| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D. (13897)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3148
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DVOŘÁK, J. – HART, J. – KUMHÁLOVÁ, J. Atmospheric attenuation of the Ku band along the space-earth path due to clouds and rain. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. Special Issue 2, s. 1235-1243. ISSN: 1406-894X.

JELÍNEK, Z. – STARÝ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. Assessment of production zones modelling accuracy based on satellite imaging and yield measurement of selected agriculture plot. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 447-455. ISSN: 1406-894X.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Průběžná zpráva za rok 2019 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2019, 61s. ISBN: neuveden,

KUMHÁLOVÁ, J. – RŮŽIČKA, M. – **CASTILLO LOPEZ, E. – **CHYBA, M. LOGISTICS SPRAWL IN PRAGUES SUBURB FROM SATELLITE IMAGES. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2019. s. 319-324.

**MADARAS, M. – **MAYEROVÁ, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LIPAVSKÝ, J. The influence of mineral fertilisers, farmyard manure, liming and sowing rate on winter wheat grain yields. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 1, s. 38-46. ISSN: 1214-1178.

KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – **MADARAS, M. Monitoring Oats and Winter Wheat Within-Field Spatial Variability by Satellite Images. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 127-135. ISSN: 1211-3174.

KŘÍŽOVÁ, K. – **HABERLE, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LUKÁŠ, J. Assessment of soil electrical conductivity using remotely sensed thermal data. Agronomy Research, 2018, roč. 3, č. 16, s. 784-793. ISSN: 1406-894X.

**HRABALÍKOVÁ, M. – **HUISLOVÁ, P. – **HOLUBÍK, O. – **ŽÍŽALA, D. – **UREŠ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. Assessment of changes in topsoil depth redistribution by different tillage technologies . In SOIL AND WATER RESOURCES PROTECTION IN THE CHANGING ENVIRONMENT 22.08.2016, Belgrade, Serbia. Germany: CATENA VERLAG, ARMELGASSE 11, 35447 REISKIRCHEN, GERMANY , 2018. s. 200-210.

KUMHÁLOVÁ, J. – **MATĚJKOVÁ, Š. Yield variability prediction by remote sensing sensors with different spatial resolution. International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 2, s. 195-202. ISSN: 0236-8722.

MORAVEC, D. – KOMÁREK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, J. – KLÁPŠTĚ, P. Digital elevation models as predictors of yield: Comparison of an UAV and other elevation data sources. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 1, s. 249-255. ISSN: 1406-894X.

**DOMÍNGUEZ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. Assessment of the relationship between spectral indices from satellite remote sensing and winter oilseed rape yield. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1700-1707. ISSN: 1406-894X.

KŘÍŽOVÁ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. Comparison of selected remote sensing sensors for crop yield variability estimation. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1636-1645. ISSN: 1406-894X.

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of activators of organic matter on soil and crop stand properties in conditions of very heavy soils. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 486-491.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of secondary soil tillage technology on soil particle displacement on sloping fields in central bohemia region. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 767-771.

KŘÍŽOVÁ, K. – KUMHÁLOVÁ, J. Comparison of selected vegetation indices and determination of suitability for yield description on agricultural field. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 194-200.

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – VASILENKO, A. – KÁNSKÁ, E. – ULMAN, M. – PÁNKOVÁ, L. – PAVLÍK, J. – **KŘIVÁNEK, Z. – **LUKAS, V. – OČENÁŠEK, V. – STOČES, M. – MASNER, J. Zajištění analytické činnosti v rámci oblasti precizního zemědělství a RTK sítě. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 583s. ISBN: ,

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – VASILENKO, A. – KÁNSKÁ, E. – ULMAN, M. – PÁNKOVÁ, L. – PAVLÍK, J. – **KŘIVÁNEK, Z. – **LUKAS, V. – OČENÁŠEK, V. – STOČES, M. – MASNER, J. Zajištění analytické činnosti v rámci oblasti precizního zemědělství a RTK sítě. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 583s. ISBN: ,

KOMÁREK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Surface modelling based on unmanned aerial vehicle photogrammetry and its accuracy assessment . In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA . Jelgava, LATVIA : Latvia University of Agriculture , 2016. s. 888-892.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. TRANSLOCATION OF SOI L PARTICLES AT DIFFERENT SPEED OF TILLERS . In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 433-437.

MAŠEK, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – JASINSKAS, A. EFFECT OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL PROPERTIES IN LONG TERM EVALUATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 391-397.

MAIER, K. – FRANKE, D. – MULÍČEK, O. – KUMHÁLOVÁ, J. – PROŠEK, J. – WRANOVÁ, A. Soubor map zobrazujících vyhodnocení demografických a prostorových změn v území v období 1991 - 2011, Maps represent the evaluation of demographic and spatial changes in the territory during the period 1991 - 2011, demographic; spatial changes; map, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TB050MMR002, Elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Soubor map slouží především k pozitivnímu ovlivnění vývoje struktury měst a obcí v ČR. Mapy jsou využívány MMR, UUR a jinými institucemi., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 31.12.2016,

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. EVALUATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF SELECTED SOIL TILLAGE MACHINES FOR LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 16-21.

DOMÍNGUEZ GÓMEZ, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. Winter oilseed rape and winter wheat growth prediction using remote sensing methods. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 410-416. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. Soil tillage focusing on the reduction of water erosion of soil in the cultivation of selected field crops. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KUMHÁLOVÁ, J. – MOUDRÝ, V. Topographical characteristics for precision agriculture in conditions of the Czech Republic. Applied Geography, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 90-98. ISSN: 0143-6228.

KUMHÁLOVÁ, J. Odvození topografických charakteristik pro účely precizního zemědělství. Geografie - sborník ČGS, 2014, roč. 119, č. 2, s. 161-178. ISSN: 1212-0014.

KUMHÁLOVÁ, J. – ZEMEK, F. – NOVÁK, P. – BROVKINA, O. – MAYEROVÁ, M. Use of Landsat images for yield evaluation within a small plot. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 501-506. ISSN: 1214-1178.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – MATĚJKOVÁ, Š. Airborne laser scanning data as a source of field topographical characteristics. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 423-431. ISSN: 1214-1178.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot