| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vladislav Sloup ()

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 775 986 602
  • E-mail:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. Zinc in the animal organism: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1211-3174.

JANKOVSKÁ, I. – BROŽOVÁ, A. – MATĚJŮ, Z. – LANGROVÁ, I. – LUKEŠOVÁ, D. – SLOUP, V. Parasites with possible zoonotic potential in the small intestines of red foxes (Vulpes vulpes) from Northwest Bohemia (CzR). . Helminthologia, 2016, roč. 53, č. 3, s. 290-293. ISSN: 0440-6605.

PLACHÝ, V. – LITVINEC, A. – LANGROVÁ, I. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BORKOVCOVÁ, M. The effect of Syphacia muris on nutrient digestibility in laboratory rats. LABORATORY ANIMALS, 2016, roč. 50, č. 1, s. 39-44. ISSN: 0023-6772.

JANKOVSKÁ, I. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – SLOUP, S. How the tapeworm Hymenolepis diminuta affects zinc and cadmium accumulation in a host fed a hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 19, s. 19126-19133. ISSN: 0944-1344.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – ŠTOLCOVÁ, M. – SLOUP, S. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. Changes of some biochemical parameters in rats supplemented with high doses of zinc lactate. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 148-153. ISSN: 1211-3174.

BARTÁK, M. – PREISLER, J. – KUBÍK, Š. – ŠULÁKOVÁ, H. – SLOUP, V. Fanniidae (Diptera): new synonym, new records and an updated key to males of European species of Fannia. ..., 2016, roč. 593, č. 1, s. 91-115. ISSN: N.

VÁLEK, P. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KŘIVSKÁ, D. Can the hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri in feed influence a given consumer organism (Rattus norvegicus var. alba)?. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2015, roč. 95, č. 1, s. 116-121. ISSN: 0007-4861.

PATOKA, J. – KOPECKÝ, O. – SLOUP, V. – HLAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New faunistic record of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus, Rafinesque) in the Czech Republic. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 44-48. ISBN: 978-80-213-2612-5.

ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are rodent tapeworms suitable accumulative indicators for their host´s risk element exposure?. 2015, In: Perháčová, T, Turjanicová, L., Skála V.(Eds.) 22nd Helminthological Days 2015. Programme & Abstracts. 1st edition, Roztoky u Prahy. s. 11. ISBN 978-80-7444-032-8.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice na exkreci zinku výkaly u hostitele. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 49-54. ISBN 978-80-213-2612-5.

ČERNÁ, T. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hyperakumulující rostliny (Arabidopsis halleri) na metabolismus laboratorních potkanů (Rattus norvegicus var. alba). 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 5-13. ISBN: 978-80-213-2612-5.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – ROMOČUSKÝ, Š. – PETRTÝL, M. – LANGROVÁ, I. – KALOUS, L. – SLOUP, V. – VÁLEK, P. – VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. Importance of fish gender as a factor in environmental monitoring of mercury . ..., 2014, roč. 21, č. 9, s. 6239-6242. ISSN: N.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vysokých dávek zinku v krmivu na biochemické parametry v krvi potkanů. 2014, s. 187-193. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

VÁLEK, P. – KUNCA, T. – LANGROVÁ, I. – HÄRTLOVÁ, H. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – KUDRNÁČOVÁ, M. – SLOUP, V. Trichomonas spp. in Pigeons: Detection by OSOM Trichomonas Rapid Test. Avian Diseases, 2013, roč. 57, č. 4, s. 800-802. ISSN: 0005-2086.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí na pastvině.. 2013, s. 380-385. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek vybraných druhů léčiv na parazity ovcí. 2013, s. 352-360. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4.

 
page foot