| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Karel Kubata, Ph.D. (2478)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2861
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Ing. Karel Kubata
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUBATA, K. – RYSOVÁ, H. Podniková informatika jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE, 2015, roč. 22, č. 1-2, s. 40-50. ISSN: 1804-2716.

KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. IV, č. 2/2014, s. 59-66. ISSN: 1804-1930.

RYSOVÁ, H. – KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – ŠMEJKALOVÁ, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of electronic public services in agriculture in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot