| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Jan Gregar, Ph.D. (15300)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6686
  • E-mail:
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

GREGAR, J.; idPublikace = 89603; Název: Vyhodnocení modelu SWAT jako nástroje integrovaného managementu povodí vodárenské nádrže Švihov-- Neexistuje podtyp publikace --

GREGAR, J. – PETRŮ, J. – **NOVOTNÁ, D. EVALUATION OF THE SWAT MODEL AS AN INTEGRATED MANAGEMENT TOOL IN DRINKING WATER SUPPLY CATCHMENT ŠVIHOV. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1801-5395.

FEDOROVA, D. – KOVÁŘ, P. – GREGAR, J. – JELÍNKOVÁ, A. – NOVOTNÁ, J. The Use of Snyder Synthetic Hydrograph for Simulation of Overland Flow in Small Ungauged and Gauged Catchments. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1801-5395.

GREGAR, J. – KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – BAŽATOVÁ, T. Comparison of Water Regimes of Two Dump Catchments in the Krusne hory Mts. (Czech Republic) in Dry Years Using a Hydrological Balance. . Soil and Water Research, 2017, roč. 2017, č. 12, s. 137-143. ISSN: 1801-5395.

GREGAR, J. – GREGAR, M. – VYMAZAL, J. Návrh optimálního režimu plošných zdrojů vedoucí k minimalizace zátěže N a P, Optimal management of difuse sources for N and P pollution minimalization, nutrients, SWAT, Trnava, , 2016, DJ - Znečištění a kontrola vody, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, greg/06//16, Mapa byla vytvořena v prostředí programu QGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GREGAR, J. Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech zemědělského hospodaření v povodí - fáze II. - Nmap, Verifying changes in the concentration of N and P from diffuse pollution in different ways of farming in the catchment Phase II. - Nmap, Nnutrients; Trnavka; water treatmant plant, 2016, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, GREG/12/16, Mapa byla vytvořena v prostředí programu QGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, TAČR TA04021421-2016V004, 01.01.2017,

GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. Povodí vodní nádrže Trnávka - bodové a plošné zdroje znečištění. Praha: FŽP, CZU, Praha, 2015, 58s. ISBN: ,

GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. – GREGAR, M. Základní parametrický model SWAT . Praha: FŽP, CZU, Praha, 2015, 19s. ISBN: ,

GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. – GREGAR, M. – GREGAR, M. Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí – Nmap, influence of Pacov WWTP reconstruction on changes in the concentration of N and P in the basin - Nmap, wwtp, pacov, waterbasin, nutrients, 2015, DJ - Znečištění a kontrola vody, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, greg/01/15, Mapa byla vytvořena v prostředí programu ArcGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GREGAR, J. – GREGAR, M. – GREGAROVÁ, K. – PEČENKA, M. Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech zemědělského hospodaření v povodí fáze I. – Nmap, Verifying changes in the concentration of N and P from diffuse pollution in different ways of farming in the catchment Phase I - Nmap, nutrients, Trnavka, water treatmant plant, 2015, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, GREG/02/15, Mapa byla vytvořena v prostředí programu ArcGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

GREGAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SWAT – Metoda sledování, vyhodnocování a modelování změn kvality vody v hydrologicky definovaných územích. 2014, 10. bienální konference VODA 2013; Poděbrady, 18. - 20.9. 2014; Sborník přednášek a posterových sdělení; strana 73 - 78.

GREGAR, M. – GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. Základní platforma modelu SWAT, databáze datových zdrojů. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2014, 52s. ISBN: ,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot