| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (6781)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – VACEK, S. – CUKOR, J. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – BULUŠEK, D. – BRICHTA, J. – VACEK, O. – DRÁBEK, O. – ZAHRADNÍK, D. Afforestation suitability and production potential of five tree species on abandoned farmland in response to climate change, Czech Republic. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2022, roč. 36, č. 4, s. 1369-1385. ISSN: 0931-1890.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – LINDA, R. – PODRÁZSKÝ, V. Biomass productivity, forest stability, carbon balance, and soil transformation of agricultural land afforestation: A case study of suitability of native tree species in the submontane zone in Czechia. Catena, 2022, roč. 210, č. 2022, s. 1-15. ISSN: 0341-8162.

ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – BORŮVKA, V. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – **LINDA, R. – VACEK, O. Is European larch (Larix decidua Mill.) a suitable substitute for Norway (Picea abies (L.) Karst.) for land afforestation?. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 517, č. 2022, s. 1-14. ISSN: 0378-1127.

D'ANDREA, G. – ŠIMŮNEK, V. – **CASTELLANETA, M. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **PERICOLO, O. – **ZITO, R. – **RIPULLONE, F. Mismatch between Annual Tree-Ring Width Growth and NDVI Index in Norway Spruce Stands of Central Europe. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 9, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

VANČURA, K. – ŠIMKOVÁ, M. – VACEK, Z. – VACEK, S. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŠTEFANČÍK, I. – HÁJEK, V. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. Effects of environmental factors and management on dynamics of mixed calcareous forests under climate change in Central European lowlands. Dendrobiology, 2022, roč. 87, č. 2022, s. 79-100. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Pinus contorta Douglas ex Loudon and climate change: A literature review of opportunities, challenges, and risks in European forests.. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 9, s. 329-343. ISSN: 1805-935X.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – ZACHOVÁ, R. – BRICHTA, J. – PROKŮPKOVÁ, A. Scots pine (Pinus sylvestris L.) demonstrates a high resistance against bark stripping damage. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 513, č. 2022, s. 1-11. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – **BULUŠEK, D. – **SLÁVIK, M. – **LUKÁČIK, I. – **ŠTEFANČÍK, I. – **SITKOVÁ, Z. – **EŞEN, D. – **RIPULLONE, F. – **YILDIZ, O. – **SARGINCI, M. – D'ANDREA, G. – **WEATHERALL, A. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. – **PRAUSOVÁ, R. – **BIENIASZ, A. – PROKŮPKOVÁ, A. – **PUTALOVÁ, T. Dendrochronological data from twelve countries proved definite growth response of black alder (Alnus glutinosa [L.] Gaertn.) to climate courses across its distribution range. Dendrobiology, 2022, roč. 68, č. 2, s. 139-153. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – **MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Bučiny, s. 141-152.

VACEK, S. – **MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Smrčiny, s. 153-164.

VACEK, Z. – VACEK, S. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Smíšené lesy – budoucnost českého lesnictví, s. 179-188.

**MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Příloha I: Typologie lesních porostů. , s. 415-430.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, S. – HÁJEK, V. – VACEK, Z. – BRICHTA, J. – D'ANDREA, G. Časový efekt slunečního cyklu na radiální růst smrku ztepilého: základní vysvětlení z předhoří Hrubého Jeseníku. In Proceedings of Central European Silviculture 06.09.2022, Zvolen. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2022. s. 0-0.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – HAMBÁLKOVÁ, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. METODIKA ÚPRAV LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ VE VZTAHU K PODPOŘE POPULACÍ TETŘÍVKA OBECNÉHO, METHODOLOGY FOR FOREST ECOSYSTEMS IMPROVEMENT IN RELATION TO SUPPORTING OF BLACK GROUSE POPULATIONS, climate change; forest disturbations; human-wildlife conflicts; tetraonidae, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika, Předložená metodika je zaměřena na ochranu tetřívka nejenom v národních parcích, ale zároveň i mimo tato chráněná území. Předpokládané uplatnění metodiky lze očekávat zejména ze strany vlastníků lesních pozemků, státního podniku Lesy České republiky či další organizací, hospodařících v lesních porostech. Předpokladem je také využití ze strany státní správy ochrany přírody a krajiny. Dalšími potenciálními uživateli mohou být vlastníci a uživatelé honebních pozemků, uživatelé honiteb, odborné školy a univerzity a výzkumné organizace., Navržená metodika sumarizuje efektivních opatření, zaměřená na podporu tetřívka obecného, který je dle Seznamu zvláště chráněných rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny řazen mezi silně ohrožené druhy ptáků. Úbytek je pozorován na celém evropském kontinentu. Realizací efektivních opatření bude dosaženo finančních úspor, které by byly vynaloženy v případě úprav krajiny bez metodických doporučení. Obecně má metodika nefinanční charakter ovšem v případě realizace popsaných postupů zajistí celospolečenský dopad v podobě zachování silně ohroženého druhu tetřívka v prostředí České republiky. Na základě koncepce metodiky proto není možné konkrétní ekonomické náklady a přínosy paušálně vyčíslit., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, 28.12.2022,

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S.Vliv změny druhové diverzity a struktury lesů na populaci klíšťat v ČR. 2022, VACEK Z., CUKOR J., VACEK S. (2022): Vliv změny druhové diverzity a struktury lesů na populaci klíšťat. In: Vacek Z. (ed.), Klíště – zbytečná panika nebo reálná hrozba v lesích? Výskyt, ochrana a onemocnění. Sborník příspěvků, 12.4. 2022, ŠLP ČZU, Kostelec nad Černými lesy, Česká lesnická společnost, z.s.: 30–44. .

VACEK, Z. – VACEK, S.Škody okusem jako klíčový faktor ovlivňující dynamiku lesa.. 2022, VACEK Z., VACEK S. (2022): Škody okusem jako klíčový faktor ovlivňující dynamiku lesa. In: Cukor J., Vacek Z. (eds.): Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení. 19. 5. 2022, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Česká lesnická společnost, z.s.: 7–19. .

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S.Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých porostů.. 2022, 780. CUKOR J., VACEK Z., VACEK S. (2022): Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých porostů. In: Cukor J., Vacek Z. (eds.): Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení. 19. 5. 2022, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Česká lesnická společnost, z.s.: 29–39..

GALLO, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Borovice černá a její význam v evropských a českých lesích. 2022, GALLO J., VACEK S., VACEK Z, PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ M. 2022. Borovice černá a její význam v evropských a českých lesích. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 30–38..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BRABEC, P. – GALLO, J.Vývoj bukových porostů pod tlakem zvěře s ohledem na různé způsoby hospodaření v Krušných horách. 2022, Fuchs Z., Vacek Z., Vacek S., Cukor J., Brabec P., Gallo J. 2022. Vývoj bukových porostů pod tlakem zvěře s ohledem na různé způsoby hospodaření v Krušných horách [Evolution of beech stands under game pressure with respect to different management practices in the Krušné hory Mts.] – In: Belko M., Štefančík I., Mačejovský V. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Národné lesnícke centrum Zvolen, Zvolen, p. 144–150. ISBN 978 - 80 - 8093 - 338 - 8..

CUKOR, J. – FALTUSOVÁ, M. – VACEK, Z.Zatížení honiteb rekreačními aktivitami v odlišných režimech vstupu do lesa I.. 2022, Myslivost 7/2022.

CUKOR, J. – FALTUSOVÁ, M. – VACEK, Z.Zatížení honiteb rekreačními aktivitami v odlišných režimech vstupu do lesa II.. 2022, Myslivost 8/2022.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BARTOŠKA, J.Klíšťata jako velké nebezpečí v lese a možnosti, jak se jim bránit. 2022, Lesní prostředí chápe většina veřejnosti jako místo pro ideální odpočinek. Les je velmi často navštěvován kvůli různým sportovním aktivitám a relaxaci. V takovém světle je zároveň vnímán jako bezpečné místo, kde člověku nic nehrozí. Za aktivním odpočinkem chodíme do lesa rádi i my, myslivci. Ovšem ani zde bychom neměli zapomínat na různé nástrahy, které nám potenciálně hrozí. K těm nejnebezpečnějším patří klíště obecné, jeden z nejvýznamnějších přenašečů závažných onemocnění včetně klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Tuto hrozbu není radno brát na lehkou váhu a kontakt s klíšťaty bychom měli minimalizovat. Jaké možnosti snížení rizika přisátí velmi rozšířeného parazita ale máme?.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – NOVOTNÝ, S.Zhodnocení pokusných výsadeb borovice černé v podmínkách ČR.. 2022, Podrázský V, Vacek Z., Novotný S., Kaňák J. 2022: Zhodnocení pokusných výsadeb borovice černé v podmínkách ČR. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků, Česká lesnická společnost, s. 39 – 44. ISBN 978-80-02-02981-6.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J.Produkce a struktura porostů na zemědělských půdách. 2021, VACEK S., VACEK Z., CUKOR J (2021): Produkce a struktura porostů na zemědělských půdách. In: Podrázský V., Vacek Z. (eds.), Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny. Sborník příspěvků, 22.6. 2021, Kostelec nad Černými les, Česká lesnická společnost, z.s.: 25–33. 755. .

VACEK, S. – VACEK, Z.Struktura a vývoj rašelinných a podmáčených smrčin v Sudetské soustavě.. 2021, 759. VACEK S., VACEK Z. (2021): Struktura a vývoj rašelinných a podmáčených smrčin v Sudetské soustavě. In: Vacek Z. (ed.), Voda v krajině. Sborník příspěvků, 22.9. 2021, Zámeček, Černý důl 149, Česká lesnická společnost, z.s.: 24–37..

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S.Neviditelné nebezpečí v našich lesích. Vliv druhové skladby porostů na výskyt klíšťat ve vztahu ke změně klimatu. . 2021, 758. VACEK Z., CUKOR J., VACEK S. (2021): Neviditelné nebezpečí v našich lesích. Vliv druhové skladby porostů na výskyt klíšťat ve vztahu ke změně klimatu. Lesnická práce, 100: 8: 26–28..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – ZÁRUBA, J. – CUKOR, J. – VACEK, S.Vliv zvěře na přirozenou obnovu bukových porostů v Krušných horách. 2021, 755. FUCHS Z., VACEK Z., ZÁRUBA J., CUKOR, J., VACEK S. (2021): Vliv zvěře na přirozenou obnovu buku lesního v Krušných horách. Lesnická práce, 100: 6: 21–24..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – GALLO, J. Vliv porostního okraje na škody zvěří a přirozenou obnovu bukových porostů v Krušných horách. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 19-26.

HÁJEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VANČURA, K. Vliv klimatických změn na radiální růst dřevin ve smíšených lesích v Evropsky významné lokalitě Kozínek. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 171-179.

PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BRICHTA, J. Přestavba smrkobukových porostů v Jizerských horách: Druhová diverzita přirozené obnovy. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 135-142.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, S. – VACEK, Z. – D'ANDREA, G. – GALLO, J. Vztahy těžby listnatých a jehličnatých dřevin dle slunečných cyklů. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 101-108.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – GALLO, J. – VACEK, S. – NOVOTNÝ, S. – ZÁRUBA, J. Potenciál využití introdukovaných druhů borovic. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 87-92.

GALLO, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. Quarter of a century of forest fertilization and liming research at the Department of Silviculture in Prague, Czech Republic. ..., 2021, roč. 67, č. 3, s. 123-134. ISSN: N.

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – VACEK, S. – GALLO, J. Effect of game browsing on natural regeneration of European beech (Fagus sylvatica L.) forests in the Krušné hory Mts. (Czech Republic and Germany). Central European Forestry Journal, 2021, roč. 67, č. 3, s. 166-180. ISSN: 2454-034X.

VACEK, Z. – LINDA, R. – CUKOR, J. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. – VANČURA, K. Scots pine (Pinus sylvestris L.), the suitable pioneer species for afforestation of reclamation sites?. Forest Ecology and Management, 2021, roč. 485, č. 3, s. 0-0. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – LINDA, R. – PROKŮPKOVÁ, A. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. – VACEK, O. – ŠIMŮNEK, V. – DRÁBEK, O. – HÁJEK, V. – SPASIC, M. – BRICHTA, J. Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change?. European Journal of Forest Research, 2021, roč. 140, č. 5, s. 1243-1266. ISSN: 1612-4669.

CUKOR, J. – LINDA, R. – **ANDERSEN, O. – **ERIKSEN, L. – VACEK, Z. – **RIEGERT, J. – ŠÁLEK, M. Evaluation of Spatio-Temporal Patterns of Predation Risk to Forest Grouse Nests in the Central European Mountain Regions. Animals, 2021, roč. 11, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2076-2615.

CUKOR, J. – LINDA, R. – MAHLEROVÁ, K. – VACEK, Z. – FALTUSOVÁ, M. – **MARADA, D. – **HAVRÁNEK, F. – HART, V. Different patterns of human activities in nature during Covid-19 pandemic and African swine fever outbreak confirm direct impact on wildlife disruption. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **RIPULLONE, F. – HÁJEK, V. – D'ANDREA, G. Tree Rings of European Beech (Fagus sylvatica L.) Indicate the Relationship with Solar Cycles during Climate Change in Central and Southern Europe. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 3, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

HÁJEK, V. – VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – ŠIMŮNEK, V. – ŠIMKOVÁ, M. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. – BULUŠEK, D. Effect of Climate Change on the Growth of Endangered Scree Forests in Krkonose National Park (Czech Republic). FORESTS, 2021, roč. 12, č. 8, s. 1-25. ISSN: 1999-4907.

VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. Mixed vs. monospecific mountain forests in response to climate change: structural and growth perspectives of Norway spruce and European beech. Forest Ecology and Management, 2021, roč. 488, č. 2021, s. 1-17. ISSN: 0378-1127.

PROKŮPKOVÁ, A. – BRICHTA, J. – VACEK, Z. – **BIELAK, K. – **ANDRZEJCZYK, T. – VACEK, S. – **STEFANCIK, I. – BÍLEK, L. – FUCHS, Z. Effect of vegetation on natural regeneration of mixed silver fir forests in lowlands: a case study from the Rogow region in Poland. Sylwan, 2021, roč. 165, č. 11, s. 779-795. ISSN: 0039-7660.

CUKOR, J. – LINDA, R. – **VÁCLAVEK, P. – **ŠATRÁN, P. – MAHLEROVÁ, K. – VACEK, Z. – KUNCA, T. – **HAVRÁNEK, F. Wild boar deathbed choice in relation to ASF: Are there any differences between positive and negative carcasses?. PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 2020, roč. 2020, č. 177, s. 1-8. ISSN: 0167-5877.

RÖSSLOVÁ, M. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. Impact of climatic factors on the success of hunting various game species in Czech republic. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2020, roč. 18, č. 2, s. 2989-3014. ISSN: 1589-1623.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VÍTÁMVÁS, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. – D'ANDREA, G. Production potential and structural variability of pine stands in the Czech Republic: Scots pine (Pinus sylvestris L.) vs. introduced pines–case study and problem review. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 5, s. 197-207. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – GALLO, J. – BULUŠEK, D. Silviculture as a tool to support stability and diversity of forests under climate change: study from Krkonoše Mountains. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 116-129. ISSN: 0323-1046.

GALLO, J. – VACEK, Z. – BALÁŠ, M. – VACEK, S. Germinative capacity and energy of critically endangered Ojców birch (Betula oycoviensis Besser) in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 6, s. 227-235. ISSN: 1805-935X.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **HŮNOVÁ, I. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. Long-term effect of climate and air pollution on health status and growth of Picea abies (L.) Karst. peaty forests in the Black Triangle region. Dendrobiology, 2020, roč. 83, č. 2020, s. 1-19. ISSN: 1641-1307.

**MIKULENKA, P. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – **SIMON, J. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. Effect of climate and air pollution on radial growth of mixed forests: Abies alba Mill. vs. Picea abies (L.) Karst. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 1, s. 23-36. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. Comparison of growth and wood quality of Norway spruce and European larch: effect of previous land use. European Journal of Forest Research, 2020, roč. 139, č. 3, s. 459-472. ISSN: 1612-4669.

HÁJEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – **PRAUSOVÁ, R. – LINDA, R. – BULUŠEK, D. – **KRÁLÍČEK, I. Changes in diversity of protected scree and herb-rich beech forest ecosystems over 55 years. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 4, s. 202-217. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – BRICHTA, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. Bark stripping, the crucial factor affecting stem rot development and timber production of Norway spruce forests in Central Europe. Forest Ecology and Management, 2020, roč. 474, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0378-1127.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. Solar Cycles in Salvage Logging: National Data from the Czech Republic Confirm Significant Correlation. ..., 2020, roč. 11, č. 9, s. 1-22. ISSN: N.

ŠIMŮNEK, V. – SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **HUNOVA, I. Sunspot area as unexplored trend inside radial growth of European beech in Krkonose Mountains: a forest science from different perspective. European Journal of Forest Research, 2020, roč. 139, č. 6, s. 999-1013. ISSN: 1612-4669.

VACEK, Z. – VACEK, S. – **ESEN, D. – **YILDIZ, O. – KRÁL, J. – GALLO, J. Effect of Invasive Rhododendron ponticumL. on Natural Regeneration and Structure ofFagus orientalisLipsky Forests in the Black Sea Region. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 5, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **BLAZEJOVA, J. – **SCHWARZ, O. – BULUŠEK, D. DYNAMIKA PŘIROZENÉ OBNOVY HORSKÝCH LESŮ PO VĚTRNÉ KALAMITĚ: MODELOVÁ STUDIE PRO KRKONOŠE. Zprávy lesnického výzkumu, 2020, roč. 65, č. 2, s. 72-81. ISSN: 0322-9688.

VÍTÁMVÁS, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z.Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Vítámvás, J., Podrázský, V., Vacek, Z., 2020: Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Lesnická práce, 99, č. 11, s. 27 – 29..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VÍTÁMVÁS, J.Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vítámvás, J., 2020: Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 12 – 15..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, O. – NOVOTNÝ, S.Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vacek, O., Novotný, S., 2020: Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 7 – 11..

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M.; idPublikace = 83565; Název: Základy pěstování lesů-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Lesní ekosystémy a jejich management. 2020, VACEK Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ, M. (2020): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 200 s. ISBN 978-80-213-3059-7.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ŠIMŮNEK, V.Vývoj celkových a nahodilých těžeb podle druhů a jejich příčiny v ČR v letech 1949 až 2019. 2020, VACEK S., VACEK Z., ŠIMŮNEK V. (2020): Vývoj celkových a nahodilých těžeb podle druhů a jejich příčiny v ČR v letech 1949 až 2019. Lesnická práce, 99: 12: 32–33..

ŠIMŮNEK, V. – **RIPULLONE, F. – VACEK, S. – VACEK, Z.Lesní hospodářství v jižní Itálii. 2020, .

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR, 2019, 30s. ISBN: ,

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACH, M. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. The effects of fertilization on the health status, nutrition and growth of Norway spruce forests with yellowing symptoms. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 267-281. ISSN: 0282-7581.

VÍTÁMVÁS, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BAŽANT, V. – DRESLEROVÁ, J. – VACEK, Z.; idPublikace = 80010; Název: Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy-- Neexistuje podtyp publikace --

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – SHARMA, R. – VACEK, S. Afforested farmland vs. forestland: Effects of bark stripping by Cervus elaphus and climate on production potential and structure of Picea abies forests. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 8, s. 1-25. ISSN: 1932-6203.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – VACEK, S. – **MARADA, D. – ŠIMŮNEK, V. – **HAVRÁNEK, F. Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 4, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

ŠTÍCHA, V. – SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – NUHLÍČEK, O. Timber and Branch Volume Prediction: Effects of Stand and Site Characteristics on Dendromass and Timber-To-Branch Volume Ratio of Norway Spruce in Managed Forests. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-20. ISSN: 1999-4907.

**MARADA, D. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **HAVRÁNEK, F. Extensive Orchards in the Agricultural Landscape: Effective Protection against Fraying Damage Caused by Roe Deer. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 13, s. 1-12. ISSN: 2071-1050.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – VACEK, Z. – **BUKOVJAN, K. – PODRÁZSKÝ, V. – SHARMA, R. Roe deer (Capreolus capreolus) mortality in relation to fodder harvest in agricultural landscape. MAMMALIA, 2019, roč. 83, č. 5, s. 461-469. ISSN: 0025-1461.

VACEK, Z. – VACEK, S. – SLANAŘ, J. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – **ŠTEFANČÍK, I. – **KRÁLÍČEK, I. – VANČURA, K. Adaption of Norway spruce and European beech forests under climate change: from resistance to close-to-nature silviculture. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 2, s. 129-144. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KUČERA, M. A Nonlinear Mixed-Effects Height-to-Diameter Ratio Model for Several Tree Species Based on Czech National Forest Inventory Data. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-31. ISSN: 1999-4907.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – PROKŮPKOVÁ, A. – KRÁL, J. – VANČURA, K. Biodiversity dynamics of differently managed lowland forests left to spontaneous development in Central Europe. Austrian Journal of Forest Science, 2019, roč. 136, č. 3, s. 249-281. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – ŠIMŮNEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. – **PRAUSOVÁ, R. – HÁJEK, V. Growth response of mixed beech forests to climate change, various management and game pressure in Central Europe. Journal of Forest Science, 2019, roč. 65, č. 9, s. 331-345. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KUČERA, M. Modelling individual tree height-diameter relationships for multi-layered and multi-species forestsin central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2019, roč. 33, č. 1, s. 103-119. ISSN: 0931-1890.

PUTALOVÁ, T. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **ŠTEFANČÍK, I. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. Tree-ring widths as an indicator of air pollution stress and climate conditions in different Norway spruce forest stands in the Krkonose Mts.. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 1, s. 21-33. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – **ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, Z. – VACEK, S. Generalized Nonlinear Mixed-Effects Individual Tree Diameter Increment Models for Beech Forests in Slovakia. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 5, s. 1-24. ISSN: 1999-4907.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KRÁLÍČEK, I. – VANČURA, K. Growth variability of European beech (Fagus sylvatica L.) natural forests: Dendroclimatic study from Krkonose National Park. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 2, s. 92-102. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – **HŮNOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – BRICHTA, J.; idPublikace = 81490; Název: Stand dynamics in natural Scots pine forests as a model for adaptation management?-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V.Lesní ekosystémy a jejich management. 2019, VACEK S., VACEK Z., PODRÁZSKÝ V. (2019): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 210 s. ISBN 978-80-213-2988-1.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – LINDA, R.Long-term dynamics of health status and regeneration potential of silver fir (Abies alba Mill.) under pollution load and climate change.. 2019, Vacek, S., Vacek, Z., Cukor, J., Linda, R., Bulušek, D. (2019): Long-term dynamics of health status and regeneration potential of silver fir (Abies alba Mill.) under pollution load and climate change. In: Abies 2019. Prospects for fir management in a changeable environment. Kraków, 28. 05. – 30. 05. 2019. Book of abstracts. [Krakow, Agricultural University in Krakow, Faculty of Forestry 2019]. Nestr..

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – **HAVRÁNEK, F.Vliv jelena siky na mladé smrkové porosty v oblastech s rozdílnou početností zvěře. 2019, .

VACEK, Z. – VACEK, S.Zdravotní stav, vitalita a růst jedle bělokoré v měnících se podmínkách prostředí. . 2019, Vacek, Z., Vacek, S. (2019): Zdravotní stav, vitalita a růst jedle bělokoré v měnících se podmínkách prostředí. In: Vacek Z. (ed.), Jedle dřevina roku 2019. Kostelec nad Černými lesy, 10. 9. 2019, Česká lesnická společnost, z. s. Praha, 23–28 s..

PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S.; idPublikace = 81464; Název: Potenciál přirozené obnovy smíšených porostů v Krkonošském národním parku: struktura, dynamika a vliv zvěře.-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – SHARMA, R. – VACEK, S.; idPublikace = 81465; Název: Sluneční cykly jako základní faktor ovlivňující přirozenou dynamiku porostů buku lesního. -- Neexistuje podtyp publikace --

BRICHTA, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z.Tloušťkový přírůst dospělých jedinců borovice lesní po silném uvolnění. 2019, .

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J.Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. . 2018, Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Linda, R., Bílek, L., Podrázský, V., Gallo, J.: Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. /Native vs. introduced coniferous tree species: production and biodiversity of forest stands on reclamation stands after coal mining./ In: Baláš, M., Podrázský, V., Gallo, J. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Doksy Sep. 4 – 5, Vol. 8, Praha, ČZU v Praze 2018, s. 198 - 206..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Pěstování lesů. 2018, Pěstování lesů, 390 s., ISBN 978-80-213-2891-4..

VACEK, S. – VACEK, Z. – **KALOUSKOVÁ, I. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – **MOSER, W. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŘEHÁČEK, D. Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) stands on former agricultural land in the Sudetes - evaluation of ecological value and production potential. Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 61-76. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – LINDA, R. – KOVAŘÍK, J. Forest biodiversity and production potential of post-mining landscape: opting for afforestation or leaving it to spontaneous development? . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 116-126. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – **ŘEHÁČEK, D. – CUKOR, J. – VACEK, S. – **KHEL, T. – SHARMA, R. – **KUČERA, J. – KRÁL, J. – **PAPAJ, V. Windbreak Efficiency in Agricultural Landscape of the Central Europe: Multiple Approaches to Wind Erosion Control . Environmental Management, 2018, roč. 62, č. 5, s. 942-954. ISSN: 0364-152X.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Generalized Nonlinear Mixed-Effects Individual Tree Crown Ratio Models for Norway Spruce and European Beech . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1999-4907.

ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, Z. – SHARMA, R. – VACEK, S. – RÖSSLOVÁ, M. Effect of thinning regimes on growth and development of crop trees in Fagus sylvatica stands of Central Europe over fifty years . Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 141-155. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – ULBRICHOVÁ, I. – **SIMON, J. – BULUŠEK, D. Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 1, s. 33-45. ISSN: 0323-1046.

BÍLEK, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – LINDA, R. – KRÁL, J. Are clearcut borders an effective tool for Scots pine (Pinus sylvestris L.) natural regeneration?. Forest Systems, 2018, roč. 27, č. 2, s. 1-14. ISSN: 2171-5068.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KUČERA, M. Modelling individual tree height–diameter relationships for multi-layered and multi-species forests in central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2018, roč. 33, č. 1, s. 103-119. ISSN: 0931-1890.

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

LINDA, R. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. Produkce a zdravotní stav smrkových porostů rostoucích na zalesněné zemědělské půdě ve vztahu k poškození zvěří a změnám klimatu. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 67-77.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 198-206.

VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – MALÍK, K. Dynamika obnovy smrku v horských porostech zasažených kůrovcovou kalamitou v Národním parku Šumava. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 207-216.

VACEK, Z. – VACEK, S. – VANČURA, K. – ŠIMŮNEK, V. – BULUŠEK, D. – **BLAŽEJOVÁ, J. – **SCHWARZ, O. Sekundární sukcese na kalamitních holinách ve smrkových porostech po orkánu Kyrill v Krkonoších. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 217-226.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2018, 48s. ISBN: ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠTEFANČÍK, I.Pěstování účelových lesů. 2017, 275 s., ISBN 978-80-213-2785-6.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠVEC, O. – VACEK, Z. – ŠTÍCHA, V. – VACEK, S. – JAVŮREK, P. Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších až středních poloh, Ecologically soound pine silviculture in low-to-middle elevations, ecologically sound silviculture; extreme forest site; logging technology; Scots pine; non-market forest function, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika NAZV QJ1520037 2017, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 30.10.2017. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Předpokládané ekonomické přínosy této metodiky lze spatřovat zejména ve snížení vstupů v rámci obnovy lesních porostů. Úspory při obnově lesa se přitom netýkají pouze nákladů na zalesnění, ale i nákladů spojených s následnou péčí o mladé lesní porosty. Může se přitom jednat o úspory nákladů na úrovni desítek tisíc Kč na hektar obnovované plochy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 22.11.2017,

**VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – **HOLUBÍK, O. – VACEK, S. – **HANA, B. Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění, Principles of forest stand establishing on former agricultural lands in the frame of plots determined for afforestation, afforestation; agricultural lands; tree species; optimaliisation, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ZZP, Tabulkovou formou shrnuje informace o vhodných stanovištích pro zalesnění a o vhodných postupech a technologiích pro využití., Úsporřy a přínosy se mohou pohybovat v řádu tisíců CZK na ploše jednoho hektaru při respektování doporučených postupů a opatření., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe, 10.10.2017,

**KHEL, T. – **ŘEHÁČEK, D. – **KUČERA, J. – **PAPAJ, V. – **VOPRAVIL, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. Metodika hodnocení účinnosti a realizace větrolamů v krajině jako nástroj pro ochranu půdy ohrožené větrnou erozí, Guide for evaluation of the effectiveness and realisation of wind-breaks in the landscape as tool for soil protection on sites endangered by wind erosion, wind erosion; wind-breaks; afforestation; tree species; soil protection, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Větrolamy, Metodiky může podstatně snížit nebezpečí větrné eroze v postižených územích., Hodnota prevence může dosahovat jednotek až stovek tisíců CZK na jeden hektar postižené zemědělské půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 21.12.2017,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2017, 32s. ISBN: ,

SHARMA, R. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modelling crown width-diameter relationship for Scots pine in the central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 6, s. 1875-1889. ISSN: 0931-1890.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – **JANSA, V. Modelling individual tree height to crown base of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). PLoS One, 2017, roč. 12, č. 10, s. 1-23. ISSN: 1932-6203.

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – **HŮNOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. – **SIMON, J. Sensitivity of unmanaged relict pine forest in the Czech Republic to climate change and air pollution. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 5, s. 1599-1617. ISSN: 0931-1890.

VACEK, Z. Structure and dynamics of spruce-beech-fir forests in Nature Reserves of the Orlické hory Mts. in relation to ungulate game. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 1, s. 23-34. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **JANSA, V. – **KUČERA, M. Modelling individual tree diameter growth for Norway spruce in the Czech Republic using a generalized algebraic difference approach. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 5, s. 227-238. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – HEJCMANOVÁ, P. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. Effect of microrelief and vegetation cover on natural regeneration in European beech forests in Krkonose national parks (Czech Republic, Poland). Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 1, s. 75-96. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – ČERNÝ, T. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – **MIKESKA, M. – **KRÁLÍČEK, I. Long-term changes in vegetation and site conditions in beech and spruce forests of lower mountain ranges of Central Europe. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 398, č. AUG, s. 75-90. ISSN: 0378-1127.

CUKOR, J. – LINHART, L. – VACEK, Z. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. The effects of Alginite fertilization on selected tree species seedlings performance on afforested agricultural lands. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 1, s. 48-56. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – BÍLEK, L. Carbon sequestration in soil following afforestation of former agricultural land in the Czech Republic. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 2-3, s. 97-104. ISSN: 0323-1046.

**KRÁLÍČEK, I. – VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – **ŠTEFANČÍK, I. – PUTALOVÁ, T. Dynamics and structure of mountain autochthonous spruce-beech forests: impact of hilltop phenomenon, air pollutants and climate. Dendrobiology, 2017, roč. 77, č. 2017, s. 119-137. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. Effect of fungal pathogens and climatic factors on production, biodiversity and health status of ash mountain forests. Dendrobiology, 2017, roč. 77, č. 2017, s. 161-175. ISSN: 1641-1307.

SLANAŘ, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – CUKOR, J. – **ŠTEFANČÍK, I. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. Long-term transformation of submontane spruce-beech forests in the Jizerské hory Mts.: Dynamics of natural regeneration. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 4, s. 212-224. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modelling tree crown-to-bole diameter ratio for Norway spruce and European beech. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 5, s. 1-22. ISSN: 0037-5330.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – SHARMA, R. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Effect of mineral eco-fertilizer on growth and mortality of young afforestations. Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 4, s. 367-386. ISSN: 0379-5292.

VACEK, Z. – SLANAŘ, J. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J.Přestavba porostů na stanovištích podhorských smrkových bučin v Jizerských horách.. 2017, Vacek Z., Slanař J., Vacek S., Bulušek D., Král J. (2017): Přestavba porostů na stanovištích podhorských smrkových bučin v Jizerských horách. [Transformation of spruce-beech forest Stands in Jizerské hory Mts.]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 213–221 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

VACEK, Z. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L.Vliv okrajového efektu na růst a kvalitu přirozené obnovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.).. 2017, Vacek Z., Král J., Bulušek D., Vacek S., Bílek L. (2017): Vliv okrajového efektu na růst a kvalitu přirozené obnovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.). [Impact of edge effect on growth and quality of natural regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.)]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 223–232 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – VACEK, Z.Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. . 2017, Podrázský V., Remeš J., Cukor J., Linda R., Vacek S., Vacek Z. (2017): Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. [Changes of the upper layer characteristics of former agricultural land ten years from afforestation]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 129–135 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L.Struktura, vývoj a management borových porostů nižších poloh ve vztahu ke klimatickým změnám.. 2017, Vacek S., Vacek Z., Bílek L. (2017): Struktura, vývoj a management borových porostů nižších poloh ve vztahu ke klimatickým změnám. [Structure, development and management of lower pine stands in relation to climate change]. In: Vacek Z. ed., Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů. Sborník příspěvků ze semináře. Praha, 24. 11. 2017, ČTPPZ a ČLS, z.s. Praha: 12–22 s. ISBN 978-80-02-02769-0.

VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L.Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující přirozenou obnovu borovice lesní.. 2017, Bílek L. (2017): Možnosti ekologicky orientovaného pěstování lesů přirozených borových stanovišť. [Possibilities of ecologically oriented silviculture on natural pine sites]. In: Vacek Z. ed., Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů. Sborník příspěvků ze semináře. Praha, 24. 11. 2017, ČTPPZ a ČLS, z.s. Praha: 7–11 s. ISBN 978-80-02-02769-0.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – SIMON, J. – REMEŠ, J. – HŮNOVÁ, I. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MIKESKA, M. Structure, regeneration and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to changing climate and environmental pollution. SILVA FENNICA, 2016, roč. 50, č. 4, s. 1-21. ISSN: 0037-5330.

BULUŠEK, D. – VACEK, Z. – VACEK, S. – KRÁL, J. – BÍLEK, L. – KRÁLIČEK, I. Spatial pattern of relict beech (Fagus sylvatica L.) forests in the Sudetes of the Czech Republic and Poland. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 7, s. 293-305. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Individual tree crown width models for Norway spruce and European beech in Czech Republic. Forest Ecology and Management, 2016, roč. , č. 366, s. 208-220. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – KALOUSKOVÁ, I. – SCHWARZ, O. Structural diversity and production of alder stands on former agricultural land at high altitudes. Dendrobiology, 2016, roč. , č. 75, s. 31-44. ISSN: 1641-1307.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modeling individual tree height to diameter ratio for Norway spruce and European beech in Czech Republic. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2016, roč. 30, č. 6, s. 1969-1982. ISSN: 0931-1890.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Nonlinear mixed effect height-diameter model for mixed species forests in the central part of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 10, s. 470-484. ISSN: 1212-4834.

BÍLEK, L. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – GALLO, J. How close to nature is close-to-nature pine silviculture?. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 1, s. 24-34. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – VACEK, Z. Monitoring složek lesních ekosystémů na TVP v Krkonošském národním parku . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, 56s. ISBN: ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 73054; Název: Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů.-- Neexistuje podtyp publikace --

BÍLEK, L. – KUPKA, I. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – BALÁŠ, M. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – ROMERO, I.Introduction to Silviculture. 2016, Introduction of Silviculture; 89 p.; ISBN 978-80-213-2701-6.

VACEK, Z. – KRÁL, J. – VACEK, S.Horizontální struktura a plasticita korun přírodě blízkých bukových porostů.. 2016, Vacek Z., Král J., Vacek S., Putalová T., Bulušek D. (2016): Horizontální struktura a plasticita korun přírodě blízkých bukových porostů. [Horizontal structure and crown plasticity of close-to-nature beech forest]. In: Kacálek, D. et al. (eds.), Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí. Proceedings of Central European Silviculture. Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa. Dobruška, 30.–31. 8. 2016, Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno: 181–188 s..

VACEK, Z. – KRÁL, J. – VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – BULUŠEK, D. Horizontální struktura a plasticita korun přírodě blízkých bukových porostů.. In Conference of Central European Silviculture 2016: Forest Functions in Changing Environments 30.08.2016, Dobruška. Strnady: VÚLHM, 2016. s. 181-188.

**SEDLÁČEK, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ZAHRADNÍK, D. WHICH TREE SPECIES ARE SUITABLE FOR AFFORESTATION OF FORMER AGRICULTURAL LAND IN DOUPOVSKE HORY MTS.?. In FOREST FUNCTIONS IN CHANGING ENVIRONMENTS 30.08.2016, Dobruska, CZECH REPUBLIC. BRNO: MENDEL UNIV BRNO, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 49-55.

KRÁLÍČEK, I. – VACEK, Z. – VACEK, S. – KRÁL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Struktura a modelový vývoj autochtonních porostů s dominancí Fagus sylvatica L. v Orlických horách (Centrální Sudety). 2015, KRÁLÍČEK, I. – VACEK Z. – VACEK S. – KRÁL J. (2015): Struktura a modelový vývoj autochtonních porostů s dominancí Fagus sylvatica L. v Orlických horách (Centrální Sudety). [Structure and model development autochthonous stands with dominant Fagus sylvatica L. in the Orlické hora Mts. (Central Sudetes).]. In: Dendroflóra strednej Európy – využitie poznatkov vo výzkume, vzdělávání a praxi. Lukáčik I., Sarvašová I. Eds., Arborétum Borová Lada 10.–11. 6. 2015, Technická univerzita ve Zvoleně, 155–168..

PUTALOVÁ, T. – VACEK, Z. – KRÁL, J. – VACEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv klimatických faktorů a imisí SO2 na radiální růst rašelinných smrčin v Centrálních Sudetech. 2015, PUTALOVÁ, T. – VACEK Z. . – KRÁL J. – VACEK S. (2015): Vliv klimatických faktorů a imisí SO2 na radiální růst rašelinných smrčin v Centrálních Sudetech. ). [Impact of climatic factors and SO2 air pollution on radial growth of peat bog spruce stands in Central Sudetes]. In: Proceedings of Central European Silviculture. Houšková K., Černý J. Eds., Křtiny 2. 9. – 4. 9. 2015, Mendelova univerzita v Brně, 182–192.

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Pěstování přírodě blízkých lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 153 s., ISBN 978-80-213-2596-8..

ŠVEC, O. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. Analysis of operational approach during forest transformation in Klokočná Range, Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 4, s. 148-155. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – REMEŠ, J. The dynamics and structure of dead wood in natural spruce-beech forest stand – a 40 year case study in the Krkonoše National Park. Dendrobiology, 2015, roč. 2015, č. 73, s. 21-32. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠTEFANČÍK, I. Changes in horizontal structure of natural beech forests on an altitudinal gradient in the Sudetes. Dendrobiology, 2015, roč. 2015, č. 73, s. 33-45. ISSN: 1641-1307.

AMBROŽ, R. – VACEK, S. – VACEK, Z. – KRÁL, J. – ŠTEFANČÍK, I. Current and simulated structure, growth parameters and regeneration of beech forests with different game management in the Lány Game Enclosure. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 2, s. 78-88. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTEFANČÍK, I. – MOSER, W. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – KRÁLÍČEK, I. Effect of tree layer and microsite on the variability of natural regeneration in autochthonous beech forests. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2015, roč. 63, č. 2, s. 233-246. ISSN: 1505-2249.

VACEK, S. – HŮNOVÁ, I. – VACEK, Z. – HEJCMANOVÁ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MOSER, W. Effects of air pollution and climatic factors on Norway spruce forests in the Orlické hory Mts. (Czech Republic), 1979–2014. European Journal of Forest Research, 2015, roč. 134, č. 6, s. 1127-1142. ISSN: 1612-4669.

VACEK, S. – BULUŠEK, D. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – SCHWARZ, O. – SIMON, J. – ŠTÍCHA, V. The role of shelterwood cutting and protection against game browsing for the regeneration of silver fir. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 2, s. 81-102. ISSN: 0379-5292.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – NOVÁK, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – KOUBEK, L. Diameter increment of beech in relation to social position of trees, climate characteristics and thinning intensity. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 10, s. 456-464. ISSN: 1212-4834.

KRÁL, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PUTALOVÁ, T. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. Struktura, vývoj a zdravotní stav smrčin pod vlivem imisí v západních Krkonoších v letech 1979–2014. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 3, s. 175-187. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – SARGINACI, M. – SCHWARZ, O. – ŠRŮTKA, P. – PODRÁZSKÝ, V. – MOSER, W. European Ash ( Fraxinus excelsior L.) Dieback: Disintegrating forest in the mountain protected areas, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 4, s. 203-223. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. Monitoring složek lesních ekosystémů na TVP v Krkonošském národním parku. FLD ČZU Praha: FLD ČZU Praha, 2014, 134s. ISBN: ,

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – BULUŠEK, D. – KRÁLÍČEK, I. Ungulate Impact on Natural Regeneration in Spruce-Beech-Fir Stands in Černý důl Nature Reserve in the Orlické Hory Mountains, Case Study from Central Sudetes. FORESTS, 2014, roč. 5, č. 11, s. 2929-2946. ISSN: 1999-4907.

VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. – REMEŠ, J. – ŠTÍCHA, V. – AMBROŽ, R. Structural Diversity of Autochthonous Beech Forests in Broumovské Stěny National Nature Reserve, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 4, s. 191-215. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – HEJCMANOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – VACEK, Z. Growth, healthy status and seed production of differently aged allochtonous and autochtonous Pinus mugo stands in the Giant Mts. over 30 years. European Journal of Forest Research, 2013, roč. 132, č. 5-6, s. 801-813. ISSN: 1612-4669.

KREJČÍ, F. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – HEJCMANOVÁ, P. – VACEK, Z. The effects of climatic conditions and forest site types on disintegration rates in Picea abies occurring at the Modrava Peat Bogs in the Sumava National Park. Dendrobiology, 2013, roč. 2013, č. 70, s. 35-44. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – ŠTEFANČÍK, I. – BULUŠEK, D. – BÍLEK, L. Struktura a modelový vývoj lesních porostů v NPR Trčkov - CHKO Orlické hory, Česká republika. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2013, roč. 59, č. 4, s. 248-263. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. Soubor map struktury porostů na TVP 39 - 44 založených na bývalé zemědělské půdě v Krkonošském národním parku, Map file of forest structure in PRP 39 - 44 established on former agricultural land in the Krkonoše National Park, Forest structure, forest development, afforested agricultural lands, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Zalesňování zemědělských půd, Číslo certifikátu: 82937/2013-MZE-16222/MAPA610, vytvořeno v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, soubor 5 kusů map dostupný A4, pdf, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého hospodaření v porostech vzniklých sukcesí či založených v 20-50. letech 20. století na bývalé zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Mapa jednotek potenciální přirozené vegetace lesních ekosystémů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: units of the potential natural vegetation of forest ecosystems in selected large scale protected areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), protected landscape area (PLA), national park, vegetation, forest stands, potential natural vegetation, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, JPV ZCHU, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v horských oblastech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze), Set of maps of edaphic cathegories in selected large scale protected area (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), protected area, forest, vegetation, edaphic categories, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, EK VZCHÚ, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy edafických kategorií v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: First generation of forest vegetation based on former agricultural soils in particular FNR (GIS FLD Life Sciences in Prague), forest natural region (FNR), forest, former agricultural soils, afforestation, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Z Krnap, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy porostů první generace lesa založené na zemědělských půdách náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map poškození lesních porostů zvěří v Krkonoších (GIS KRNAP Vrchlabí), Set of maps: game damage to forest in Krkonoše Mts. (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), National parks, Krkonoše Mts., hoofed game, damage to forest stands, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zver KRNAP, Mapy byly vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy poškození porostů zvěří v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí), Set of maps: current representation of forest tree species in Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), National park, forest stand, forest structure, European beech, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP dreviny, Mapy byly vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa zastoupneí dřevin v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on PRPs along altitudinal gradient on the mountain Plechý in the Šumava National Park, Forest structure, forest development, European beech, mixed stand, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Plechy, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v bukových a smíšených porostech s bukem lesním., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on the PRPs in the region Modrava in Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Modrava, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu ve smrkových porostech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map stupňů přirozenosti lesních porostů pro management lesních ekosystémů ve vybraných národních parcích (FLD ČZU v Praze), Set of maps: degrees of naturalness of forest stands in selected National Parks (GIS FLD Life Sciences in Prague), National park, vegetation, forest stands, degrees of naturalness of forest stands, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Stupne pr NP, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v NP., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Values of biodiversity for particular forest site types groups in priority natural habitats of the Natura 2000 in selected large scale proteced areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), National park, Protected landscape area, vegetation, forest stands, forest site types groups, Natura 2000, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Biodiv KRNAP Jizerske hory, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Mapa hodnot biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v jednotlivých VZCHÚ ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Mapy souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Forest site types groups in selected large scale protected areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), national park, protected landscape area, forest, vegetation, forest site types groups, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SLT KRNAP Jizer, Mapy byly vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa souborů lesních typů náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Mapy krajiny Krkonoš – land use (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Maps of Krkonoše landscape – land use (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), national parks, Krkonoše Mts., landscape, land use, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa krajiny, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Mapa využití krajiny v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR , Set of maps: Maps of forest vegetation zones in the Czech Protected Landscape Areas, Protected landscape area (PLA), forest, vegetation, forest vegetation zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LVS CHKO, Mapy lesních vegetačních stupňů byly zpracovány v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupné v pdf A4., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: Natural and current representation of European beech in Šumava National Park (GIS FLD Life Sciences in Prague), National park, forest stand, forest structure, European beech, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Sumava buk, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního na území Národního parku Šumava náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu v lesních porostech na Šumavě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the mountains, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zonace CHKO hory, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu na principu hospodářsko-úpravnické soustavy přírodě blízkých lesů (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR, Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the low and middle elevations ČR, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace CHKO nižší, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution in the Czech National Parks , National park, nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace NP, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Mapy slouží pro tvorbu a rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko, Set of maps: Forest stand structure in permanent research plots in protected landscape area Křivoklátsko, protected landscape area, Křivoklátsko, national nature reserve, forest structure, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Struktura porostů Křivoklátsko, Soubor map byl vytvořen v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupný ve formátu A4, pdf., Soubor map struktury porostů bude využíván k optimalizaci pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu lesních ekosystémů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – ŠTÍCHA, V. – BÍLEK, L. Soubor map: Struktura porostu na trvalých výzkumných plochách v Krkonošském národním parku a v Karkonoskom Parku Narodowom (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: Forest stand structure in permanent research plots in Krkonoše National Park and Karkonosze National Park (GIS FLD ČZU in Prague), Forest structure, forest development, mixed stand, European beech, Norway spruce, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Struktura na TVP Krnap, Soubor map byl vytvořen v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná ve formátu A4, pdf., Soubor map struktur porostu slouží k optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu ve smíšených porostech. Využití lze předpokládat u všech lesních správ při celkovém plánování strategie managementu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MIKESKA, M. – HUŠEK, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – BALÁŠ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – ANDĚL, P. – MINX, A. – HANIŠ, J. Východiska ekologicky orientovaného managementu lesních ekosystémů v CHKO Jizerské hory a Krkonošském národním parku.. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012, 198s. ISBN 978-80-213-2296-7.

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. – BULUŠEK, D. Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR. Praha: Ministerstvo životního prostředí , 2012, 884s. ISBN 978-80-7212-588-3.

 
page foot