| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D. (13897)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3114
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TŮMA, L. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KREPL, V. The noise-reduction potential of Radar Vegetation Index for crop management in the Czech Republic. Precision Agriculture, 2022, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 0-0. ISSN: 1385-2256.

**RATAJ, V. – KUMHÁLOVÁ, J. – **MACÁK, M. – **BARÁT, M. – **GALAMBOŠOVÁ, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Long-Term Monitoring of Different Field Traffic Management Practices in Cereals Production with Support of Satellite Images and Yield Data in Context of Climate Change. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÁŽOVÁ, K. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – MAŠEK, J. – PETRÁSEK, S. Monitoring of Khorasan (Triticum turgidum ssp. Turanicum) and Modern Kabot Spring Wheat (Triticum aestivum) Varieties by UAV and Sensor Technologies under Different Soil Tillage. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2073-4395.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – **DRIMAJ, M. – **SRBEK, J. – **SALVA, V. – **HELEBRANT, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – **DONNER, P. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2021 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2021, 82s. ISBN: neuveden,

KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – **KROFTA, K. – STARÝ, K. – BRANT, V. Evaluation of UAV and Sentinel 2 images to estimate condition of hop (Humulus lupulus L.) plants. In V International Humulus Symposium 08.03.2021, Stuttgart, Germany. Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021. s. 95-102.

DVOŘÁK, J. – HART, J. – KUMHÁLOVÁ, J. Atmospheric attenuation of the Ku band along the space-earth path due to clouds and rain. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. Special Issue 2, s. 1235-1243. ISSN: 1406-894X.

JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – **MADARAS, M. – KUMHÁLA, F. Landsat and Sentinel-2 images as a tool for the effective estimation of winter and spring cultivar growth and yield prediction in the Czech Republic. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 3, s. 391-406. ISSN: 0236-8722.

KUMHÁLOVÁ, J.Nástroje pro zpracování dat v zemědělství - konference Zemědělství 4.0. 2020, .

JELÍNEK, Z. – STARÝ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LUKÁŠ, J. – MAŠEK, J. Winter wheat, winter rape and poppy crop growth evaluation with the help of remote and proximal sensing measurements. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 3, s. 2049-2059. ISSN: 1406-894X.

STARÝ, K. – JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – BALÁŽOVÁ, K. Comparing RGB - based vegetation indices from UAV imageries to estimate hops canopy area. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 4, s. 2592-2601. ISSN: 1406-894X.

**LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – KUMHÁLOVÁ, J. – **VESELÝ, A. – NOVÁK, P. – **ŠKARPA, P. – **KINTL, A. – NOVÁK, V. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. – **HOLÁTKO, J. Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty na změnu chemických a biologických vlastností těžkých půd, Influence of application of biologically transformed organic matter on change of chemical and biological properties of heavy soils, Heavy arable land; manure; yield potential, chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V37, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 1. 12. 2020 se Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO 25610813, DIČ CZ25610813) se sídlem Kněžice 94, PSČ 289 02., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 716,2 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 21.486 tis. Kč ročně. Při použití kombinace aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem a pomocné půdní látky je tato částka 205,6 Kč/ha a celkový přínos ve výši 6.168 tis. Kč ročně, při zohlednění vícenákladů na jejich pořízení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

**LÁTAL, O. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – ŠAŘEC, P. – **BRTNICKÝ, M. – NOVÁK, P. – **HOLÁTKO, J. – ŠAŘEC, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **ŠKARPA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, V. – **VESELÝ, A. – **KINTL, A. – **BALTAZÁR, T. – **MALÍČEK, O. – **BELISOVÁ, M. Biologická transformace a organická hmota – nástroj pro zvýšení produkčních vlastností půd a biodiverzity a snížení environmentálních rizik, Biological transformation and organic matter - a tool to increase the productive properties of soils and biodiversity and reduce environmental risks, Medium-heavy arable land; manure; yield potential; physical soil properties; chemical soil properties; biological soil properties; economy, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02030169-V16, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky byla uzavřena dne 10. 12. 2020 se Zemědělským družstvem Čechtice (IČO 00101834, DIČ CZ00101834) se sídlem V Braňce 238, Čechtice, PSČ 257 65., V České republice jsou dle údajů ČSÚ z roku 2020 celková výměra kukuřice na siláž 296.273 ha. Bereme-li v úvahu uplatnění této metodiky na celkové výměře 30.000 ha (cca 10 %) orné půdy a předpokládaném přínosu aplikace hnoje ošetřeného aktivátorem biologické transformace organické hmoty v částce 895,5 Kč/ha, představuje tento přínos celkem 26.865 tis. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 29.12.2020,

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – ŠAŘEC, O. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LÁTAL, O. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **KINTL, A. – **HOLÁTKO, J. – **MALÍČEK, O. – **BRTNICKÝ, M. Ověřená technologie zlepšující fyzikální vlastnosti těžké půdy, zejména měrný odpor půdy a její infiltrační schopnost, vlivem aplikace biologicky transformované organické hmoty. , Verified technology improving the physical properties of heavy soil, in particular specific soil resistance and its infiltration ability, due to the application of biologically transformed organic matter. , tahový odpor; půdní charakteristika; transformace organické hmoty; aditiva; těžká půda, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TH02030169-V19, TH02030169/1 , Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TH02030169/1 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze (IČO: 60460709) a Zemědělskou akciovou společností Mezihájí, a.s. (IČO: 25610813) uzavřená dne 14.12. 2020, Technologie přináší úsporu nafty cca. 0,20 l/ha pro jednu operaci hlubšího kypření těžké půdy. Při provádění více operací zpracování půdy s celkovou spotřebou nafty cca 30 l/ha, jak je to obvyklé, má tento efekt potenciál další kumulace úspor, tzn. cca 0,5 l/ha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – **KROFTA, K.Sledování chmelových odrůd pomocí bezpilotního prostředku a družic Sentinel 2. 2020, .

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2020, 89s. ISBN: neuveden,

JELÍNEK, Z. – STARÝ, K. – KUMHÁLOVÁ, J.Vegetation indices utilization for poppy seed development monitoring. 2020, .

JELÍNEK, Z. – STARÝ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. Assessment of production zones modelling accuracy based on satellite imaging and yield measurement of selected agriculture plot. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 447-455. ISSN: 1406-894X.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Průběžná zpráva za rok 2019 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2019, 61s. ISBN: neuveden,

KUMHÁLOVÁ, J. – RŮŽIČKA, M. – **CASTILLO LOPEZ, E. – **CHYBA, M. LOGISTICS SPRAWL IN PRAGUES SUBURB FROM SATELLITE IMAGES. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 319-324.

**MADARAS, M. – **MAYEROVÁ, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LIPAVSKÝ, J. The influence of mineral fertilisers, farmyard manure, liming and sowing rate on winter wheat grain yields. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 1, s. 38-46. ISSN: 1214-1178.

KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – **MADARAS, M. Monitoring Oats and Winter Wheat Within-Field Spatial Variability by Satellite Images. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 127-135. ISSN: 1211-3174.

KŘÍŽOVÁ, K. – **HABERLE, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LUKÁŠ, J. Assessment of soil electrical conductivity using remotely sensed thermal data. Agronomy Research, 2018, roč. 3, č. 16, s. 784-793. ISSN: 1406-894X.

**HRABALÍKOVÁ, M. – **HUISLOVÁ, P. – **HOLUBÍK, O. – **ŽÍŽALA, D. – **UREŠ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. Assessment of changes in topsoil depth redistribution by different tillage technologies . In SOIL AND WATER RESOURCES PROTECTION IN THE CHANGING ENVIRONMENT 22.08.2016, Belgrade, Serbia. Germany: CATENA VERLAG, ARMELGASSE 11, 35447 REISKIRCHEN, GERMANY , 2018. s. 200-210.

KUMHÁLOVÁ, J. – **MATĚJKOVÁ, Š. Yield variability prediction by remote sensing sensors with different spatial resolution. International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 2, s. 195-202. ISSN: 0236-8722.

MORAVEC, D. – KOMÁREK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, J. – KLÁPŠTĚ, P. Digital elevation models as predictors of yield: Comparison of an UAV and other elevation data sources. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 1, s. 249-255. ISSN: 1406-894X.

**DOMÍNGUEZ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. Assessment of the relationship between spectral indices from satellite remote sensing and winter oilseed rape yield. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1700-1707. ISSN: 1406-894X.

KŘÍŽOVÁ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. Comparison of selected remote sensing sensors for crop yield variability estimation. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1636-1645. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of activators of organic matter on soil and crop stand properties in conditions of very heavy soils. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 486-491.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of secondary soil tillage technology on soil particle displacement on sloping fields in central bohemia region. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 767-771.

KŘÍŽOVÁ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. Comparison of selected vegetation indices and determination of suitability for yield description on agricultural field. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 194-200.

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – VASILENKO, A. – KÁNSKÁ, E. – ULMAN, M. – PÁNKOVÁ, L. – PAVLÍK, J. – **KŘIVÁNEK, Z. – **LUKAS, V. – OČENÁŠEK, V. – STOČES, M. – MASNER, J. Zajištění analytické činnosti v rámci oblasti precizního zemědělství a RTK sítě. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 583s. ISBN: ,

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – VASILENKO, A. – KÁNSKÁ, E. – ULMAN, M. – PÁNKOVÁ, L. – PAVLÍK, J. – **KŘIVÁNEK, Z. – **LUKAS, V. – OČENÁŠEK, V. – STOČES, M. – MASNER, J. Zajištění analytické činnosti v rámci oblasti precizního zemědělství a RTK sítě. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 583s. ISBN: ,

**LÁTAL, O. – ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Influence of the activators to the different vegetation indexes in Central Bohemia region. In 8th International Scientific Conference on Rural Development - Bioeconomy Challenges 23.11.2017, Aleksandras Stulginskis University. Aleksandras Stulginskis University: Aleksandras Stulginskis University, 2017. s. 346-351.

KOMÁREK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Surface modelling based on unmanned aerial vehicle photogrammetry and its accuracy assessment . In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA . Jelgava, LATVIA : Latvia University of Agriculture , 2016. s. 888-892.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. TRANSLOCATION OF SOI L PARTICLES AT DIFFERENT SPEED OF TILLERS . In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 433-437.

MAŠEK, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – JASINSKAS, A. EFFECT OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL PROPERTIES IN LONG TERM EVALUATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 391-397.

MAIER, K. – FRANKE, D. – MULÍČEK, O. – KUMHÁLOVÁ, J. – PROŠEK, J. – WRANOVÁ, A. Soubor map zobrazujících vyhodnocení demografických a prostorových změn v území v období 1991 - 2011, Maps represent the evaluation of demographic and spatial changes in the territory during the period 1991 - 2011, demographic; spatial changes; map, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TB050MMR002, Elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Soubor map slouží především k pozitivnímu ovlivnění vývoje struktury měst a obcí v ČR. Mapy jsou využívány MMR, UUR a jinými institucemi., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 31.12.2016,

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. EVALUATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF SELECTED SOIL TILLAGE MACHINES FOR LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 16-21.

DOMÍNGUEZ GÓMEZ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. Winter oilseed rape and winter wheat growth prediction using remote sensing methods. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 410-416. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. Soil tillage focusing on the reduction of water erosion of soil in the cultivation of selected field crops. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KUMHÁLOVÁ, J. – MOUDRÝ, V. Topographical characteristics for precision agriculture in conditions of the Czech Republic. Applied Geography, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 90-98. ISSN: 0143-6228.

KUMHÁLOVÁ, J. Odvození topografických charakteristik pro účely precizního zemědělství. Geografie - sborník ČGS, 2014, roč. 119, č. 2, s. 161-178. ISSN: 1212-0014.

KUMHÁLOVÁ, J. – ZEMEK, F. – NOVÁK, P. – BROVKINA, O. – MAYEROVÁ, M. Use of Landsat images for yield evaluation within a small plot. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 501-506. ISSN: 1214-1178.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – MATĚJKOVÁ, Š. Airborne laser scanning data as a source of field topographical characteristics. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 423-431. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

 
page foot