| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Markéta Vejtrubová ()

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VEJTRUBOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pozorované druhy ptactva v okolí Dolního Žlebu. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 62-67. ISBN 978-80-213-2612-5.

VEJTRUBOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv seče na mraveniště rodu Myrmica s ohledem na modrásky Phengaris. 2015, p. 17. In: Vrabec V. & Bubová T. (eds.) 2015: IX. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference 18. září 2015. FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, 20 str. ISBN: 978-80-213-2584-5.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – HÁJKOVÁ, Š. – VEJTRUBOVÁ, M. Nález Lycaena dispar rutilus (Lepidoptera: Lycaenidae) na Dolním Labi u Děčína (severní Čechy, Česká republika). Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2014, roč. 32, č. , s. 155-162. ISSN: 0375-1686.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – HÁJKOVÁ, Š. – KULMA, M. Nález modráska bahenního Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Louňovic a Mukařova (střední Čechy). Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2014, roč. 11, č. 11, s. 99-104. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – KULMA, M. Nové Lokality modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Přelouče. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2014, roč. 11, č. 11, s. 105-114. ISSN: 1210-6933.

HAVLÍČKOVÁ, J. – VEJTRUBOVÁ, M. – KURFÜRST, J. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fauna vážek předpolí Dolu Bílina (severní Čechy). 2014, s. 20-27. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

VEJTRUBOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring hostitelských mravenců rodu Myrmica na loukách Dolního Labe u Děčína s výskytem modrásků Phengaris. 2014, VIII. lepidopterologické kolokvium - sborník abstraktů z konference 28. 2. 2014. Vrabec V., Kadlec T., Hájková Š., Bubová T., Jakubíková L., Česká zemědělská univerzita v Praze, 8 str. 29, ISBN: 978-80-213-2447-3.

BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – HÁJKOVÁ, Š. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) . 2013, s. 67 - 81. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

VEJTRUBOVÁ, M. – ČERNÁ, V. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření výskytu hostitelských mravenců rodu Myrmica (Hymenoptera: Formicidae) na loukách s výskytem modrásků Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) u Děčína v roce 2013. 2013, s. 422-429. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

VEJTRUBOVÁ, M. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nálezy přástevníka kostivalového Euplagia quadripunctaria (Lepidoptera: Arctiidae) v údolí Labe v CHKO Labské pískovce. 2013, s. 430-436. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot