| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D. (1819)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2157
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**CLARK, J. – DITTRICH, O. – **LAW, S. – STARÁ, D. – **BARTÁK, M.; idPublikace = 81104; Název: Food Prices, Taxes and Obesity in Canada and its Implication for Food Taxation-- Neexistuje podtyp publikace --

DITTRICH, O. – **CLARK, J. – STARÁ, D. – BARTÁK, M. The visit fees and its influence on overall health expenditures- the case of the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 2017, roč. XX, č. 2, s. 4-14. ISSN: 1212-3609.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. A Comparative Sectoral Analysis of Managerial Compensation and Firm Performance. International Advances in Economic Research, 2017, roč. 23, č. 3, s. 359-360. ISSN: 1083-0898.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Pertussis Vaccination Program in the Czech Republic in Light of International Experience. ..., 2016, roč. 22, č. 2, s. 237-238. ISSN: N.

SRBEK, P. – DITTRICH, O. Does a “CEO chairman ” guarantee better performance from a firm ?. Danube: Law and Economics Review, 2016, roč. 7, č. 3, s. 145-160. ISSN: 1804-8285.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. Managerial Compensation and Firm Performance: Is There Any Relationship?. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 4, s. 467-468. ISSN: 1083-0898.

CLARK, J. – DITTRICH, O. – LAW, S. – XU, Q. Nutrient Prices and other Socio - Economic and Health Determinants of the Body Mass Index of Canadians. ..., 2014, roč. 20, č. 3, s. 249-258. ISSN: N.

DITTRICH, O. – CLARK, J. – XU, Q. Empirical Evidence of the Efficiency and Efficacy of Fat Taxes and Thin Subsidies. ..., 2014, roč. 22, č. 3, s. 202-207. ISSN: N.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Human Resources Availability in the Czech Health Care System. ..., 2014, roč. 20, č. 4, s. 461-462. ISSN: N.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Regulation Fees and Health Care Spending. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1083-0898.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Academic detailing programy a medicína faktu. Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) , 2012, roč. 14, č. 4, s. 11-14. ISSN: 0514-8057 .

DITTRICH, O. – SVOBODA, R. MOŽNOSTI E-LEARNINGOVÝCH SYSTÉMŮ V PRAXI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 94-98. ISSN: 1214-9187.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Impact of Aging Population on the Rise of the Health care Cost in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2012, roč. 16, č. 1, s. 2-9. ISSN: 1083-0898.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. After the Financial Crisis: Is the Czech Health Care System in Transition?. International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 492-493. ISSN: 1083-0898.

DITTRICH, O. Health Capital as a Determinant of Living Standard and Life Satisfaction. An Empirical Study.. International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 413-420. ISSN: 1083-0898.

STARÁ, D. – DITTRICH, O. Národní zdravotní pojištění na Tchajwanu . Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 2, s. 68 - 70. ISSN: 1213-6050.

DITTRICH, O. – STARÁ, D. Je stárnutí populace hlavní příčinou růstu výdajů na zdravotní péči?. Zdravotnictví v ČR, 2010, roč. XIII., č. 4, s. 144 - 146. ISSN: 1213-6050.

Dopady finanční krize na zdravotnický sektor v České republice - Ing. Dana Stará, PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D., 2010

DITTRICH, O. – CLARK, J. Alternative Fat Taxes to Control Obesity. International Advances in Economic Research, 2010, roč. 16, č. 4, s. 388 - 394. ISSN: 1083-0898.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot