| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D. (14286)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Katedra humanitních věd
Odkaz na konzultace:

Úterý 12:30 - 13:30

MS Teams: https://shorturl.at/clwNY

Kód předmětu Název předmětu
Citace

PHIRI, J. – MALEC, K. – **MAJUNE, S. – APPIAH-KUBI, S. – GEBELTOVÁ, Z. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, M. – MAITAH, K. – **NALUWOOZA, P. Durability of Zambias Agricultural Exports. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 73, s. 1-14. ISSN: 2077-0472.

**BABIRATH, J. – MALEC, K. – **SCHMITL, R. – **SAHATQIJA, J. – MAITAH, M. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, K.; idPublikace = 89743; Název: Sugar Futures as an Investment Alternative During Market Turmoil: Case Study of 2008 and 2020 Market Drop-- Neexistuje podtyp publikace --

**BABIRATH, J. – MALEC, K. – **SCHMITL, R. – SAHATQIJA, J. – MAITAH, M. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, K. Sugar Futures as an Investment Alternative During Market Turmoil: Case Study of 2008 and 2020 Market Drop. Sugar Tech, 2020, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 0972-1525.

APPIAH-KUBI, S. – MALEC, K. – **KUTIN, S. – MAITAH, M. – **CHANDA CHISENI, M. – PHIRI, J. – GEBELTOVÁ, Z. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, K. Foreign Ownership in Sub-Saharan Africa: Do Governance Structures Matter?. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 18, s. 1-16. ISSN: 2071-1050.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – MAITAH, M. – KUZMENKO, E. The impact of education on economic growth: The case of India. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 253-262. ISSN: 1211-8516.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – NAVRÁTILOVÁ, M. Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, 129s. ISBN 978-80-7556-030-8. Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě, s. 59-67.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – KOPŘIVA, R. – FÖRDÖŠ, J. – BROŽ, D. FACTORS AFFECTING CONSUMER’S FINAL DECISION WHEN BUYING FOODS IN THE CZECH REPUBLIC. In Agrarian perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY 19.09.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2018. s. 94-99.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – SVĚTLÍKOVÁ, D. Communal Policy and the Role of Small Towns in Local Political System in Czech Republic. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 26.08.2018, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: SGEM International Multidisciplinary Scientific Geoconference on Social Sciences and Arts Secretariat Bureau, 2018. s. 39-44.

SVĚTLÍKOVÁ, D. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – **FALTEISKOVÁ, MGR., S. WORKING CONDITIONS OF PERSONS WORKING IN A FOREIGN HOUSEHOLD - ILO CONVENTION. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Political Sciences, Law 24.08.2017, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: SGEM2017, 2017. s. 825-832.

KORCOVÁ, R. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – ŘEZNÍKOVÁ, S. SOCIAL FARMING IN THE LEGAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI. COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2017. s. 167-173.

KORCOVÁ, R. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. Legislation for Training in Public Administration in the Czech Republic. In Hradec Economic Days - 2016 Vol. I 02.02.2016, Hradec Králové, Czech Republic. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 334-342.

MAITAH, M. – SOLEIMANI, D. – MALEC, K. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. Foreign direct investments and gross domestic product development in USA, European Union and China (1995-2014). International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 3, s. 978-984. ISSN: 2146-4138.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – KORCOVÁ, R. – ŘÍHA, R. INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA. In 3rd International multidisciplinary scientific conferenceon social sciences&Arts SGEM 2016 Conference Proceedings, Sociology and healthcare 24.08.2017, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 51 Alexandr Malinov, Sofia Bulgaria, 2016. s. 597-604.

KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, M. The System of Appointment of Local Political Bodies as a Factor of Social Development. Social Sciences, 2015, roč. , č. 3, s. 362-368. ISSN: 1818-5800.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – KOPŘIVA, R. MANAGEMENT OF CANDIDACY TO MUNICIPAL COUNCILS BASED ON AN ANALYSIS OF PREFERENTIAL VOTES. In International Conference Hradec Economic Days 2015 03.02.2015, Hradec Králové. University of Hradec Králové, Czech Republic: Published by Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, 2015. s. 308-315.

KOPŘIVA, R. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. Development of Rural Communities and the Factors Forming Local Political Representation. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 224-231.

KOTÁSKOVÁ, S. – KORCOVÁ, R. Territorial budget and development of selected rural municipalities in the southern bohemian region. In Hradec Economic Days 2014, The International Conference 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, 2014. s. 319-325.

KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2014, 228s. ISBN 978-80-87472-71-2. SYSTÉM USTANOVOVÁNÍ MÍSTNÍCH POLITICKÝCH SBORŮ JAKO FAKTOR SPOLEČENSKÉHO ROZVOJE, s. 87-93.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – KORCOVÁ, R. Participation of Citizens in Public Life in Nové Hrady. In Investment Decision-Making in the Period of Economic Recovery - Proceedings of the 8th International Scientific Conference INPROFORUM 06.11.2014, České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2014. s. 57-62.

 
page foot