| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Stanislav Novotný ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – NOVOTNÝ, S. – **STAŇOVÁ, J. – GALLO, J.Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. 2022, Podrázský V., Kupka I., Novotný S., Staňová J., Gallo J. 2022: Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Zvolen NLC Zvolen, s. 151–158..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – NOVOTNÝ, S.Zhodnocení pokusných výsadeb borovice černé v podmínkách ČR.. 2022, Podrázský V, Vacek Z., Novotný S., Kaňák J. 2022: Zhodnocení pokusných výsadeb borovice černé v podmínkách ČR. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků, Česká lesnická společnost, s. 39 – 44. ISBN 978-80-02-02981-6.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – GALLO, J. – VACEK, S. – NOVOTNÝ, S. – ZÁRUBA, J. Potenciál využití introdukovaných druhů borovic. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 87-92.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, O. – NOVOTNÝ, S.Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vacek, O., Novotný, S., 2020: Stav porostů introdukovaných a domácích dřevin na území arboreta Antonín, Sokolov (LČR KŘ Karlovy Vary) založených v rámci rekultivace výsypky. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 7 – 11..

ŠIŠÁK, L. – PULKRAB, K. – BUKÁČEK, J. – NOVOTNÝ, S. – ŠVÉDA, K. Komparace nákladů v obnově lesa prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 1, s. 59-65. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – SLOUP, R. – PULKRAB, K. – NOVOTNÝ, S. Douglas-fir – Partial substitution for declining conifer timber supply – Review of Czech data. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 525-530. ISSN: 1336-4561.

NOVOTNÝ, S. – ŠIŠÁK, L. EKONOMIKA OBNOVY LESA VE SMRKOVÝCH POROSTECH NA VYBRANÉM LESNÍM MAJETKU. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 1, s. 10-18. ISSN: 0322-9688.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot