| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc. (1838)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2348
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČMEJREK, J. Public administration reform and regional development in the Czech Republic after twenty years of corrections. In DIGITALIZATION. Society and Markets, Business and Public Administration 03.11.2022, České Budějovice. České Budějovice: Proceedings of the 16th International Scientific Conference INPROFORUM, 2022. s. 49-53.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J.Veřejná správa. 2022, .

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – ČMEJREK, J. Mayors as a variable in typologies of local governments: a case study of the Czech Republic. LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 2021, roč. 47, č. 2, s. 167-185. ISSN: 0300-3930.

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J.Osadní výbory jako rozvojový a komunitní aktér. 2018, .

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J.Institutional Limits of Local Development in the Czech Republic. 2018, .

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Mechanismy rozhodování o investičních záměrech a rozpočtech obcí. Sociólogia, 2017, roč. 49, č. 5, s. 482-506. ISSN: 0049-1225.

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Česká regionální politika pohledem obecních kronik do roku 1939. Moderní dějiny, 2016, roč. 24, č. 1, s. 47-62. ISSN: 1210-6860.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Risk management of rural municipalities as a limit of their basic selfgoverning functions. 2015, .

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Risk management of rural municipalities as a limit of their basic selfgoverning functions. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV: GLOBAL AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague. Faculty of Economics and Management, 2015. s. 99-108.

ČMEJREK, J.; idPublikace = 71311; Název: Rural Development and Sustainability in Rural Areas-- Neexistuje podtyp publikace --

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Slabá místa reformy územní veřejné správy v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 23.10.2014, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 170-176.

ČMEJREK, J. Demokratický deficit v lokálním politickém prostoru ČR: možnosti a meze analýzy. ..., 2013, roč. 5, č. 2, s. 178-186.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Venkovské regiony jako politický prostor. In Sborník přípěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013 10.10.2013, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 37-45.

ČMEJREK, J. – URBANOVÁ, M. Municipality Websites as a Communication Channel in the Central Bohemia Region. In New Dimensions in the Development of Society 06.10.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences, 2012. s. 26-33.

ČMEJREK, J. – WURST-HAŠOVÁ, B. EU Strategy for the Danube Region. ..., 2012, roč. 8, č. 1, s. 107-117.

ČMEJREK, J. – ŘEZANKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. Integration of Foreigners in Local Communities. In New Dimensions in the Development of Society 06.10.2011, Jelgava. Jelgava, Latvia: Faculty of Social Sciences, Latvia University of Agriculture, 2012. s. 17-25.

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945. Moderní dějiny, 2011, roč. 19, č 1, s. 47-66. ISSN: 1210-6860.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Osadní výbory a jejich samosprávný potenciál. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 62 - 72. ISSN: 1803-8220.

ČMEJREK, J. – BUBENÍČEK, V. – ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada, 2010. 224s. ISBN 978-80-247-3061-5.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit. Acta Protozoologica, 2009, roč. 1, č. 3, s. 284 - 304. ISSN: 0065-1583.

ČMEJREK, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR, s. 5 - 42.

Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit - doc. PhDr. Čmejrek Jaroslav, CSc.; Ing. Čopík Jan, Ph.D., 2009

Lokální politická participace občanů: měření a interpretace - doc. PhDr. Čmejrek Jaroslav, CSc., 2009

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – BUBENÍČEK, V. – KOCIÁNOVÁ, J. – WAGNEROVÁ, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 133s. ISBN 978-80-87168-10-3.

 
page foot