| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Ondřej Simon, Ph.D. (13972)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

STAPONITES, L. – SIMON, O. – BARTÁK, V. – BÍLÝ, M. Management effectiveness in a freshwater protected area: Long-term water quality response to catchment-scale land use changes. ECOLOGICAL INDICATORS, 2022, roč. 144, č. 144, s. 1-9. ISSN: 1470-160X.

BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. Experimental quantification of multiple point-source pollution effects on juvenile freshwater mussels in a stream exposure gradient. Aquatic Conservation - Marine and Freshwater Ecosystems, 2022, roč. 32, č. 11, s. 1797-1808. ISSN: 1052-7613.

BÍLÝ, M. – SIMON, O. – BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. Occurrence depth of juvenile freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) in a river bed tested by experimental mesh tubes. Hydrobiologia, 2021, roč. 848, č. 12-13, s. 3127-3139. ISSN: 0018-8158.

SIMON, O. – HORÁČKOVÁ, J. Co nám prozrazuje vymírání perlorodky říční o našich oligotrofních řekách?. Živa, 2021, roč. , č. 5, s. 243-247. ISSN: 0044-4812.

BARÁK, V. – JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K.Effects of episodic point-source pollution on survival of caged juvenile Margaritifera margaritifera. 2021, In: Douda, K., Escobar-Calderón, F. & Vodáková, B. (Eds.): 9th European Congress of Malacological Societies (Book of Abstracts). Prague, Czech Republic, 5th-9th of September 2021, p. 139 (poster)..

**TICHÁ, K. – SIMON, O. – HOUŠKA, J. – **PELÁKOVÁ, L. – DOUDA, K. Helocrenic springs as sources of nutrient rich fine particulate organic matter in small foothill watershed. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

BARÁK, V. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – JAHELKOVÁ, V. – **ŠVANYGA, J. – **DORT, B.Evaluation of suitable mussel habitats with bioindication mesh cages: Case study from three rivers in the Czech Republic. 2019, In: Schneider, J. & Jecke, F. (Eds.): INTERNATIONAL WORKSHOP – Freshwater mussels: Search for suitable habitats and evaluation of protection measures (Book of Abstracts). Dresden, Germany, 25th-27th of March 2019, p. 59 (poster).

STAPONITES, L. – BARTÁK, V. – BÍLÝ, M. – SIMON, O. Performance of landscape composition metrics for predicting water quality in headwater catchments. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 1, s. 14405-14414. ISSN: 2045-2322.

BERCHOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – KADLECOVÁ, M. – **KOPECKÝ, M. – PATOKA, J. – PECHAROVÁ, E. – PETRUS, D. – SIMON, O. – VARDARMAN, J. – VOJÍK, M. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy, Monitoring of invasive alien species risk spreading to localities of high interest, monitoring; invasive alien species; nature conservation; early warning; control; geoportal of invasive alien species, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZP/3234, Sekce ochrany přírody a krajiny, nejsou, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 19.12.2019,

JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BARÁK, V. – SIMON, O.Bioindication methods using juvenile freshwater pearl mussels. 2018, In: Bryja, J. & Solský, M. (Eds.): Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8. - 9. února 2018, s. 95 (poster).

JAHELKOVÁ, V. – SIMON, O. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. Výsledná zpráva bioindikačního hodnocení v povodí horní Malše za rok 2017. neuvedeno: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., 2018, 40s. ISBN: ,

JAHELKOVÁ, V. – BARÁK, V. – STAPONITES, L. – **RYŠAVÝ, T. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **STUPKOVÁ, V.Teplotní extrémy dna horských toků a jejich vliv na přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). 2018, In: Sacherová, V. (Ed.): XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků z konference 25. - 29. června 2018, Kořenov, s. 45 (poster).

ČERNÁ, M. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – **DORT, B. – **MICHAELA, G. – **VOLFOVÁ, M. Within-river variation in growth and survival of juvenile freshwater pearl mussels assessed by in situ exposure methods. Hydrobiologia, 2018, roč. 810, č. 1, s. 393-414. ISSN: 0018-8158.

BÍLÝ, M. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – SIMON, O. – DOUDA, K. – BARÁK, V. – **DORT, B. Bioindication Testing of Stream Environment Suitability for Young Freshwater Pearl Mussels Using In Situ Exposure Methods. Journal of visualized experiments : JoVE, 2018, roč. 2018, č. 139, s. 1-12. ISSN: 1940-087X.

BARÁK, V. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – SIMON, O. – **ŠVANYGA, J. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – **DORT, B.What do BABIES, CAGES and STREAMS have in common? Find it out in a Czech premiere of the 8-minute CULS feature film!. 2018, In: Harabiš, F. (Ed.): Sborník abstraktů 10. ročníku konference Kostelecké inspirování. 22. – 23. listopadu 2018, s. 13 (přednáška a abstrakt).

SIMON, O. – BARÁK, V. – **KLADIVOVÁ, V. – JAHELKOVÁ, V. – STAPONITES, L. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K.Verifying the safe level of visitors’ pressure in aquatic protected areas: surrogate signal species, dummy individuals and bioindication. 2018, A poster was presented at the 5th European Congress of Conservation Biology, 12th-15th of June 2018, Jyväskylä, Finland. (The book of abstracts of the ECCB 2018 is not citable as a whole entity.).

BARÁK, V. – SIMON, O. – **NĚMČÍKOVÁ, S. – BÍLÝ, M. – **DORT, B. – **ŠVANYGA, J. – DOUDA, K.Interpretation of mussel bioindication test results in Buddensiek cages and Hruska sandy boxes. 2018, In: Riccardi, N., Urbanska, M., Lopes-Lima, M. & Crovato, P. (Eds.): 1st Freshwater Mollusk Conservation Society Meeting in Europe (Book of Abstracts). Verbania, Italy, 16th-20th of September 2018, p. 88 (poster).

BARÁK, V. – SIMON, O. – **KLADIVOVÁ, V. – **ZELENKOVÁ, E. – BÍLÝ, M. – **VOLFOVÁ, M. – **ŠVANYGA, J. – **DORT, B. – DOUDA, K.Hodnocení vlivu návštěvníků na klidové území Vltavský luh v NP Šumava. 2018, Příspěvek (poster) byl prezentován na konferenci Aktuality šumavského výzkumu VI, 6. – 7. listopadu 2018, Srní, Česká republika (sborník obsahující pouze abstrakty přednášek je k dispozici zde: http://www.silvagabreta.eu/obsah/upd04/Abstracts_prezentationCZ.pdf)..

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Mapování, Methods for mapping of invasive species, mapování; nepůvodní druhy; invazní druhy; metodika, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - mapování, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 02.01.2017,

**PERGL, J. – **DUŠEK, J. – **HOŠEK, M. – KNAPP, M. – SIMON, O. – BERCHOVÁ, K. – BOGDAN, V. – ČERNÁ, M. – **POLÁKOVÁ, S. – **MUSIL, J. – **SÁDLO, J. – **SVOBODOVÁ, J. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů - Monitoring, Methods for monitoring of invasive species, monitoring; invasive species; methodology, 2017, EH - Ekologie - společenstva, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Invazní druhy - monitoring, detailní popis postupu při mapování vybraných invazních druhů na území ČR, metodika je nutná k předejití pokutě od EU, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MŽP ČR, 02.01.2017,

BARÁK, V. – SIMON, O. – **VOLFOVÁ, M.Funguje regulace splouvání horní Vltavy z hlediska ochrany perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)? … aneb vodáctví a přímé ohrožení mlžů. 2017, In: Harabiš, F. & Solský, M. (Eds.): Sborník abstraktů 9. ročníku konference Kostelecké inspirování. 23. – 24. listopadu 2017, s. 13 (přednáška a abstrakt).

SIMONOVÁ, J. – SIMON, O. – KAPIC, Š. – NEHASIL, L. – HORSÁK, M. Medium-sized forest snails survive passage through birds’ digestive tract and adhere strongly to birds’ legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES, 2016, roč. 82, č. 3, s. 422-426. ISSN: 0260-1230.

SIMON, O. – VANÍČKOVÁ, I. – BÍLÝ, M. – DOUDA, K. – PATZENHAUEROVÁ, H. – HRUŠKA, J. – PELTÁNOVÁ, A. The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: Several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. LIMNOLOGICA, 2015, roč. 2015, č. 50, s. 11-20. ISSN: 0075-9511.

MATASOVÁ, K. – SIMON, O. – BÍLÝ, M. – DORT, B. – DOUDA, K. Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). Silva Gabreta, 2015, roč. 19, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1211-7420.

MATASOVÁ, K. – SIMON, O. – DORT, B. – DOUDA, K. – BÍLÝ, M. Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). Silva Gabreta, 2013, roč. 19, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1211-7420.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot