| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ondřej Šimoník, Ph.D. (12477)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ANTALÍKOVÁ, J. – **SECOVA, P. – **HOROVSKA, L. – KREJČÍŘOVÁ, R. – ŠIMONÍK, O. – **JANKOVICOVA, J. – **BARTOKOVA, M. – TŮMOVÁ, L. – POSTLEROVÁ, P. Missing Information from the Estrogen Receptor Puzzle: Where Are They Localized in Bull Reproductive Tissues and Spermatozoa?. Cells, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2073-4409.

BUBENÍČKOVÁ, F. – POSTLEROVÁ, P. – ŠIMONÍK, O. – SIROHI, J. – **ŠICHTÁŘ, J. Effect of Seminal Plasma Protein Fractions on Stallion Sperm Cryopreservation. International Journal of Molecular Sciences, 2020, roč. 21, č. 17, s. 6415-6432. ISSN: 1422-0067.

BUBENÍČKOVÁ, F. – **ŠICHTÁŘ, J. – **NOVÁČKOVÁ, L. – SIROHI, J. – ŠIMONÍK, O. The structure of subpopulations of stallion spermatozoa after thawing differs between good and poor freezers. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 11, s. 403-410. ISSN: 1212-1819.

**JANKOVIČOVÁ, J. – **SECOVA, P. – POSTLEROVÁ, P. – ŠIMONÍK, O. – **FROLÍKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, E. – **HOROVSKA, L. – **MICHALKOVA, K. – **DVORAKOVA-HORTOVA, K. – **ANTALÍKOVÁ, J. Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2019, roč. 123, č. , s. 931-938. ISSN: 0141-8130.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – BUBENÍČKOVÁ, F. – SIROHI, J. – NEHASILOVÁ, A. Improvement in Semen Conservation of the Indigenous Czech Endangered Old Kladruber Horse: Special Focus on the Type of Extender and Packaging System. JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE, 2019, roč. 72, č. JAN 2019, s. 101-107. ISSN: 0737-0806.

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – SIROHI, J. – ŠIMONÍK, O. How to Increase Post-Thaw Semen Quality in Poor Freezing Stallions: Preliminary Results of the Promising Role of Seminal Plasma Added after Thawing. Animals, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-10. ISSN: 2076-2615.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – POSTLEROVÁ, P. – TŮMOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – FOLKOVÁ, P. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. Low Density Lipoprotein - important player in increasing cryoprotective efficiency of soybean lecithin-based bull semen extenders. Animal Reproduction, 2019, roč. 16, č. 2, s. 267-276. ISSN: 1806-9614.

JOVIČIĆ, M. – PINTUS, E. – FENCLOVÁ, T. – ŠIMONÍK, O. – CHMELÍKOVÁ, E. – ROS-SANTAELLA, J. – SEDMÍKOVÁ, M. Effect of nitric oxide on boar sperm motility, membrane integrity, and acrosomal status during semen storage. POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, 2018, roč. 21, č. , s. 73-82. ISSN: 1505-1773.

**FROLÍKOVÁ, M. – POSTLEROVÁ, P. – **ČERNÝ, J. – **JANKOVIČOVÁ, J. – ŠIMONÍK, O. – **POHLOVÁ, A. – **SEČOVÁ, P. – **ANTALÍKOVÁ, J. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K. CD9 and CD81 Interactions and Their Structural Modelling in Sperm Prior to Fertilization. International Journal of Molecular Sciences, 2018, roč. , č. 19, s. 1-17. ISSN: 1422-0067.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – POSTLEROVÁ, P. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K. – RAJMON, R.Cryopreservation of bull spermatozoa – major obstacles and potential alternatives how to increase cryoprotective efficiency. 2018, XXIV. symposium of immunology and biology of reproduction with international participation. May 17-19, 2018, Třešť..

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – ŠIMONÍK, O. – NEHASILOVÁ, A. Rychlost spermií po rozmrazení je u dobře a špatně mrazitelných hřebců závislá na typu použitého obalu inseminační dávky.. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 10, s. 711-715. ISSN: 0506-8231.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. Effects of Various Incubation Conditions on Functional Parameters of Stallion Spermatozoa. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 201-208. ISSN: 1211-3174.

**BOSÁKOVÁ, T. – **TOCKSTEIN, A. – **ŠEBKOVÁ, N. – ŠIMONÍK, O. – **ADAMUSOVÁ, H. – **ALBRECHTOVÁ, J. – **ALBRECHT, T. – **BOSÁKOVÁ, Z. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K. New Insight into Sperm Capacitation: A Novel Mechanism of 17ß-Estradiol Signalling. International Journal of Molecular Sciences, 2018, roč. , č. 19, s. 1-19. ISSN: 1422-0067.

**FROLÍKOVÁ, M. – POSTLEROVÁ, P. – **ČERNÝ, J. – **JANKOVIČOVÁ, J. – ŠIMONÍK, O. – **POHLOVÁ, A. – **SEČOVÁ, P. – **ANTALÍKOVÁ, J. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K.CD9 andD CD81 interactions in human and mouse sperm prior to fertilization. 2018, XXIV. symposium of immunology and biology of reproduction with international participation. May 17-19, 2018, Třešť. Pp. 17-18..

ŠICHTAŘ, J. – NEHASILOVÁ, A. – ŠIMONÍK, O. – BUBENÍČKOVÁ, F. Effect of Two Freezing Extenders on Characteristic of Fresh and Frozen-Thawed Semen in Endangered Old Kladruber Stallions - A Pilot Study. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 6, s. 227-233. ISSN: 1212-1819.

KREJCÁRKOVÁ, A. – FOLKOVÁ, P. – ŠIMONÍK, O. – ŠAŠKOVÁ, M. – KREJČÍŘOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – RAJMON, R. Effects of Zearalenone, alpha Zearalenol, and Genistein on Boar Sperm Motility In Vitro. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 10, s. 435-445. ISSN: 1212-1819.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 395-399. ISSN: 1211-8516.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. Changes in Quality of Native and Frozen-thawed Semen in Relation to Two Collections Performed in a 24-hour Interval and Addition of Clarified Egg Yolk to Extender. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1211-3174.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – NEHASILOVÁ, A. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P.Semen freezability of endangered Old Kladruber horse – a pilot study. 2016, The Old Kladruber horse has been bred in the Czech Republic for more than four hundred years and has been used for ceremonial purposes and aristocracy all over Europe. However, the current population of this breed is closed and small with the undesirable consequence of increased inbreeding which might be connected with impaired fertility. The aim of this study was to evaluate sperm characteristics of Old Kladruber stallions cryopreserved in two packaging systems. The sperm rich fraction of fresh semen was collected from ten Old Kladruber stallions. Each stallion was collected three times and samples were pre-diluted and centrifuged (650 x g/15 min). Afterwards, Gent extender (MiniTube, Germany) with 20% (v/v) of egg yolk was added to obtain a final concentration at least 250 x 106 of progressively motile spermatozoa/ID. Extended semen was loaded either into 0,5 ml plastic straws or into 5 ml aluminum tubes. Horizontal freezing was performed in a styrofoam box (Animal Reproduction systems, Chino CA, USA). Motility was measured using CASA (Nis-Elements, ver. 4,30, Laboratory Imaging, Prague, Czech Republic). The following kinematic parameters of sperm motility were evaluated: curvilinear velocity (VCL, µm/s), straight line velocity (VSL, µm/s) and average path velocity (VAP, µm/s). Viability was evaluated using carboxyfluorescein diacetate and propidium iodide. The incidence of apoptotic sperms was evaluated with Yo-Pro1 staining using propidium iodide and 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI). Ten insemination doses from each stallion (5x 0,5 ml straws and 5x 5 ml aluminum tubes) were evaluated after thawing. The student’s t-test was used for statistical evaluation and differences between packing systems were considered significant for P < 0,05. Kinematic motility parameters of sperms in 0,5 ml straws were higher than in 5 ml al. tubes (P < 0,05). VAP, VCL and VSL were 76 ± 37, 137 ± 63 and 67 ± 37 and in 0,5 ml straws, respectively. In 5 ml tubes the VAP, VCL, and VSL were 64 ± 31, 115 ± 63 and 59 ± 37, respectively. The viability of sperms was higher in 5 ml tubes (57 ± 15 %) than in 0,5 ml straws (48 ± 13 %; P < 0,05). Lower incidence of apoptotic cells was found in 0,5 ml straws (3 ± 1 %) compared to 5 ml tubes (7 ± 3 %; P < 0,05). We conclude based on the results of this study that 0,5 ml straws seem to be more suitable for freezing of Old Kladruber stallions semen. This work was supported by grant NAZV QJ1330189..

ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – HODEK, P. – TREFIL, P. Effect of low-density lipoprotein addition to soybean lecithin-based extenders on bull spermatozoa following freezing-thawing – preliminary results. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 560-567. ISSN: 1212-1819.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. Computer assisted sperm analysis - the relationship to bull field fertility, possible errors and their impact on outputs: A review. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2015, roč. 85, č. 1, s. 3-11. ISSN: 0367-8318.

STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. – STUPKA, R. – FOLKOVÁ, P. Influence of selected factors on bovine spermatozoa cold shock resistance. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 2, s. 125-131. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – ŠIMONÍK, O. Diagnostika březosti. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 7, s. 45-46. ISSN: 0027-8068.

CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – SEDMÍKOVÁ, M. – ŠIMONÍK, O. Estrální cyklus. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 5, s. 58-59. ISSN: 0027-8068.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – ŽALMANOVÁ, T. – ZAVADILOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zpracování metodiky pro výrobu mražených inseminačních dávek. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů, 2.10.2014 VFU Brno, s. 44-45.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů.. Veterinární lékař. , 2014, roč. 12, č. 4, s. 210-218. ISSN: 1214-3774 .

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. – SOJKOVÁ, V. – FOLKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of an extender on resistance of bovine semen against cold shock and its survivability. 2014, The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology" Slovak Journal of Animal Science, 11.12.2014, Nitra, s. 204-204, ISSN 1338-0095 .

JEBAVÝ, L. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – KREJCÁRKOVÁ, A. Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 6s. ISBN: není,

SILBEROVÁ, P. – ŠIMONÍK, O. – LUKEŠOVÁ, D. – BATSUKH, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Environmental Pollutants (Pb, Cd, Hg, As) in Livestock Tissues in Different Regions of Mongolia. 2013, 31. World Veterinary Congress. 17-20 September 2013, Prague, Czech Republic. ID 329, ISBN 978-80-260-4896-1.

ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠICHTAŘ, J. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of LDL addition on cryoprotective properties of bovine semen extenders. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DUCHÁČEK, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. Effect of bull, diluter and LDL-cholesterol concentration on spermatozoa resistance against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1575-1581. ISSN: 1211-8516.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.32–32. ISBN: 978-80-552-1102-2.

ŠIMONÍK, O. – LUKEŠOVÁ, D. – SILBEROVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Survey of Selected Environmental Pollutants in Tissue Samples of Livestock. 2012, „Healthy Herd: Profitable Production". 22.International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics, 17.-20.10.2012, Kecskemét, Hungary. s. 207-208, ISBN 978-963-87942-5-3.

 
page foot