| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. (944)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2170
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VLKOVÁ, M. – KUBÁTOVÁ, E. – ZELENÝ, V. – ŠLECHTA, P. – POLESNÝ, Z. – KOHOUT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linguistic Analysis of Vernacular Names of Plants Used by the Czech Diaspora in Romanian Banat. 2012, 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics (Book of Abstracts). 29. 11. 2012, ČZU v Praze, s. 21. ISBN: 978-80-213-2305-6.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologická regulace širokolistých šťovíků na trvalých travních porostech. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 2, s. 27-30. ISSN 1211-3565.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Slunečnice jako zaplevelující rostlina v porostech následných plodin. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 266-269. ISBN 978-80-87065-36-5 .

Příčiny plíživé expanze teplomilných plevelů - prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy, 2010

KOHOUT, V. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – HOLEC, J. Ústup širokolistých šťovíků z polí a luk. Úroda, 2010, roč. 58, č. 4, s. 76 - 78. ISSN: 0139-6013.

Biological control of broad-leaved docks on perennial grassland in the Czech Republic - prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová Hradecká, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., 2010

The slinking interfusion of the thermophilous weeds into Czech Republic - prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., doc. Dr. Ing. Eloy Fernández, 2010

KOHOUT, V. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. Účinná regulace pcháče rolního na orné půdě. Úroda, 2009, roč. 5, č. 57, s. 24 - 25. ISSN: 0139-6013.

KOHOUT, V. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. Podíl osiva na zaplevelení zemědělské půdy. Úroda, 2009, roč. 8, č. 57, s. 16 - 17. ISSN: 0139-6013.

Regulácia škodlivosti olejnín vzídených z výdrvu v následných plodinách - prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2009

Regulace škodlivosti výdrolu řepky a jiných olejnin - prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2009

Regulace škodlivosti výdrolu řepky a jiných olejnin v následných plodinách - prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2009

The possibilities of spread the Parthenium weed (Parthenium hysterophorus L.) into new areas - prof. Ing. Kohout Václav, DrSc.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot