| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Milan Slavík, CSc. (467)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Teaching Aids Requiring Educational Technologies in the Context of Evaluation of Education. In EDULEARN17 Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2017. s. 5126-5135.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. View of the Evaluation of Didactic Competence of Teachers of Vocational Subjects of Technical Fields: An Empirical Survey. In Applied Natural Sciences 2017, Proccedings of the 6th Biennial International Scientific Conference 27.09.2017, Jasná, Low Tatras. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 146-149.

SLAVÍK, M. – **ROLLS, P.Extending Extension Education: New Roles for Agricultural Extension Services in Changing Societies and Economies. 2017, .

SMÉKALOVÁ, L. – NOOM, J. – SLAVÍK, M. Transferable Competences and the Students’ View of Their Significance and Satisfaction with Them: International Comparative Research. ..., 2016, roč. 4, č. 1, s. 109-121. ISSN: N.

SMÉKALOVÁ, L. – NĚMEJC, K. – SLAVÍK, M. Key competences and the labour market. Warsaw: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, 2016, 298s. ISBN 978-83-7520-223-6. Plasticity of evaluation of transferable competences of students of technical and natural science fields of study: a transversal research, s. 29-45.

SMÉKALOVÁ, L. – NOOM, J. – SLAVÍK, M. TRANSFERABLE COMPETENCES: INTERNATIONAL COMPARATIVE. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praque. Praque: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 524-531.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 304s. ISBN 978-80-7509-256-4. Seberefexe kompetencí vysokoškolských učitelů, s. 81-88.

SLAVÍK, M. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TRANSFERABLE SKILLS AND COMPETENCES IN TECHNICAL AND SCIENCE EDUCATION. 2015, Applied Natural Sciences 2015, Proceedings of the 5.International Scientific Conference; EUR, 185-189..

SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); THE PROSPECTS OF EXPLORATION IN THE AREA OF TRANSFERABLE COMPETENCES IN TECHNICAL AND SCIENCE EDUCATION. 2015, Applied Natural Sciences 2015, Proccedings of the 5. International Scientific Conference; EUR, 190-194.

SLAVÍK, M. – ZOUNKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Poradenství: Textová studijní opora. 2014, 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 48 s. ISBN 978-80-213-2482-4.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sebereflexe kompetencí vysokoškolských učitelů. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014; (EU) ISBN 978-80-7509-001-0; Mendelova univerzita v Brně, Křtiny; 16.9.2014; s. 264-273 .

TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Reflexe a sebereflexe v oblasti kompetencí: komparativní pohled vysokoškolských učitelů a jejich studentů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 3, s. 42-57. ISSN: 1804-526X.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kompetence vysokoškolských učitelů v oblasti přírodních věd, jejich rozvoj a evaluace. 2013, The 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013. Nový Smokovec, Slovak Republic, 2.-4.10.2013. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. 370-375 pp. ISBN 978-80-8105-501-0..

PEŠKOVÁ, L. – MAZANCOVÁ, J. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adoption of Innovations and Farmer's Attitude to Advisory Services within Rural Areas of Kembata Tembaro Zone, Ethiopia. 2013, Scientific Conference - Tropentag 2013: Agricultural development within the rural-urban continuum, September 17 - 19, 2013, Stuttgart-Hohenheim .

PEŠKOVÁ, L. – MAZANCOVÁ, J. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sustainability of Agricultural Extension Services in Kembata Tembaro zone, Ethiopia. 2013, 7th Scientific Conference of the Faculty of Tropical AgriSciences - Economic aspects of natural resources management in tropics: Social capital and microfinance, 28th and 29th November 2013, Prague .

PEŠKOVÁ, L. – MAZANCOVÁ, J. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Innovations Implementation and Development of Agricultural Extension Services, the Case Study from Kembata Tembaro Zone, Ethiopia. 2013, ELLS Scientific Student Conference 2013, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), November 14 - 16 "Sustainability Challenge - Technological advancements and other solutions".

SLAVÍK, M. – ZOUNKOVÁ, J. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 314s. ISBN 978-80-7375-917-9. Celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů cvičných škol, s. 236-245.

SLAVÍK, M. – MILLER, I. Podtyp: Skripta; Slavík, M., Miller,I.: Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory. 2012, vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze třetí,přepracované vydání textová studijní opora ISBN 978-80-213-2277-6 .

PEŠKOVÁ, L. – MAZANCOVÁ, J. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The Agricultural Extension Information Transfer Within the Rural Areas of Kembata Tembaro Zone, Ethiopia. 2012, Konference Tropentag 2012, International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development - Resilience of agricultural systems against crises Göttingen, September 19 - 21, 2012 .

PEŠKOVÁ, L. – MAZANCOVÁ, J. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The farmer´s attitude to the traditional or improved crop varieties, the case study from Kembata Tembaro zone, Ethiopia. 2012, Konference ITS "Sustainable Use of Natural Resources in Tropics and Subtropics" 29.11.2012. Prague (CULS).

SLAVÍK, M. Vysokoškolská pedagogika . Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Profesní standard vysokoškolského učitele, s. 73-80.

SLAVÍK, M. Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU. Brno: MUNI Press, 2012, 278s. ISBN 978-80-210-5872-9. Celoživotní vzdělávání v prostředí českého venkova, s. 206-210.

VOTAVA, J. – SLAVÍK, M. Proměny edukační reality v zemědělských a příbuzných oborech v České republice. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze , 2011, 150s. ISBN 978-80-213-2242-4.

Evaluation of School effectiveness - prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Mgr. Jiří Votava, 2010

Zapojení Institutu vzdělávání a poradenství v evropských projektech - Ing. Emil Kříž, Ph.D., prof. Ing. Milan Slavík, CSc., 2010

Zapojení Institutu vzdělávání a poradenství v evropských projektech spolu s přistupujícími zeměmi Evropské unie (PRO-SCHOOL, WEST BALCAN) - prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Ing. Emil Kříž, Ph.D., 2010

History, present and trends in education of teachers of vocational subjects - prof. Ing. Milan Slavík, CSc., 2010

HAVRLAND, B. – SLAVÍK, M. – SRNEC, K. – CHALOUPKOVÁ, P. NEW STUDY PROGRAMMES FOR THE STATE AGRARIAN UNIVERSITY OF MOLDOVA. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 4, s. 373 - 381. ISSN: 0231-5742.

SLAVÍK, M. – ROLLS, M. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Celoživotní vzdělávání a transfer inovativního poznání, s. 5 - 16.

Celoživotní učení v kontextu změn venkovského prostoru České republiky a EU - prof. Ing. Slavík Milan, CSc., 2009

Život na přelomu tisíciletí - prof. Ing. Slavík Milan, CSc., 2009

Collective Reports. Written by EMMA student teachers - prof. Ing. Slavík Milan, CSc., 2009

Teachers' Competences: the Changing Role of Vocational Education Teacher (VET) Training in Terms of Standards - prof. Ing. Slavík Milan, CSc., 2009

Život na přelomu tisíciletí - PhDr. Věra Radváková, prof. Ing. Milan Slavík, CSc., 2009

 
page foot