| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D. (13844)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOMÁREK, M. – RATIÉ, G. – VAŇKOVÁ, Z. – ŠÍPKOVÁ, A. – CHRASTNÝ, V. Metal isotope complexation with environmentally relevant surfaces: Opening the isotope fractionation black box. CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2022, roč. , č. 2021, s. 1-31. ISSN: 1064-3389.

STÝBLOVÁ, J. – **LIAO, R. – RATIÉ, G. – **SHI, Z. – VAŇKOVÁ, Z. – CHRASTNÝ, V. – **ZHANG, J. – KOMÁREK, M. Cadmium isotope systematics for source apportionment in an urban–rural region. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2022, roč. 2022, č. 137, s. 1-10. ISSN: 0883-2927.

RATIÉ, G. – VAŇKOVÁ, Z. – **BARAGANO, D. – **LIAO, R. – ŠÍPKOVÁ, A. – **GALLEGO, J. – CHRASTNÝ, V. – LEWANDOWSKÁ, Š. – **DING, S. – KOMÁREK, M. Antagonistic Cd and Zn isotope behavior in the extracted soil fractions from industrial areas. Journal of Hazardous Materials, 2022, roč. 439, č. 129519, s. 1-13. ISSN: 0304-3894.

VAŇKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. – TRAKAL, L. – SEYEDSADR, S. – **MILLER, O. – **ADDO, K. – KOMÁREK, M. Soil moisture influences performance of selected stabilizing amendments in soil remediation. Geoderma, 2021, roč. 2021, č. 402, s. 1-12. ISSN: 0016-7061.

SOCHACKI, A. – **KOWALSKA, K. – **FELIS, E. – **BAJKACZ, S. – **KALKA, J. – **BRZESZKIEWICZ, A. – VAŇKOVÁ, Z. – **JAKÓBIK-KOLON, A. Removal and transformation of sulfamethoxazole in acclimated biofilters with various operation modes e Implications for full-scale application. Chemosphere, 2021, roč. 2021, č. 280, s. 1-9. ISSN: 0045-6535.

RATIÉ, G. – CHRASTNÝ, V. – **GUINOISEAU, D. – **MARSAC, R. – VAŇKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Cadmium Isotope Fractionation during Complexation with Humic Acid. Environmental Science & Technology, 2021, roč. 2021, č. 55, s. 7430-7444. ISSN: 0013-936X.

**WU, S. – **CAJTHAML, T. – **JAROSLAV, S. – **FILIPOVÁ, A. – **KLEMENTOVÁ, M. – **SKÁLA, R. – VÍTKOVÁ, M. – VAŇKOVÁ, Z. – TEODORO, M. – **WU, Z. – MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – KOMÁREK, M. Nano zero-valent iron aging interacts with the soil microbial community a microcosm study. ..., 2019, roč. 6, č. 4, s. 1189-1206. ISSN: N.

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – **GÖTTLICHER, J. – VAŇKOVÁ, Z. – SIDDIQUE, J. – **SIDDIQUE, J. – **ČÍHALOVÁ, S. – CHRASTNÝ, V. – **STEININGER, R. – **MANGOLD, S. – KOMÁREK, M. The role of soil components in synthetic mixtures during the adsorption and speciation changes of Cr(VI): Conjunction of the modeling approach with spectroscopic and isotopic investigations. Environment International, 2019, roč. 2019, č. 127, s. 848-857. ISSN: 0160-4120.

TRAKAL, L. – MICHÁLKOVÁ, Z. – **BEESLEY, L. – VÍTKOVÁ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – **BARCELÓ, A. – **ETTLER, V. – ČÍHALOVÁ, S. – KOMÁREK, M. AMOchar: Amorphous manganese oxide coating of biochar improves its efficiency at removing metal(loid)s from aqueous solutions. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 625, s. 71-78. ISSN: 0048-9697.

WU, S. – **VOSÁTKA, M. – **VOGEL-MIKUS, K. – **KAVČIČ, A. – **KELEMEN, M. – **ŠEPEC, L. – **PELICON, P. – **SKÁLA, R. – **POWTER, A. – TEODORO, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Nano zero-valent iron mediated metal(loid) uptake and translocation by arbuscular mycorrhizal symbioses. Environmental Science & Technology, 2018, roč. 52, č. 14, s. 7640-7651. ISSN: 0013-936X.

VÍTKOVÁ, M. – RÁKOSOVÁ, S. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Metal(loid)s behaviour in soils amended with nano zero-valent iron as a function of pH and time. Journal of Environmental Management, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 268-276. ISSN: 0301-4797.

MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Phytoremediation. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017, 514s. ISBN 978-3-319-52379-8. Engineered Nanomaterials for Phytoremediation of Metal/Metalloid-Contaminated Soils: Implications for Plant Physiology, s. 369-403.

MICHÁLKOVÁ, Z. – MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – KOMÁREK, M. Interactions of two novel stabilizing amendments with sunflower plants grown in a contaminated soil. Chemosphere, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 374-380. ISSN: 0045-6535.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – VESELSKÁ, V. – ČÍHALOVÁ, S. Selected Fe and Mn (nano)oxides as perspective amendments for the stabilization of As in contaminated soils. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 2016, č. 23, s. 10841-10854. ISSN: 0944-1344.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stability and immobilizing potential of novel surface-modified amorphous manganese oxide. 2016, Konference The 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Ghent, Belgie, 11.-15.9. 2016.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – VÍTKOVÁ, M. – ŘEČÍNSKÁ, M. – ETTLER, V. Stability, transformations and stabilizing potential of an amorphous manganese oxide and its surface-modified form in contaminated soils. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2016, roč. 75, č. 2016, s. 125-136. ISSN: 0883-2927.

ETTLER, V. – TOMÁŠOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – MIHALJEVIČ, M. – ŠEBEK, O. – MICHÁLKOVÁ, Z. The pH-dependent long-term stability of an amorphous manganese oxide in smelter-polluted soils: implication for chemical stabilization of metals and metalloids. Journal of Hazardous Materials, 2015, roč. 2015, č. 286, s. 386-394. ISSN: 0304-3894.

HUDCOVÁ, B. – KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorption of metals and metalloids on synthesized Mg-Fe layered double hydroxides and mixed oxides. 2015, Goldschmidt 2015, 16. - 21. August 2015, Prague, CZ..

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilization of As in Contaminated Soils Using Fe- and Mn-(nano)oxides. 2015, Konference World Multidisciplinary Earth Science Symposium, 5.-9.9. 2015, Praha..

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. 2015, Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14.-15.10., Hustopeče .

MICHÁLKOVÁ, Z. – HRUŠKA, M. – VÍTKOVÁ, M. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Interactions of nano zerovalent iron with Acidithiobacillus ferooxidans – Implications for soil remediation . 2015, Konference Ecology of Soil Microorganisms 2015- Microbes as Important Drivers of Soil Processes, 29.11. - 3.12. 2015, Prague, Czech Republic .

HUDCOVÁ, B. – KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů. 2015, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. - 15. 10. 2015, Hustopeče, Česká republika .

ŘEČÍNSKÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Inovativní oxidy manganu a jejich využití pro sorpci Pb, Zn a Cd v kontaminovaných půdách. 2015, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. - 15. 10. 2015, Hustopeče, Česká republika.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – DELLA PUPPA, L. – JOUSSEIN, E. – BORDAS, F. – VANĚK, A. – VANĚK, O. – ETTLER, V. Evaluating the potential of three Fe- and Mn-(nano)oxides for the stabilization of Cd, Cu and Pb in contaminated soils. Journal of Environmental Management, 2014, roč. 2014, č. 146, s. 226-234. ISSN: 0301-4797.

MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. The influence of nutrients on arsenic adsorption onto nanomaghemite. In One Century of the Discovery of Arsenicosis in Latin America (1914-2014): As 2014 - Proceedings of the 5th International Congress on Arsenic in the Environment 11.05.2014, Buenos Aires; Argentina. CRC Press/Balkema: Taylor & Francis Group, CRC Press/Balkema, 2014. s. 119-121.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of engineered (nano)oxides of Fe and Mn for stabilization of metals in contaminated soils. 2014, 18th International Conference on Environment and Mineral Processing 29.-31.5.2014, Ostrava .

VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of nano zero-valent iron on leachability of metals from contaminated soil. 2014, XII Symposium Trace elements in the environment , 17–19 November 2014, Puławy, Poland .

VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv použití nano-sorbentů na geochemické charakteristiky kontaminované půdy. 2014, Geochémia 4.-5.12.2014, Bratislava, Slovensko.

KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – DELLA PUPPA, L. – ETTLER, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chemical stabilization of metals in contaminated soils using an amorphous Mn oxide.. 2014, .

KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilization of Pb and Cu in contaminated soils using (nano)oxides - a preliminary study. 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-2005, 2013, EGU General Assembly 2013.

KOMÁREK, M. – TRAKAL, L. – MICHÁLKOVÁ, Z. – DELLA PUPPA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluating the efficiency of a synthetic amorphous manganese oxide for chemical stabilization of Cu in a contaminated soil. 2013, Goldschmidt 2013, Florence, Italy.

MICHÁLKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití (nano)oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách. 2013, Konference environmentálního inženýrství a geoenvironmentálních věd, 2013.ISBN 978-80-213-2407-7..

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of engineered nanooxides for stabilization of metals in contaminated soils - a preliminary study. 2013, 8th International Conference on the Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials. 3.-5.7.2013, Aix-en-Provence, France. .

MICHÁLKOVÁ, Z.; idPublikace = 56098; Název: Stabilizace kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách s použitím nového oxidu Mn-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot