| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D. (14942)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SMÉKALOVÁ, L. – CHALOUPKOVÁ, P. – NĚMEJC, K. – NY, V. Satisfaction with acquired transferable competences among university students in Cambodia. Asia Pacific Education Review, 2023, roč. neuvedeno, č. , s. 0-0. ISSN: 1598-1037.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. – JIRSÁKOVÁ, J.Role Institutu vzdělávání a poradenství v rozvoji a evaluaci pedagogických kompetencí vyučujících a studentů doktorských studijních programů na České zemědělské univerzitě v Praze. 2022, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. THE SIGNIFICANCE OF EVALUATION OF TEACHING COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS FOR SETTING AND ENSURING THE QUALITY OF TEACHING: RESULTS OF LONG-TERM EVALUATION PROCESSES. In INTED2020 Proceedings 14th International Technology, Education and Development Conference 02.03.2020, Valencia. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 1551-1557.

KŘÍŽ, E. – NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L.Reflexe pedagogické praxe studentů učitelství z pohledu využívání materiálních didaktických prostředků na středních odborných školách. 2019, .

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – KŘÍŽ, E. A Reflection of the Quality of Education in the Use of Teaching Aids and the Importance of Lifelong Learning. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 10.05.2019, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2019. s. 94-103.

TOMŠÍKOVÁ, K. – NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Problems that Pedagogical Staff Face when Acquiring Qualifications. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 10.05.2019, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2019. s. 309-317.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – KŘÍŽ, E. Completeness of Designs of Lifelong Learning Programmes: Assessment of the Level of Conception of Student Projects. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 194-199.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – RUŠAROVÁ, K. – HUBÁČKOVÁ, A. External Evaluation at a High School in Cambodia and Teachers’ Competency to Educate. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 200-207.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Teachers of Vocational Subjects in Relation to Educational Technologies in Environmental Education. In EDULEARN 18 Proceedings of the 10th International Conference on Education and New Learning Technologies 02.07.2018, Palma. Palma: IATED Academy, 2018. s. 184-191.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. Management and Planning of Lifelong Learning Projects: A Qualitative Picture of Managerial Competencies of Undergraduate Students. In ICERI2018 Proceedings of the 11th International Conference of Education, Research and Innovation 12.11.2018, Sevilla. Sevilla: IATED Academy, 2018. s. 7933-7938.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Reasons for Frequent Absence of Students from Lectures: Subjective Statements. INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT AND EVALUATION, 2018, roč. 25, č. 1, s. 11-24. ISSN: 2327-7920.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Academic Performance of Students with Different Specializations and Learning to Learn Competence. In INTED 2017 Proceedings of the 11th International Technology, Education and Development Conference 06.03.2017, Valencie. Valencie: IATED Academy, 2017. s. 1545-1551.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Academic Performance of Students and Difficulty of University Education. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 12.05.2017, Jelgava. Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2017. s. 473-480.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Teaching Aids Requiring Educational Technologies in the Context of Evaluation of Education. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 5126-5135.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Lifelong Learning and the Sense of Life in a Senior Population: An Intergenerational Comparison. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 3354-3359.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Transferable Competencies of Students in Technical Fields at a Secondary Vocational School. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 3256-3262.

SMÉKALOVÁ, L. Didactic Principles of Adult Education with a Focus on the Effectiveness of Education of Students in the Combined Form of Study. In Applied Natural Sciences 2017, Proccedings of the 6th Biennial International Scientific Conference 27.09.2017, Jasná, Low Tatras. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 142-145.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. View of the Evaluation of Didactic Competence of Teachers of Vocational Subjects of Technical Fields: An Empirical Survey. In Applied Natural Sciences 2017, Proccedings of the 6th Biennial International Scientific Conference 27.09.2017, Jasná, Low Tatras. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 146-149.

SMÉKALOVÁ, L. – **AULICKÁ, R. – **POSPÍŠILOVÁ, K. – **KOMÁRKOVÁ, K. – **BRABCOVÁ, M. – **ČUMPLOVÁ, L. – **FRÍDOVÁ, D. – **HYBŠOVÁ, K. – **CHALUPOVÁ, A. – **KOVALSKÁ, M. – **MÍKA, P. – **STŘEŠTÍKOVÁ, M. – **VAJČNEROVÁ, D. – **VEJMOLOVÁ, A. – **VODRÁŽKOVÁ, L. – **TROUSILOVÁ, K.Kalendárium andragogiky. 2017, Tento studijní text, resp. učební pomůcka, vznikl za podpory Institucionálního rozvojového plánu MŠMT v rámci řešení projektu s názvem: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů (soutěž I): Inovace vzdělávací činnosti v andragogických disciplínách prostřednictvím nových učebních pomůcek. Byla vydána z prostředků určených na rok 2017..

SMÉKALOVÁ, L. – NOOM, J. – SLAVÍK, M. Transferable Competences and the Students’ View of Their Significance and Satisfaction with Them: International Comparative Research. ..., 2016, roč. 4, č. 1, s. 109-121. ISSN: N.

SMÉKALOVÁ, L. – ŠPATENKOVÁ, N. Edukacja i kompetencje seniorów: Edukácia a gramotnosť seniorov: Edukace a gramotnost seniorů. Krakow: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE, 2016, 172s. ISBN 978-83-941568-6-2. The Cognitive Style in the Presenium and Senium: a Research Probe of Educational Process Participants, s. 13-31.

SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Didaktika vzdělávání dospělých: distanční text. 2016, Smékalová, L. Didaktika vzdělávání dospělých: distanční text. Týn nad Vltavou, Nová Forma, 2016. ISBN 978-820-7453-675-5. Skripta zahrnují následující kapitoly: Terminologie, Didaktický proces, Dospělý jako účastník didaktického procesu, Didaktické cíle, Kurikulum, Didaktické metody, Didaktické formy, Didaktické prostředky a podmínky, didaktické principy a zásady, Vzdělavatel a jeho role. .

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. Transferable Competencies of Graduates of Vocational Education: a Retrospective Survey 2007-2014. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 13.05.2016, Jelgava. Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2016. s. 106-113.

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Evaluation of Comprehensibility of Teaching and Learning to Learn Competence. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 02.06.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 421-428.

SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. The Evaluation of the Significance of Transferable Competences for the Job Market. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 02.06.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 510-517.

SMÉKALOVÁ, L. – HUSA, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. – POPOVIČOVÁ, T. Podtyp: Skripta; Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. 2016, Smékalová, L., Husa, J., Tomšíková, K., Popovičová, T. Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. Praha: ČZU, 2016, 52 s. ISBN 978-80-213-2663-7..

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Evaluation of Teaching Competence of University Teachers. In ICERI2016 Proceedings 14.11.2016, Seville (Spain). Seville (Spain): IATED Academy, 2016. s. 7919-7925.

ŠPATENKOVÁ, N. – SMÉKALOVÁ, L. Attitude of Nurses to Geriatric Patients in the Context of Job Satisfaction. In SGEM2016 Conference Proceedings 24.08.2016, Varna (Bulgaria). Bulgaria: SGEM, 2016. s. 173-180.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. Key competences and the labour market. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, 2016, 298s. ISBN 978-83-7520-223-6. Plasticity of evaluation of transferable competences of students of technical and natural science fields of study: a transversal research, s. 29-45.

SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přenositelné kompetence v odborném vzdělávání: průzkumné šetření. 2015, Sborník z mezinárodní konference EDUCO 2015;(EU); Tatranská Štrba 30.-31.ledna 2015; Bibliografický záznam: Smékalová, L. Přenositelné kompetence v odborném vzdělávání: průzkumné šetření. In Dytrtová, R., Sandanusová, A., Vladařová, L. (Eds.). Sborník statí z X. ročníku konference EDUCO: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Brno: Tribun, 2015, s. 17-22. ISBN 978-80-263-0902-4..

SMÉKALOVÁ, L. – NOOM, J. – SLAVÍK, M. TRANSFERABLE COMPETENCES: INTERNATIONAL COMPARATIVE. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praque. Praque: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 524-531.

KALENDA, J. – SMÉKALOVÁ, L. SOCIAL REFLECTION OF THE COMMUNITY EDUCATION IN THE. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praque. Praque: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 231-238.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 304s. ISBN 978-80-7509-256-4. Seberefexe kompetencí vysokoškolských učitelů, s. 81-88.

ŠPATENKOVÁ, N. – SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 304s. ISBN 978-80-7509-256-4. Seniorské vzdělávání a kompetenční model lektora, s. 276-283.

ŠPATENKOVÁ, N. – SMÉKALOVÁ, L. Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 8-22. ISSN: 1804-526X.

ŠPATENKOVÁ, N. – SMÉKALOVÁ, L. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015, 232s. ISBN 978-80-247-5446-8.

SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Menuet a dvě polky pro příčnou flétnu s doprovodem klavíru. 2015, Menuet pro flétnu a klavír Polka pro flétnu a klavír Polka pro dvě flétny a klavír.

SLAVÍK, M. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TRANSFERABLE SKILLS AND COMPETENCES IN TECHNICAL AND SCIENCE EDUCATION. 2015, Applied Natural Sciences 2015, Proceedings of the 5.International Scientific Conference; EUR, 185-189..

SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); THE PROSPECTS OF EXPLORATION IN THE AREA OF TRANSFERABLE COMPETENCES IN TECHNICAL AND SCIENCE EDUCATION. 2015, Applied Natural Sciences 2015, Proccedings of the 5. International Scientific Conference; EUR, 190-194.

CHRASTINA, J. – SMÉKALOVÁ, L. – MAŠTALÍŘ, J. – SNOPEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA OSOB S DIAGNÓZOU CYSTICKÁ FIBRÓZA – DOPAD DO FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍCH FOREM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2015, CHRASTINA, J., SMÉKALOVÁ, L., MAŠTALÍŘ, J., SNOPEK, P. 2015. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza - dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. In EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2015 – PŘÍNOSY, VÝZVY, OČEKÁVÁNÍ (ročník V.). Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 97–108. ISBN 978-80-87952-11-5. ETTN 085-15-77-12-9. Certificate Conference No.: 2259661527..

SMÉKALOVÁ, L. – ŠPATENKOVÁ, N. PROFESIONALIZACE A PROFESNÍ ROZVOJ LEKTORA SENIORSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 2, s. 79-93. ISSN: 1804-526X.

ŠPATENKOVÁ, N. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seniorské vzdělávání a kompetenční model lektora. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014; (EU); ISBN 978-80-7509-001-0; Mendelova univerzita v Brně, Křtiny; 16.9.2014; s. 323-332 .

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sebereflexe kompetencí vysokoškolských učitelů. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014; (EU) ISBN 978-80-7509-001-0; Mendelova univerzita v Brně, Křtiny; 16.9.2014; s. 264-273 .

JIRSÁKOVÁ, J. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Další vzdělávání učitelů v oblasti praktického vyučování na odborné i všeobecně vzdělávací SŠ. 2014, Ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov: EDUCO; (EU); ISBN 978-80-558-0741-6; FPV UKF v Nitre, Tatranská Štrba 31.1.2014; s. 15-19 .

JIRSÁKOVÁ, J. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivita metod zkušenostního učení ve výuce biologie. 2014, časopis ACORÁT, svazek 3, č. 1, s. 49-58.

TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Reflexe a sebereflexe v oblasti kompetencí: komparativní pohled vysokoškolských učitelů a jejich studentů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 3, s. 42-57. ISSN: 1804-526X.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot