| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Michaela Levá ()

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Michaela Olléová
Konzultace
Kód předmětu Název předmětu
Citace

OLLÉOVÁ, M. – ANTONÍNOVÁ, M. – DOGRINGAR, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lvi a hyeny v národním parku Zakouma, Čad. 2015, Existuje pouze několik málo prací zabývajících se stavem populací lvů (Panthera leo) v západní a střední Africe. Naším cílem bylo odhadnout velikosti populací lvů a hyen (Crocuta crocuta) v národním parku Zakouma nacházejícím se na jihovýchodě Čadu. Pozorování probíhalo od února do května 2013. Pro odhad populace jsme použili metodu reprodukce zvuku pomocí playbacku. Tato technika je běžně používána pro počítání lvů v mnoha parcích Afriky. Protože je známo, že chování šelem je ovlivněno distribucí a hustotou jejich kořisti, zaměřili jsme naše pozorování na východní část parku (1 500 km2), vzhledem k nedostatku vody a kořisti v západní části během období sucha. Zvuk byl přehráván po dobu 42 dnů na 120 stanicích rovnoměrně rozložených na východní straně parku. Zaznamenali jsme 89 jedinců lvů a 221 jedinců hyen. Z těchto čísel jsme odhadli celkovou velikost lví populace na 110 – 130 jedinců. To odpovídá populační hustotě 6 lvů na 100 km2. Průměrná velikost lví smečky byla 3,88 ± 0,18 (n = 49 smeček) (maximum = 8). Průměrná pozorovaná velikost klanu hyen byla 1,37 ± 0,06 (n =117) (maximum = 5). Metoda playbacku není vhodná pro přesnější odhad populace hyen, přesto dle pozorování usuzujeme, že populace je stabilní. Naše data ukazují, že hyeny jsou v národním parku Zakouma spíše solitérní nebo vytváří malé skupiny. To představuje velký rozdíl ve srovnání s hyenami v národních parcích ve východní Africe. S ohledem na údaje o stavu populace lvů v ostatních oblastech západní a střední Afriky, je zřejmé, že populace v národním parku Zakouma je bohužel jediná, která je v dané oblasti stabilní a reprodukčně schopná. .

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. Time spent suckling is affected by different social organization in three zebra species. Journal of Zoology, 2014, roč. 292, č. 1, s. 10-17. ISSN: 0022-5460.

OLLÉOVÁ, M. – PLUHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Synchronizace kojení snižuje konflikt rodiče a potomka u tří druhů zeber. 2014, KZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014 6.-7. února 2014.

OLLÉOVÁ, M. – PLUHÁČEK, J. – KING, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of social system on allosuckling and adoption in zebra species. 2014, VII EUROPEAN CONFERENCE ON BEHAVIOURAL BIOLOGY Prague July 17-20, 2014 .

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); May allosuckling in zebras be important for the discussion on the meaning of suckling duration?. 2014, VII EUROPEAN CONFERENCE ON BEHAVIOURAL BIOLOGY Prague July 17-20, 2014.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – PLUHÁČKOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lateralita pozic při kojení u tří druhů zeber. 2014, ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014 6.-7. února 2014 .

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – PLUHÁČKOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Laterality of suckling behaviour in three zebra species. LATERALITY, 2013, roč. 18, č. 3, s. 349-364. ISSN: 1357-650X.

OLLÉOVÁ, M. – ANTONÍNOVÁ, M. – DOGRINGAR, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimation of population size and distribution of lions and hyenas in Zakouma National Park, Chad, 2013. 2013, We were interested to estimate the population size of lions (Panthera leo) and hyenas (Crocuta crocuta) and their distribution during dry season in the Zakouma National Park (NP) on south-east of Chad. The study was conducted between February and May 2013 and we used method of playback sounds (call-in stations) the same technique was used in the park in the past. Since behaviour of carnivores is influenced by behaviour of prey species and mainly their distribution, density, and habitat selection, we focused our study on the east part of the park, as the west part is without water and prey during dry season. We conducted 120 call-in stations, equally distributed across the east part of the park, during 42 days, where we recorded 89 lions and 221 hyenas. From this number we estimated the population size of lions between 110 – 130 individuals. We also analyzed the lion’s and hyena’s density and mean group size. The population density results are 5.93 lions and 14.73 hyenas per 100 km2 for studied area (1,500 km2), which corresponds to 2.97 lions and 7.34 hyenas per 100 km2 for whole protected area (3,000 km2). Mean lion’s pack size was: 3.88 ± 0.18 (n= 192) (Max pack size= 8) based on data of all observations during the study. Mean hyena group size was 1.37 ± 0.06 (n =161) (Max clan size = 5) based on call-in stations data. Lion’s distribution corresponded with water location in the park whereas hyenas were distributed equally thorough all the study area. Hyenas were more habituated to human presence. Unlike lions, hyenas were seen on positions very close (3km) to human settlements. The lower presence of lions around human settlements can be explained: 1) by human disturbances and chasing or poaching lions or 2) lion presence is the same as elsewhere, but lions are more cautious in human presence. We found out that hyenas in Zakouma NP are more solitary or forms very small groups. We didn’t find any evidence (articles, reports) about bigger lion population in Central and West Africa, than in Zakouma NP. .

OLLÉOVÁ, M. – PLUHÁČEK, J. – KING, S. Effect of social system on allosuckling and adoption in zebras. Journal of Zoology, 2012, roč. 288, č. 2, s. 127-134. ISSN: 0952-8369.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Effect of ecological adaptation on suckling behaviour in three zebra species. BEHAVIOUR, 2012, roč. 149, č. 13-14, s. 1395-1411. ISSN: 0005-7959.

OLLÉOVÁ, M. – PLUHÁČEK, J. – KING, S. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Effect of social system on allosuckling and adoption in zebras. 2012, Allonursing is defined as nursing of non-filial offspring. This feature event was found in variety of taxa. Among equids, all (6) reported cases of allonursing involved adoption of a non-filial foal. In this research we focused on the occurrence of allonursing in three captive zebra species (plains zebra [Equus quagga], mountain zebra [Equus zebra], Grévy’s zebra [Equus grevyi]). Studied zebras differ in habitat preferences as well as in social organization. In the wild, mountain zebra and Grévy’s zebra live in an arid environment whereas plains zebra inhabits savannas. Mountain zebra and plains zebra form long-term stable associations with strict hierarchy, and Grévy’s zebra form short-term unstable associations. We observed all zebra species at Dvůr Králové Zoo in 2008-2010. During 1626 hours of observations 7186 suckling bouts were recorded, 140 unsuccessful allosuckling attempts (in all three species) and 13 successful allonursing bouts (all in Grévy’s zebra). We found higher incidence of allosuckling attempts and allonursing in Grévy’s zebra as opposed to other two species, in which rarely any allosuckling attempts occurred and no allonursing was recorded. Moreover, we observed the adoption of a 6-months-old orphaned male foal in a Grévy’s zebra herd. This behaviour is quite uncommon among equids. The case of adoption which I observed was different from the adoptions in equids known so far. The foal was old enough to survive without suckling. The own foal of the allonursing female was not rejected more often than the other foals in the herd and the time spent by suckling was comparable to that of other foals in the herd. Based on these results, we suggest that higher tolerance towards non-filial offspring, including the occurrence of allosuckling in Grévy’s zebra, may be result of the different social systems of zebra species. This work has been published in Journal of Zoology (Volume 288, Issue 2, October 2012, Pages: 127–134)..

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot