| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Mgr. Hana Krejčí (14277)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2175
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KREJČÍ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠTURCOVÁ, J. – LŐRINCZOVÁ, E. – BERANOVÁ, M. POSOUZENÍ FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH ZÁJEM STUDENTŮ FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ PRACOVAT PO UKONČENÍ VYSOKÉ ŠKOLY V ODVĚTVÍ LESNICTVÍ . Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 63, č. 4, s. 237-245. ISSN: 0322-9688.

KREJČÍ, H. – STÁROVÁ, M. – HRBEK, I. – NAVRÁTILOVÁ, M. – BERANOVÁ, M. The perception of forests by the Czech Republic general public. ..., 2019, roč. 65, č. 6, s. 226-233. ISSN: N.

VDOVIAK, M. – STÁROVÁ, M. – LŐRINCZOVÁ, E. – KREJČÍ, H. Application of IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers in the Company in the Czech Republic. In The 6 th International Scientific Conference IFRS: IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE 11.10.2018, Praha. Praha: , 2018. s. 56-67.

BERANOVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – URBANCOVÁ, H. THE UNEMPLOYMENT DEVELOPMENT IN RELATION TO THE PERFORMANCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC . In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. ISCOBEMM 2017 25.05.2017, Zaječí. Zaječí: Masarykova Univerzita, 2017. s. 9-19.

LEVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – STÁROVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. The assessment of forestry companies in the Czech Republic with focus on profitability. Journal of Forest Science, 2016, roč. 3, č. 62, s. 116-125. ISSN: 1212-4834.

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. Diversity Management in the Workplace . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 3/2016, s. 1083-1092. ISSN: 1211-8516.

LEVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. – STÁROVÁ, M. HODNOCENÍ RENTABILITY U VYBRANÝCH PODNIKŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY LESNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 2/2016, s. 145-150. ISSN: 0322-9688.

STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – VOSTROVSKÁ, H. – LEVÁ, M. Evaluation of applicability of IAS 41 – Agriculture to the valuation of growing forest stands and their accounting treatment in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2016, roč. 2016 (9) , č. 62, s. 429-440. ISSN: 1212-4834.

URBANCOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VYUŽITÍ DIVERZITY MANAGEMENTU V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH. 2015, Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 281-287..

ČERMÁKOVÁ, H. – STÁROVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. Komparace vybraných metod oceňování rostoucí zásoby lesního porostu pro potřeby vykazování účetních dat v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. , č. 2, s. 89-97. ISSN: 0322-9688.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trvale udržitelné hospodaření v lesích. 2015, Sborník „Environmentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě službách“ navazuje na monografie k udržitelnému rozvoji vydané v nakladatelství Vysoké školy evropských a regionálních studií v letech 2010 - 2014. Sborník je rozdělen na 3 oblasti. První část je věnována životnímu prostředí, druhá část potravinářství a zemědělství. Třetí část se vztahuje ke stavebnictví. Je vytvořen autorským kolektivem 28 autorů z České republiky i ze zahraničí. Sborník je určen jak pro odborníky v daných oblastech, tak pro laickou veřejnost, kterou daná témata zajímají..