| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D. (13844)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TRAKAL, L. – MICHÁLKOVÁ, Z. – **BEESLEY, L. – VÍTKOVÁ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – **BARCELÓ, A. – **ETTLER, V. – ČÍHALOVÁ, S. – KOMÁREK, M. AMOchar: Amorphous manganese oxide coating of biochar improves its efficiency at removing metal(loid)s from aqueous solutions. Science of the Total Environment, 2018, roč. 2018, č. 625, s. 71-78. ISSN: 0048-9697.

WU, S. – **VOSÁTKA, M. – **VOGEL-MIKUS, K. – **KAVČIČ, A. – **KELEMEN, M. – **ŠEPEC, L. – **PELICON, P. – **SKÁLA, R. – **POWTER, A. – TEODORO, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Nano zero-valent iron mediated metal(loid) uptake and translocation by arbuscular mycorrhizal symbioses. Environmental Science & Technology, 2018, roč. 52, č. 14, s. 7640-7651. ISSN: 0013-936X.

VÍTKOVÁ, M. – RÁKOSOVÁ, S. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Metal(loid)s behaviour in soils amended with nano zero-valent iron as a function of pH and time. Journal of Environmental Management, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 268-276. ISSN: 0301-4797.

MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Phytoremediation. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017, 514s. ISBN 978-3-319-52379-8. Engineered Nanomaterials for Phytoremediation of Metal/Metalloid-Contaminated Soils: Implications for Plant Physiology, s. 369-403.

MICHÁLKOVÁ, Z. – MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – KOMÁREK, M. Interactions of two novel stabilizing amendments with sunflower plants grown in a contaminated soil. Chemosphere, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 374-380. ISSN: 0045-6535.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – VESELSKÁ, V. – ČÍHALOVÁ, S. Selected Fe and Mn (nano)oxides as perspective amendments for the stabilization of As in contaminated soils. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 2016, č. 23, s. 10841-10854. ISSN: 0944-1344.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stability and immobilizing potential of novel surface-modified amorphous manganese oxide. 2016, Konference The 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Ghent, Belgie, 11.-15.9. 2016.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – VÍTKOVÁ, M. – ŘEČÍNSKÁ, M. – ETTLER, V. Stability, transformations and stabilizing potential of an amorphous manganese oxide and its surface-modified form in contaminated soils. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2016, roč. 75, č. 2016, s. 125-136. ISSN: 0883-2927.

ETTLER, V. – TOMÁŠOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – MIHALJEVIČ, M. – ŠEBEK, O. – MICHÁLKOVÁ, Z. The pH-dependent long-term stability of an amorphous manganese oxide in smelter-polluted soils: implication for chemical stabilization of metals and metalloids. Journal of Hazardous Materials, 2015, roč. 2015, č. 286, s. 386-394. ISSN: 0304-3894.

HUDCOVÁ, B. – KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorption of metals and metalloids on synthesized Mg-Fe layered double hydroxides and mixed oxides. 2015, Goldschmidt 2015, 16. - 21. August 2015, Prague, CZ..

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilization of As in Contaminated Soils Using Fe- and Mn-(nano)oxides. 2015, Konference World Multidisciplinary Earth Science Symposium, 5.-9.9. 2015, Praha..

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. 2015, Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14.-15.10., Hustopeče .

MICHÁLKOVÁ, Z. – HRUŠKA, M. – VÍTKOVÁ, M. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Interactions of nano zerovalent iron with Acidithiobacillus ferooxidans – Implications for soil remediation . 2015, Konference Ecology of Soil Microorganisms 2015- Microbes as Important Drivers of Soil Processes, 29.11. - 3.12. 2015, Prague, Czech Republic .

HUDCOVÁ, B. – KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů. 2015, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. - 15. 10. 2015, Hustopeče, Česká republika .

ŘEČÍNSKÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VÍTKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Inovativní oxidy manganu a jejich využití pro sorpci Pb, Zn a Cd v kontaminovaných půdách. 2015, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII, 14. - 15. 10. 2015, Hustopeče, Česká republika.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – DELLA PUPPA, L. – JOUSSEIN, E. – BORDAS, F. – VANĚK, A. – VANĚK, O. – ETTLER, V. Evaluating the potential of three Fe- and Mn-(nano)oxides for the stabilization of Cd, Cu and Pb in contaminated soils. Journal of Environmental Management, 2014, roč. 2014, č. 146, s. 226-234. ISSN: 0301-4797.

MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. – VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. The influence of nutrients on arsenic adsorption onto nanomaghemite. In One Century of the Discovery of Arsenicosis in Latin America (1914-2014): As 2014 - Proceedings of the 5th International Congress on Arsenic in the Environment 11.05.2014, Buenos Aires; Argentina. CRC Press/Balkema: Taylor & Francis Group, CRC Press/Balkema, 2014. s. 119-121.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of engineered (nano)oxides of Fe and Mn for stabilization of metals in contaminated soils. 2014, 18th International Conference on Environment and Mineral Processing 29.-31.5.2014, Ostrava .

VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of nano zero-valent iron on leachability of metals from contaminated soil. 2014, XII Symposium Trace elements in the environment , 17–19 November 2014, Puławy, Poland .

VÍTKOVÁ, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv použití nano-sorbentů na geochemické charakteristiky kontaminované půdy. 2014, Geochémia 4.-5.12.2014, Bratislava, Slovensko.

KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – DELLA PUPPA, L. – ETTLER, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chemical stabilization of metals in contaminated soils using an amorphous Mn oxide.. 2014, .

KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilization of Pb and Cu in contaminated soils using (nano)oxides - a preliminary study. 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-2005, 2013, EGU General Assembly 2013.

KOMÁREK, M. – TRAKAL, L. – MICHÁLKOVÁ, Z. – DELLA PUPPA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluating the efficiency of a synthetic amorphous manganese oxide for chemical stabilization of Cu in a contaminated soil. 2013, Goldschmidt 2013, Florence, Italy.

MICHÁLKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití (nano)oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách. 2013, Konference environmentálního inženýrství a geoenvironmentálních věd, 2013.ISBN 978-80-213-2407-7..

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of engineered nanooxides for stabilization of metals in contaminated soils - a preliminary study. 2013, 8th International Conference on the Environmental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials. 3.-5.7.2013, Aix-en-Provence, France. .

MICHÁLKOVÁ, Z.; idPublikace = 56098; Název: Stabilizace kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách s použitím nového oxidu Mn-- Neexistuje podtyp publikace --

 
page foot