| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Kalibová, Ph.D. (14143)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2599
    • +420 22438 2599
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Každou středu od 9:00 hod do 10:30 hod.
Jindy dle předchozí dohody.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KALIBOVÁ, J. – ŠTIBINGER, J. – **KREJZEK, P. – PETRŮ, J. Varovný systém lokálních přívalových povodní. Vodní hospodářství, 2021, roč. 2, č. 2021, s. 6-8. ISSN: 1211-0760.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KALIBOVÁ, J. – BAŠTA, P. – KOVÁŘ, M. – **KURÁŽ, V. The layering of a mountain podzol can strongly affect the distribution of infiltrated water in the soil profile. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, roč. 66, č. 3, s. 348-356. ISSN: 0042-790X.

PETRŮ, J. – KALIBOVÁ, J.; idPublikace = 77033; Název: Measurement and computation of kinetic energy of simulated rainfall in comparison with natural rainfall-- Neexistuje podtyp publikace --

KALIBOVÁ, J. – PETRŮ, J. – JAČKA, L. Impact of rainfall intensity on the hydrological performance of erosion control geotextiles. Environmental Earth Sciences, 2017, roč. 76, č. 12, s. 1-9. ISSN: 1866-6280.

KALIBOVÁ, J. – JAČKA, L. – PETRŮ, J. The effectiveness of jute and coir blankets for erosion control in different field and laboratory conditions. Solid Earth, 2016, roč. 7, č. 2, s. 469-479. ISSN: 1869-9510.

BAŽATOVÁ, T. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. Changes in Runoff Regime. The Lomnice Catchment Case Study. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 40-48. ISSN: 1801-5395.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití modelu Fourierových řad při hodnocení vlivu evapotranspirace na odtoky malých povodí v suchých obdobích. 2015, Acta Hydrologica Slovaca, Vol. 16, No. TC 1, 2015, p. 245 - 251, ISSN 1335-6291.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. – KŘOVÁK, F. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – PONDĚLÍČEK, V. – VESELÝ, S. Metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů. , The method optimalisation of water regime in ladscape to mitigate impacts of hydrological extremes, surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku, Sbížení výdajů na návrhy biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

PETRŮ, J. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – KASL, M. Konstrukční prvek dešťového simulátoru, Construction element of rainfall simulator, rainfall simulator, jet system, raindrops, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, B - Funkční vzorek, TA02020402V002, http://fzp.czu.cz/vyzkum/, 62840/2015-MZE-10052, Snížení výdajů na návrh biotechnických opatření, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOVÁŘ, P. – ŠIMKOVÁ, J. – ROUS, V. Možnosti využití modelové simulace hydrologických dat pro vodohospodářské studie a projekty . Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 12, s. 24-28. ISSN: 1211-0760.

 
page foot