neexistuje podtyp publikace --

BRYCHTA, J. – ŠLEZINGR, M. – PELIKÁN, P. – REJHA, V. – GERNEŠOVÁ, L. – BLAHUTA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy. 2014, Tento projekt je zaměřen na analýzy možností využití geoinformačních systémů při hodnocení břehové abraze na přehradních nádržích. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu v prostředí ArcGIS pro vyhodnocování rizika břehové abraze a ústupu břehové čary. Při práci jsou využity softwarové produkty firmy ESRI, především ArcGIS 10.2.2 a jeho součásti ArcMap, ArcCatalog, ArcScene a Model Builder. Technické zázemí modelů tvoří nástroje GIS a programovací jazyk Python. Modely vychází z principů metody multikriteriální váhové analýzy a využívá operace s rastrovými i vektorovými daty. Dalším cílem projektu je analýza dostupných vstupních dat a možnosti jejich zpřesnění. Pro sběr dat a verifikaci modelu byly použity terénní měření, rozbory půdy, radarová a družicová data a metody s využitím kyberdronu a GNNS. Modelovým územím je úsek Osada na údolní nádrži Brno. Na projektu spolupracují týmy z České zemědělské univerzity v Praze a Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Výsledky projektu budou využity zadavatelem Povodí Moravy s.p..

BRYCHTA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů. 2013, Práce se zaměřuje na vyhodnocování vodní eroze pomocí GIS. Jsou zde popsány vstupní data pro erozní analýzy, možnosti jejich získání a použití v prostředí GIS. Pomocí softwaru Model Builder byl vytvořen ArcToolbox Vodní eroze s modely jednotlivých metod a nástroji pro usnadnění vyhodnocování erozních analýz. Modelovým územím jsou obce Bžany, Žalany a Kostomlaty pod Milešovkou. V práci jsou použity a analyzovány možnosti úprav a alternativ jednotlivých metod. Důležitou součástí práce je vytvoření univerzálního modelu pro návrh organizačních a agrotechnických protierozních opatření pro ekooptimalizaci území, který může být využitelný pro GIS katastrů, obcí a regionů v ČR. Sborník příspěvků 3. ročníku studentské konference, ČVUT v Praze,Fakulta stavební, Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ 22. 10. 2013 .

 
page foot