| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Václav Legát, DrSc. (348)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: KJSS
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MICHÁLKOVÁ, P. – LEGÁT, V. – ALEŠ, Z. Dependability analysis of the injection press using Weibull distribution. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 4, s. 625-629. ISSN: 1213-2489.

LEGÁT, V. – MOŠNA, F. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. PREVENTIVE MAINTENANCE MODELS - HIGHER OPERATIONAL RELIABILITY. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2017, roč. 19, č. 1, s. 134-141. ISSN: 1507-2711.

LEGÁT, V. – ALEŠ, Z. – HLADÍK, T. Maintenance audit: The tool for maintenance management quality of manufacturing equipment. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 53-62. ISSN: 1213-2489.

STÁVEK, M. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. – TERINGL, A. Operational risk management and treatment at technical systems with maintenance support. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 3, s. 429-435. ISSN: 1213-2489.

TERINGL, A. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. Dependability characteristics - indicators for maintenance performance measurement of manufacturing technology. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 3, s. 456-461. ISSN: 1213-2489.

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Návrh optimální strategie způsobu financování při pořizování nových vozidel pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 38s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – JURČA, V. – LEGÁT, V. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. Vědecko-technická rada – program údržby s využitím RCM. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 64s. ISBN: 4170048451 ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – PAVLŮ, J. – NOVÁK, P. Optimalizace struktury motorových vozidel pro společnost MERO ČR, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 50s. ISBN: SL/0091/15,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Plán obnovy mobilních energetických prostředků používaných na skladech společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 65s. ISBN: 4500045045,

ALEŠ, Z. – PEXA, M. – JURČA, V. – LEGÁT, V. – PAVLŮ, J. Optimalizace obnovy majetku. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 86s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Aplikace metod optimalizace struktury strojního parku na vybraná střediska společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 87s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Optimalizace doby provozu do obnovy silničních vozidel na základě exploatační analýzy pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 66s. ISBN: ,

PEXA, M. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. – HAVLŮ, V. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Reliability and risk treatment centered maintenance. Journal of Mechanical Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 10, s. 3963-3970. ISSN: 1738-494X.

ALEŠ, Z. – JURČA, V. – LEGÁT, V. Effectiveness indicators of food processing lines. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 56-61.

PEXA, M. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – HAVLŮ, V. Reliability and risk treatment centred maintenance . In QR2MSE 2013 - Proceedings of 2013 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering 15.07.2013, China. China: The maintenance Professional Committee of China Ordnance Industry Society, 2013. s. 610-615.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – PEXA, M. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. Degradation process influencing safety of constructional adhesive bonds. In QR2MSE 2013 - Proceedings of 2013 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering 15.07.2013, Emeishan, China. Sichuan, China: The maintenance Professional Committee of China Ordnance Industry Society, 2013. s. 784-788.

ABRAHÁMFY, M. – ALEŠ, Z. – BARTEJS, P. – BUZIK, P. – GRENČÍK, J. – HLADÍK, T. – HRUBEC, J. – CHVALINA, V. – JURČA, V. – KMOCH, J. – LEGÁT, V. – MEŠKO, J. – NOVÁČEK, V. – NOVÁK, P. – PAČAIOVÁ, H. – PETERKA, B. – PEŤKOVÁ, V. – PEXA, M. – PLESKAČ, R. – POLANKA, B. – POLOUČEK, J. – POŠTA, J. – RAKYTA, M. – SUCHÝ, J. – ŠEVČÍK, I. – ŠKARKA, J. – ŠPAČEK, M. – VALENT, O. – VINTR, Z. – VOTAVA, Z. – ZVOLENSKÝ, P. Management a inženýrství údržby. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013, 570s. ISBN 978-80-7431-119-2.

ABRAHÁMFY, M. – ALEŠ, Z. – BARTEJS, P. – BUZIK, P. – BELKO, D. – DRAVECKÝ, G. – GRENČÍK, J. – HLADÍK, T. – HRUBEC, J. – CHVALINA, V. – ÍRO, V. – JURČA, V. – KMOCH, J. – LEGÁT, V. – MEŠKO, J. – NOVÁČEK, V. – NOVÁK, P. – PAČAIOVÁ, H. – PETERKA, B. – PEŤKOVÁ, V. – PEXA, M. – PLESKAČ, R. – POLANKA, B. – POLOUČEK, J. – POŠTA, J. – RAKYTA, M. – SUCHÝ, J. – ŠEVČÍK, I. – ŠKARKA, J. – ŠPAČEK, M. – VALENT, O. – VINTR, Z. – VOTAVA, Z. – ZVOLENSKÝ, P. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe. Košice: Slovenská společnost údržby - BEKI design, 2013, 630s. ISBN 978-80-89522-03-3. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe, s. 1-630.

LEGÁT, V. Optimalizace preventivní údržby založené na nákladech a životnosti . Automa, 2012, roč. 18, č. 2, s. 12-15. ISSN: 1210-9592.

LEGÁT, V. – JURČA, V. – ALEŠ, Z. CONTRIBUTION TO PLOUGH SHARES AND CHISELS USEFUL LIFE OPTIMIZATION . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 73-78. ISSN: 1211-3174.

EXPECTED TRENDS IN DEPENDABILITY MANAGEMENT WITHIN AGRICULTURAL ENGINEERING AND MANUFACTORING - prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D., 2010

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2010

Zrychlené zkoušky bezporuchovosti a možnosti jejich praktické aplikace - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2010

Špičkový management údržby, kvalifikovaný a motivovaný personál - konkurenční výhoda pro podnik - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2010

Efektivní a bezpečná údržba - podpora konkurenceschopnosti podniku - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2010

SPRÁVNĚ DEFINOVANÉ POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ZLEPŠUJÍ EKONOMIKU PODNIKŮ - prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; Flegl Radim, 2009

EVROPSKÉ A NÁRODNÍ AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V ÚDRŽBĚ - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Příspěvek managementu majetku a jeho údržby k ekonomice podniku - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Stratégia a koncepcia údržby (FMECA, RCM a optimalizácia preventivnej údržby) - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

CESTY KE SVĚTOVÉ EXCELENCI MANAGEMENTU JAKOSTI ÚDRŽBY - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

CESTY KE SVĚTOVÉ EXCELENCI MANAGEMENTU JAKOSTI ÚDRŽBY - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Plánování zdrojů v údržbě a jejich optimalizace - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Zajištěnost údržby zvyšuje provozní spolehlivost výrobního zařízení - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Asset management - moderní cesta k lepší údržbě a využití majetku - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

SPOLEHLIVOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ V ŽIVOTNÍM CYKLU PRODUKTU - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Ekonomický příspěvek údržby k hospodaření podniku - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Spolehlivost založená na fuzzy datech - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Spolehlivost - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Setkání vrcholových manažerů k problematice ekonomických aspektů integrované péče o majetek - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Analýzy spolehlivosti a bezpečnosti v praxi - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Zajištěnost údržby v systému managementu spolehlivosti - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Středoevropské fórum údržby 2009 - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

Přínos mezinárodní konference ESREL pro spolehlivost - prof. Ing. Legát Václav, DrSc., 2009

 
page foot