| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Ondřej Simon, Ph.D. (13972)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BARÁK, V. – SIMON, O.Bioindication methods using juvenile freshwater pearl mussels. 2018, In: Bryja, J. & Solský, M. (Eds.): Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8. - 9. února 2018, s. 95 (poster).

JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. Výsledná zpráva bioindikačního hodnocení v povodí horní Malše za rok 2017. neuvedeno: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., 2018, 40s. ISBN: ,

JAHELKOVÁ, V. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – **RYŠAVÝ, T. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **STUPKOVÁ, V.Teplotní extrémy dna horských toků a jejich vliv na přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). 2018, In: Sacherová, V. (Ed.): XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků z konference 25. - 29. června 2018, Kořenov, s. 45 (poster).

ČERNÁ, M. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – **DORT, B. – **MICHAELA, G. – **VOLFOVÁ, M. Within-river variation in growth and survival of juvenile freshwater pearl mussels assessed by in situ exposure methods. Hydrobiologia, 2018, roč. 810, č. 1, s. 393-414. ISSN: 0018-8158.

BÍLÝ, M. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – SIMON, O. – DOUDA, K. – BARÁK, V. – **DORT, B. Bioindication Testing of Stream Environment Suitability for Young Freshwater Pearl Mussels Using In Situ Exposure Methods. Journal of visualized experiments : JoVE, 2018, roč. 2018, č. 139, s. 1-12. ISSN: 1940-087X.

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Mapování, Methods for mapping of invasive species, mapování; nepůvodní druhy; invazní druhy; metodika, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - mapování, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 02.01.2017,

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Monitoring, Methods for monitoring of invasive species, monitoring; invasive species; methodology, 2017, EH - Ekologie - společenstva, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - monitoring, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MŽP ČR, 02.01.2017,

BARÁK, V. – SIMON, O. – **VOLFOVÁ, M.Funguje regulace splouvání horní Vltavy z hlediska ochrany perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)? … aneb vodáctví a přímé ohrožení mlžů. 2017, In: Harabiš, F. & Solský, M. (Eds.): Sborník abstraktů 9. ročníku konference Kostelecké inspirování. 23. – 24. listopadu 2017, s. 13 (přednáška a abstrakt).

SIMONOVÁ, J. – SIMON, O. – KAPIC, Š. – NEHASIL, L. – HORSÁK, M. Medium-sized forest snails survive passage through birds’ digestive tract and adhere strongly to birds’ legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES, 2016, roč. 82, č. 3, s. 422-426. ISSN: 0260-1230.

SIMON, O. – VANÍČKOVÁ, I. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – PATZENHAUEROVÁ, H. – HRUŠKA, J. – PELTÁNOVÁ, A. The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: Several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. LIMNOLOGICA, 2015, roč. 2015, č. 50, s. 11-20. ISSN: 0075-9511.

MATASOVÁ, K. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DORT, B. – DOUDA, K. Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). Silva Gabreta, 2015, roč. 19, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1211-7420.

MATASOVÁ, K. – SIMON, O. – DORT, B. – DOUDA, K. – BÍLÝ, M. Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). Silva Gabreta, 2013, roč. 19, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1211-7420.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot