| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vladislav Sloup ()

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 775 986 602
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – ŠTOLCOVÁ, M. – MAGDÁLEK, J. – KAREŠOVÁ, V. – LANKOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. Effects of excessive dietary zinc or zinc/cadmium and tapeworm infection on the biochemical parameters in rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2021, roč. 105, č. 5, s. 989-995. ISSN: 1439-0396.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAREŠOVÁ, V. – LANKOVÁ, S. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Excretion of dietary zinc in mammals (rats) fed overdoses of zinc lactate and infected with tapeworms. Helminthologia, 2021, roč. 58, č. 4, s. 339-345. ISSN: 0440-6605.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Effects of Two Cadmium Hyperaccumulating Plants (N. caerulescens and A. halleri) in Feed on Tissue Burden in Laboratory Rats. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1211-3174.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. How tapeworm infection and consumption of a Cd and Zn hyperaccumulating plant may affect Cu, Fe, and Mn concentrations in an animal—a plant consumer and tapeworm host. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 5, s. 4190-4196. ISSN: 0944-1344.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – HORÁKOVÁ, B. – LANGROVÁ, I. Does Zinc Overdose in Rat Diet Alter Cu, Fe, Mn, and Zn Concentrations in a Tapeworm Host?. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 98-104. ISSN: 1211-3174.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MAGDÁLEK, J. – SLOUP, S. – LANGROVÁ, I. Effects of tapeworm infection on absorption and excretion of zinc and cadmium by experimental rats. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 35, s. 35464-35470. ISSN: 0944-1344.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. Zinc in the animal organism: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1211-3174.

JANKOVSKÁ, I. – BROŽOVÁ, A. – MATĚJŮ, Z. – LANGROVÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SLOUP, V. Parasites with possible zoonotic potential in the small intestines of red foxes (Vulpes vulpes) from Northwest Bohemia (CzR). . Helminthologia, 2016, roč. 53, č. 3, s. 290-293. ISSN: 0440-6605.

PLACHÝ, V. – LITVINEC, A. – LANGROVÁ, I. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BORKOVCOVÁ, M. The effect of Syphacia muris on nutrient digestibility in laboratory rats. LABORATORY ANIMALS, 2016, roč. 50, č. 1, s. 39-44. ISSN: 0023-6772.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – SLOUP, S. How the tapeworm Hymenolepis diminuta affects zinc and cadmium accumulation in a host fed a hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 19, s. 19126-19133. ISSN: 0944-1344.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – ŠTOLCOVÁ, M. – SLOUP, S. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. Changes of some biochemical parameters in rats supplemented with high doses of zinc lactate. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 148-153. ISSN: 1211-3174.

BARTÁK, M. – PREISLER, J. – KUBÍK, Š. – ŠULÁKOVÁ, H. – SLOUP, V. Fanniidae (Diptera): new synonym, new records and an updated key to males of European species of Fannia. ..., 2016, roč. 593, č. 1, s. 91-115. ISSN: N.

VÁLEK, P. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KŘIVSKÁ, D. Can the hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri in feed influence a given consumer organism (Rattus norvegicus var. alba)?. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2015, roč. 95, č. 1, s. 116-121. ISSN: 0007-4861.

PATOKA, J. – KOPECKÝ, O. – SLOUP, V. – HLAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New faunistic record of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Rafinesque) in the Czech Republic. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 44-48. ISBN: 978-80-213-2612-5.

ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are rodent tapeworms suitable accumulative indicators for their host´s risk element exposure?. 2015, In: Perháčová, T, Turjanicová, L., Skála V.(Eds.) 22nd Helminthological Days 2015. Programme & Abstracts. 1st edition, Roztoky u Prahy. s. 11. ISBN 978-80-7444-032-8.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice na exkreci zinku výkaly u hostitele. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 49-54. ISBN 978-80-213-2612-5.

ČERNÁ, T. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hyperakumulující rostliny (Arabidopsis halleri) na metabolismus laboratorních potkanů (Rattus norvegicus var. alba). 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 5-13. ISBN: 978-80-213-2612-5.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – ROMOČUSKÝ, Š. – PETRTÝL, M. – LANGROVÁ, I. – KALOUS, L. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. Importance of fish gender as a factor in environmental monitoring of mercury . ..., 2014, roč. 21, č. 9, s. 6239-6242. ISSN: N.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vysokých dávek zinku v krmivu na biochemické parametry v krvi potkanů. 2014, s. 187-193. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

VÁLEK, P. – KUNCA, T. – LANGROVÁ, I. – HÄRTLOVÁ, H. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – KUDRNÁČOVÁ, M. – SLOUP, V. Trichomonas spp. in Pigeons: Detection by OSOM Trichomonas Rapid Test. Avian Diseases, 2013, roč. 57, č. 4, s. 800-802. ISSN: 0005-2086.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí na pastvině.. 2013, s. 380-385. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek vybraných druhů léčiv na parazity ovcí. 2013, s. 352-360. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4.

 
page foot