| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. (4324)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZÁVORKA, L. – HORKÝ, P. – HOJESJO, J. – SLAVÍK, O. Effect of individuals’ local persistence, and spatial and temporal scale, on density-dependent growth: a study in brown trout Salmo trutta. ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION, 2016, roč. 28, č. 3, s. 272-283. ISSN: 0394-9370.

DOUDA, K. – KALOUS, L. – HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – VELÍŠEK, J. – KOLÁŘOVÁ, J. Metodika eliminace a prevence šíření invazního druhu škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) ve vodních ekosystémech a akvakulturních zařízeních ČR, Methods for the elimination and prevention of spread of the invasive species Chinese pond mussel (Sinanodonta woodiana) in freshwater ecosystems and aquaculture facilities in the Czech Republic, Sinanodonta woodiana; invasive species, Czech Republic, methods, 2016, GL - Rybářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika TB020MZP041, Environmentální a hospodářská rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šíření, Projekt TB020MZP041,financovaný Technologickou agenturou ČR., Metodika nemá přímo kvantifikovatelné ekonomické efekty, ale přispívá k naplňování národních i mezinárodních strategií pro omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65 Praha, 21.12.2016,

DANĚK, T. – HORKÝ, P. – KALOUS, L. – FILINGER, K. – BŘICHÁČEK, V. – SLAVÍK, O. Seasonal changes in diel activity of juvenile European catfish Silurus glanis (Linnaeus, 1758) in Byšicka Lake, Central Bohemia. Journal of Applied Ichthyology, 2016, roč. 32, č. 6, s. 1093-1098. ISSN: 0175-8659.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – WACKERMANNOVÁ, M. How does agonistic behaviour differ in albino and pigmented fish?. PeerJ, 2016, roč. 4, č. , s. 1-15. ISSN: 2167-8359.

RADINGER, J. – HOLKER, F. – HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – DENDONCKER, N. – WOLTER, C. Synergistic and antagonistic interactions of future land use and climate change on river fish assemblages. GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2016, roč. 22, č. 4, s. 1505-1522. ISSN: 1354-1013.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – MACIAK, M. – WACKERMANNOVÁ, M. Familiarity, prior residency, resource availability and body mass as predictors of the movement activity of the European catfish. Journal of Ethology, 2016, roč. 34, č. 1, s. 23-30. ISSN: 0289-0771.

SLAVÍK, O. – VESELÝ, T. – HORKÝ, P. – DOUDA, K. – KOLÁŘOVÁ, J. Detekce reprodukční aktivity perlorodky říční Margaritifera margaritifera pomocí imunologické reakce jejího hostitele, Detection of freshwaterpearl mussel Margaritifera margaritifera reproduction activity using immunology reaction of its host, Endangered molluscs; parasite host relationship, 2016, GL - Rybářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Reprodukční aktivita perlorodky, Metodika byla zpracována za finanční podpory TA ČR (www.tacr.cz; projekt TB010MZP048)., Metodika nemá přímé ekonomické dopady., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 04.04.2016,

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – DOUDA, K. Mapa šíření perlorodky říční pomocí hostitele, Map of freshwater pearl mussel dispersal by its host, Endangered molluscs; parasite host relationship, 2016, GL - Rybářství, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Migrační mapa, Mapy byly zpracované za finanční podpory TA ČR (www.tacr.cz; projekt TB010MZP048)., Mapa nemá přímé ekonomické parametry., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 26.07.2016,

DOUDA, K. – HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. Mapa transportní vzdálenosti detritu, Map of detritus transport distance, Endangered molluscs; parasite host relationship, 2016, GL - Rybářství, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Migrační mapa, Mapy byly zpracované za finanční podpory TA ČR (www.tacr.cz; projekt TB010MZP048)., Mapa nemá přímé ekonomické parametry., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 26.07.2016,

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. Monitoring funkčnosti rybích přechodů na jezu ve Štětí. Praha: Energeia, o.p.s., 2016, 35s. ISBN: ,

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. Telemetrické sledování ryb označených vysílačkou v rámci projektu "Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu". Praha: Správa NP Šumava, 2016, 20s. ISBN: ,

TUREK, J. – HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – RANDÁK, T. Značení ryb, Fish tagging and marking, fish; experiment; aquaculture; fisheries management; tagging and marking techniques, 2015, GL - Rybářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Značení ryb, , Na základě poskytnutých informací je možné zvolit ekonomicky nejefektivnější způsob značení ryb pro získání požadovaných informací., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, úsek lesního hospodářství, sekce lesního hospodářství, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 23.12.2014, 154/89037/2014-16230 Nmet CERTIFIKOVANÁ METODIKA

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – MACIAK, M. Ostracism of an Albino Individual by a Group of Pigmented Catfish. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 5, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

HORKÁ, P. – HORKÝ, P. – RANDÁK, T. – TUREK, J. – RYLKOVÁ, K. – SLAVÍK, O. Radio-telemetry shows differences in the behaviour of wild and hatchery-reared European grayling Thymallus thymallus in response to environmental variables. Journal of Fish Biology, 2015, roč. 86, č. 2, s. 544-557. ISSN: 0022-1112.

ZÁVORKA, L. – HORKÝ, P. – KOHOUT, J. – KALOUS, L. – SLAVÍK, O. Demogenetic structure of brown trout Salmo trutta Linnaeus, 1758 populations in mountain headwaters: implications for conservation management. Journal of Applied Ichthyology, 2015, roč. 31, č. 3, s. 501-508. ISSN: 0175-8659.

SLAVÍK, O. Fishery in Open Waters. Voňany: University of South Bohemia in České Budějovice, 2015, 431s. ISBN 978-80-87437-49-0. Spatial distribution of fish in open water, s. 100-107.

SLAVÍK, O. Fishery in Open Waters. Vodňany: University of South Bohemia in České Budějovice, 2015, 431s. ISBN 978-80-87437-49-0. Fish stocking and fishery management, s. 154-155.

SLAVÍK, O. Fishery in Open Waters. Vodňany: University of South Bohemia in České Budějovice, 2015, 431s. ISBN 978-80-87437-49-0. Fish migration and fishways, s. 108-120.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – DOUDA, K. Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu. Praha: VRV a.s., 2015, 56s. ISBN: ,

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. Průběžná zpráva z testování funkce rybích přechodů na jezu ve Štětí. Praha: ČZU, 2015, 4s. ISBN: ,

HORKÝ, P. – DOUDA, K. – MACIAK, M. – ZÁVORKA, L. – SLAVÍK, O. Parasite-induced alterations of host behaviour in a riverine fish: the effects of glochidia on host dispersal. FRESHWATER BIOLOGY, 2014, roč. 59, č. 7, s. 1452-1461. ISSN: 0046-5070.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – ZÁVORKA, L. Energy Costs of Catfish Space Use as Determined by Biotelemetry. ..., 2014, roč. 9, č. 6, s. 1-6. ISSN: N.

ZÁVORKA, L. – SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. Validation of scale-reading estimates of age and growth in a brown trout Salmo trutta population. Biologia, 2014, roč. 69, č. 5, s. 691-695. ISSN: 0006-3088.

KOLÁŘOVÁ, J. – SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – RANDÁK, T. Implantace telemetrických vysílaček do ryb, Implantation of radio telemetry transmitters in fish, radio telemetry; fish; behaviour; surgical implantation, 2014, GL - Rybářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Implantace vysílaček, SVS/2014/104610-G, Zefektivnění a zkvalitnění sledování ryb v přirozeném prostředí. Správnou aplikací telemetrických vysílaček je možno předejít významným ekonomickým ztrátám, ke kterým dochází v důsledku úhynu ryb po nesprávně provedené aplikaci. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, 19.12.2014,

ZÁVORKA, L. – HORKÝ, P. – CAKL, A. – SLAVÍK, O. Metodika využití systému RFID pro automatický monitoring vlivu vodohospodářských zařízení na životní prostředí, How to use RFID system for automatic monitoring of migration obstacles influence on the riverine ecosystems, fish pass; telemetry; monitoring; ecological status, 2014, EH - Ekologie - společenstva, A - Uplatněná certifikovaná metodika, RFID, 90180/ENV/14, Jednotný systém monitoringu vyhodnotí efektivnost prostředků vynaložených na nápravná opatření typu rybích přechodů. Při ceně jednoho rybího přechodu v řádech milionů Kč se jedná o důležitou zpětnou vazbu umožňující efektivní využití finančních zdrojů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŽP, 19.12.2014,

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – DOUDA, K. Podtyp: Výzkumná zpráva; Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku. 2014, Výstupy projektu typu certifikovaná metodika nebo specializovaná mapa jsou v souladu s harmonogramem plánované až do dalších etap řešení. Číslo smlouvy: 201401017.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – DOUDA, K. Podtyp: Výzkumná zpráva; Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu. 2014, Zpráva shrnuje dosavadní práce na projektu zaměřené na migrace ryb v úseku Soumarský most - ÚN Lipno a na hostitelsko-parazitické vztahy mezi perlorodkou a pstruhem. Číslo smlouvy objednatele: 02-O-2549-3750/14.

SLAVÍK, O. – DOUDA, K. – HORKÝ, P. Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu. Praha: ČZU, 2014, 120s. ISBN: ,

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – DOUDA, K. Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku. Praha: ČZU, 2014, 17s. ISBN: ,

ZÁVORKA, L. – HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. Distribution and growth of brown trout in pristine headwaters of Central Europe. Central European Journal of Biology -Print version, 2013, roč. 8, č. 3, s. 263-271. ISSN: 1895-104X.

HORKÝ, P. – HORKÁ, P. – JURAJDA, P. – SLAVÍK, O. Young-of-the-year (YOY) assemblage sampling as a tool for assessing the ecological quality of running waters. Journal of Applied Ichthyology, 2013, roč. 29, č. 5, s. 1040-1049. ISSN: 0175-8659.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – VANČURA, Z. – BŮŽEK, D. Metodika využití kartáčové technologie pro zajištění a zlepšení migrační prostupnosti vodních toků. , Brush-furnished technology use for river network passability improvement, fish pass; assemblage; connectivity; migration; obstacle, 2013, GL - Rybářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika kartáče, 77900/ENV/13, Dojde k úspoře finančních prostředků v důsledku eliminace či optimalizace nevhodných a neúčinných záměrů pro řešení zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích (minimalizace rizika nedosažení účelu stavby a podmínek finanční podpory). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, 18.12.2013, ISBN: 978-80-7212-590-6 http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/48/14523-metodika_vyuziti_kartacove_technologie_28_2_2013.pdf

ZÁVORKA, L. – CAKL, A. – HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. Fixační úchyt RFID antény v rybím přechodu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25746. 08.08.2013.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj společenstev ryb v podélném profilu toku Labe. 2013, s. 162-169. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SLAVÍK, O. Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz, 2013, 434s. ISBN 978-80-87437-49-0. Prostorová distribuce ryb v tekoucích vodách, s. 102-109.

SLAVÍK, O. Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz, 2013, 434s. ISBN 978-80-87437-49-0. Migrace ryb a rybí přechody, s. 110-127.

SLAVÍK, O. Rybářství ve volných vodách. Vodňany: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz, 2013, 434s. ISBN 978-80-87437-49-0. Vysazování ryb a regulace rybolovu, s. 156-159.

SLAVÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Úspěšnost přirozené reprodukce ryb v úseku řeky Labe pod první migrační překážkou na území ČR. 2013, s. 346-351. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

 
page foot