| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tereza Horáková, Ph.D. (13999)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Office hours
Konzultační hodiny pro studenty OSA v pondělí a ve středu 9:00-10:00 po předchozí domluvě emailem (viz tabulka).

Office hours for MMEM on Monday and Wednesday at 9:00-10:00 a.m. (see table below). Please, write an email in advance. Thank you.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – HORÁKOVÁ, T. Measurement of the Valuation of Knowledge in Organizations: A Review Analysis. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – MOULIS, P. – HORÁKOVÁ, T. – PILAŘ, L. – HLAVATÝ, R. – TICHÁ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – TUČKOVÁ, K. FARMASIM, FARMASIM, Computer simulation; System dynamics; Farm management, 2020, XX - Nepřiřazeno, FarmaSim 1.0, https://prezentace.czu.cz/farmasim/, Vensim, Sable, system of differential equations 342 levels, 981 auxiliaries 542 parameters, kontakt: Ing. Igor Krejčí, Ph.D. Katedra systémového inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, krejcii@pef.czu.cz, SW - Manažerský simulátor pro drobné zemědělce zaměřené na živočišnou výrobu (masný a mléčný skot, prasata, kozy, ovce a drůbež), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství a Katedra řízení PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – PILAŘ, L. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – HLAVATÝ, R. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. The economic impact of diversification into agritourism. International Food and Agribusiness Management Review, 2020, roč. 23, č. 5, s. 713-734. ISSN: 1559-2448.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKA, M. The Influence of Selected Factors on Learning Outcomes within Transferring Knowledge through Texts. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 83-89.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – HORÁKOVÁ, T. Value of Knowledge in the Process of Lifelong Education. In Proceedings of 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 07.06.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 235-242.

MUDRYCHOVÁ, K. – HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Users’ Characteristics for Analyzing the Educational Texts with and Eye-Tracking Technology. In DIVAI 2018 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 02.05.2018, Štúrovo, Slovakia. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018. s. 0-0.

TREMLOVÁ, J. – SEHNAL, M. – SZÁKOVÁ, J. – **GOESSLER, W. – **STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. A profile of arsenic species in different vegetables growing in arsenic-contaminated soils. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 7, s. 918-927. ISSN: 0365-0340.

HORÁKOVÁ, T. – KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. Students´Reflections on Teaching the System Dynamics at CULS Prague. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management , 2017. s. 130-136.

**KREJČOVÁ, K. – HORÁKOVÁ, T. Text Mining Analysis of Future Teachers’ Self-Reflection: Gender Classification. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of economics and Management, 2017. s. 176-182.

NÁGLOVÁ, Z. – BOBEROVÁ, B. – HORÁKOVÁ, T. – SMUTKA, L. Statistical analysis of factors influencing the results of enterprises in dairy industry. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 6, s. 259-270. ISSN: 0139-570X.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Classification of the educational texts styles with the methods of artificial intelligence. Journal of Baltic Science Education, 2017, roč. 16, č. 3, s. 324-336. ISSN: 1648-3898.

NÁGLOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, T. Position of the Bakery Enterprises in the Czech Republic According to Detailed Specification of the Businesses Zdeňka Náglová1, Tereza Horáková2. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 5, s. 1719-1727. ISSN: 1211-8516.

HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J. – HOUŠKA, M. Creating the Knowledge-structured Texts in Agriculture Companies: A Cost Modeling Approach. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 2, s. 67-77. ISSN: 1804-1930.

TREMLOVÁ, J. – VAŠÍČKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Arsenic compounds occurring in ruderal plant communities growing in arsenic contaminated soils. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 123, č. 3, s. 108-115. ISSN: 0098-8472.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Different Types of Educational Texts: Differences Percieved by the Students. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Confrence Proceedings 02.06.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 178-185.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Differences Among Knowledge and Normal Educational Texts: a fMRI Study. In 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 02.05.2016, Štúrovo, Slovakia. : Wolters Kluwer, 2016. s. 523-532.

NÁGLOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, T. Influence of Qualitative Factors on Quantitative Determinants in the Czech Meat Industry Economy. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 4, s. 111-123. ISSN: 1804-1930.

KREJČÍ, I. – HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J.Dynamic of fixed capital - different points of view. 2016, .

HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J. USING TEXT MINING FOR THE IMPROVEMENT OF DIDACTIC TOOLS IN LANGUAGE ACQUISITION. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Engineering, 2015. s. 163-173.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – LUHANOVÁ, K. DISTINGUISHING THE EDUCATIONAL TEXT STYLES BY NEUROTECHNOLOGIES: RESEARCH DESIGN. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Engineering, 2015. s. 160-166.

SMUTKA, L. – HORÁKOVÁ, T. – ŠKUBNA, O. – NÁGLOVÁ, Z. – MARTIN, H. – FILIP, H. – JAKUB, Š. – MICHAL, V. KIWI - projektová dokumentace. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2015, 147s. ISBN: ,

HORÁKOVÁ, T. – LUHANOVÁ, K. – HOUŠKA, M. Efficiency of teaching concepts for environmental education. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Resposibility in Education 05.06.2014, Prague. Prague: Czech University , 2014. s. 222-229.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. On Improving the Experiment Methodology in Pedagogical Research. International Education Studies, 2014, roč. 7, č. 9, s. 84-98. ISSN: 1913-9020.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – LUHANOVÁ, K. – ČERNÍKOVÁ, K. COMPARATIVE ANALYSIS OF QUANTITATIVE INDICATORS OF NORMAL AND KNOWLEDGE TEXTS . In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 05.05.2014, Štúrovo, Slovakia. Prague: Wolters Kluwer, 2014. s. 621-631.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Quantitative Differences among Normal and Knowledge Texts on Agriculture Waste Processing. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 59-68. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – HORÁKOVÁ, T. SELF-TEST AND EXAM TEST RESULTS IN THE SUBJECT APPLIED MATHEMATICS FOR IT. In Efficiency and responsibility in education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: ČZU Praha, 2014. s. 40-46.

RAUCHOVÁ, T. – HOUŠKA, M. EFFICIENCY OF KNOWLEDGE TRANSFER THROUGH KNOWLEDGE TEXTS: STATISTICAL ANALYSIS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 1, s. 46-60. ISSN: 1803-1617.

RAUCHOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – TREMLOVÁ, J. – KEDAJ, P. Time efficiency of knowledge codification for vocational education. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Emgineering, 2013. s. 534-541.

HOUŠKA, M. – RAUCHOVÁ, T. Methodology of creating the knowledge text. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Emgineering, 2013. s. 197-203.

RAUCHOVÁ, T. – HOUŠKA, M. A Calculation Scheme for Measuring the Efficiency of Knowledge Texts for Vocational Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, roč. , č. 106, s. 10-19. ISSN: 1877-0428.

 
page foot