| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Veronika Konradyová (17722)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6319
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – VOSPĚLOVÁ, J. – **BARANYK, P. – **MIČKA, M. – **ČECH, P. Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae – lokality Kůští, Opavice 2019/20. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2020, 20s. ISBN: ,

ZUSKOVÁ, E. – KONRADYOVÁ, V. – **MATYSKA, M. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. Virus žloutenky vodnice na řepce olejce v ČR v letech 2016-2017. Úroda, 2018, roč. 66, č. 6, s. 84-90. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – KONRADYOVÁ, V. – **SUCHANOVÁ, M. – KAZDA, J. Is pollinator visitation of Helianthus annuus (sunflower) influenced by cultivar or pesticide treatment?. Crop Protection, 2018, roč. 114, č. December, s. 83-89. ISSN: 0261-2194.

**PREROSTOVA, S. – **DOBREV, P. – KONRADYOVÁ, V. – **KNIRSCH, V. – **GAUDINOVA, A. – **KRAMNA, B. – KAZDA, J. – **LUDWIG-MÜLLER, J. – **VANKOVA, R. Hormonal Responses to Plasmodiophora brassicae Infection in Brassica napus Cultivars Differing in Their Pathogen Resistance. International Journal of Molecular Sciences, 2018, roč. 19, č. 12, s. 1-22. ISSN: 1422-0067.

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – **BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Greenhouse and field experiments with winter oilseed rape cultivars resistant to Plasmodiophora brassicae Wor.. Crop Protection, 2017, roč. 92, č. , s. 60-69. ISSN: 0261-2194.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. Nejzávažnější škůdce řepky bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) způsobuje škody již patnáct let. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 23-26. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. Využití regulátorů růstu a vývoje rostlin na bázi nitrofenolátů k ochraně řepky proti bejlmorce kapustové. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 26-29. ISSN: 1211-3565.

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích s výskytem půdního patogena Plasmodiophora brassicae, Possibilities of growing oilseed rape on farmers with the occurrence of soil pathogen Plasmodiophora brassicae, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; agrotechnica, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1310227, SPZO, ičo: 00539406, Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, V průměru můžeme počítat při napadení se sníženým výnosem o 40 % a finanční ztráty mohou dosáhnout okolo 400 milionů korun. Při dodržování doporučení nemusí ke ztrátám docházet. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 17.12.2017,

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Výskyt Plasmodiophora brassicae Wor. původce nádorovitosti kořenů brukvovitých na pozemcích v České republice, Occurrence of Plasmodiophora brassicae Wor. causing Clubroot disease on agricultural land in Czech republic, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; occurrence, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa NAZV QJ1310227, ÚKZÚZ, Mapa napomáhá ke snižování ztrát způsobené patogenem Plasmodiophora brassicea, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 12.12.2017,

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – SANDHU SINGH, K. – RYŠÁNEK, P. Clubroot caused by Plasmodiophora brassicae Wor.: a review of emerging serious disease of oilseed rape in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2016, roč. 52, č. 2, s. 71-86. ISSN: 1212-2580.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KACZMAREK, J. – STRELKOV, S. – KAZDA, J. – LUEDERS, W. – RYŠÁNEK, P. – MANOLII, V. – JEDRYCZKA, M. Pathotypes of Plasmodiophora brassicae causing damage to oilseed rape in the Czech Republic and Poland. ..., 2016, roč. 145, č. 3, s. 559-572. ISSN: N.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce - nový problém pro farmáře. 2016, Agromanuál 5, str. 30 - 33..

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Lze úspěšně pěstovat ozimou řepku na pozemcích s nádorovitostí?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 62-68. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Clubroot – an emerging disease faced by Czech oilseed rape growers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 105-112. ISSN: 1211-3174.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – **ŘÍHA, K. Objektivní zjištění změny pevnosti šešulí ozimé řepky po aplikaci agrochemikálií. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha - Suchdol. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 103-106.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae ve Valdicích 2015/2016. 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 22.-24.11. 2016, roč. 33,.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení účinnosti insekticidního ošetření ozimmé řepky a vyhodnocení ochrany proti Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 15s. ISBN: ,

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Determinace houbových chorob a patogena Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 8s. ISBN: ,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenky vodnice. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s. ISBN: není,

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky deklarovanými jako rezistentní k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 25-27. ISSN: 1211-3565.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Laboratorní diagnostika hlavních patogenů řepky. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 35-37. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. – HERDA, G. – SPITZER, T. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PRZYBYSZ, A. – GAWRONSKA, H. Effect of nitrophenolates on pod damage caused by the brassica pod midge on the photosynthetic apparatus and yield of winter oilseed rape. Journal of Pest Science, 2015, roč. 88, č. 2, s. 235-247. ISSN: 1612-4758.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae (Wor.) – původci nádorovitosti kořenů brukvovitých. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze , 2015. s. 77-81.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 84-89. ISBN: 978-80-87065-63-1.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kontrola výskytu škodlivých organismů při jarní inventarizaci řepky. 2015, Květy olejnin, 2015, roč. 20, č.3, s.3..

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2015, Farmář, 2015, č. 12, s. 28-30..

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. Molekulární metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepky, Molecular methods of detection and determination of selected oilseed rape pathogens, oilseed rape, detection, PCR, qPCR, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika QJ1310227, Číslo osvědčení UKZUZ 01704/2016, Snížení nákladů na adaptace metod a zvýšení produktivity práce u uživatele , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 26.01.2016, zákon 130/2002 Sb.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Poloprovozní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k nádorovitosti. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.60-64. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.65-68. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování řepky v Kanadě. 2014, Příspěvek ve sborníku z 31. vyhodnocovacího semináře Systém výroky řepky. Hluk 19.-20.11.2014, roč.31, s.74-76.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

PROKINOVÁ, E. – KAZDA, J. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2013, Agromanuál, 2013, č.7, s.30-32, ISSN 1801-7673.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití odrůd rezistentních k nádorovitosti kořenů brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae) při pěstování řepky na zamořených pozemcích. 2013, Rostlinolékař, roč.24, č.1, str.26-30, ISSN 1211 - 3565.

 
page foot