| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Míchal, Ph.D. (14148)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2020, roč. 17, č. 100514, s. 1-10. ISSN: 2352-1864.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate for production of concentrated complex fertiliser and high-quality technological water. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111250, s. 1-7. ISSN: 0301-4797.

MÍCHAL, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. Inhibiční vliv amoniakálního dusíku při vermikompostování čistírenského kalu a možnosti jeho potlačení. Waste Forum, 2019, roč. 12, č. 2, s. 144-152. ISSN: 1804-0195.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku ze zemědělských bioplynových stanic nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. -- Neuvedený název vydavatele --. 307725. 13.02.2019.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – HNÁTKOVÁ, T. – **CAJTHAML, T.Zpracování čistírenského kalu s využitím žížal. 2019, 13. bienální konference VODA 2019, 18.9.2019, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 519-522. ISSN: 2694-7013.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Dvoustupňová úprava fugátu jako cesta k produkci procesní vody. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 2-4. ISSN: 1211-0760.

MÍCHAL, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. – ŠVEHLA, P.Shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. 2018, Kaly a Odpady 2018, 20.6.2018, Brno. CzWA, AČE. s. 201-205.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P.Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku spočívající v jeho nitrifikaci a následném tepelném zahuštění. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-0-1.

ŠVEHLA, P. – **VODIČKA, O. – **KOUBA, V. – **JENÍČEK, P. – MÍCHAL, P. – **DOŠKOVÁ, E. – **SHTUKATUROVA, A. – **BARTÁČEK, J.Zpracování externích odpadních vod s vysokým obsahem dusíku za využití procesu ANAMMOX či jiných inovativních biologických postupů. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 313-318. ISBN: 978-80-973196-0-1.

VARGAS CÁCERES, L. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P.Porovnání ztrát dusíku při skladování surového a nitrifikovaného fugátu produkovaného v rámci provozu bioplynových stanic. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 131-136. ISBN: 978-80-973196-0-1.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 306526. 11.01.2017.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku biologickou nitrifikací a tepelným zahuštěním. Waste Forum, 2017, roč. 10, č. 4, s. 299-309. ISSN: 1804-0195.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Tepelné zahušťování upraveného fugátu jako cesta k racionálnímu využití fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 103-106.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 29259. 15.03.2016.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řízení procesu nitrifikace kapalné frakce fermentačního zbytku s ohledem na další postup zpracování tohoto materiálu. 2016, Kaly a odpady 2016 17.3.2016, Bratislava, SK. s. 95-102. ISBN: 978-80-970896-9-6.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení trvalého travního porostu na kumulativní produkci bioplynu. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 61-68, ISBN 978-80-213-2707-8.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Tepelné zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku jako cesta k racionálnějšímu využití v ní obsažených živin. 2016, Odpadové vody 2016, 19.10.2016, Bratislava, Slovensko. s. 71-74. ISBN: 978-80-89882-00-7.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – TLUSTOŠ, P.Biogas production from different biomass resources. 2016, Biomass to Power and Heat, 1.6.2016, Zittau, Görlitz. s. 93-102. ISBN: 978-3-941521-23-0.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P.Produkce bioplynu ze slunečnice topinambur a kukuřice. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 109-112. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 113-116. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MÍCHAL, P. – **JELÍNEK, F. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P. Produkce bioplynu ze slunečnice topinambur a kukuřice. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 109-112.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 113-116.

VRABCOVÁ, Z. – FUKSA, P. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující produkci bioplynu ze silážní kukuřice. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2611-8.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z technického konopí sklízené v různých vývojových stádiích hnojeného digestátem a jeho separovanými složkami. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 117-120. ISBN: 978-80-213-2594-4.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent grassland. 2015, Proceedings of the 6th Conference of Polish Society of Agronomy, 17 - 19 September 2015, Krakow, Poland, p. 101, ISBN 978-83-943123-0-5.

MÍCHAL, P. – ROSENBERG, T. – JELÍNEK, F. Moderní laboratoř bioplynu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 4, s. 18-18. ISSN: 1803-0394.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P. Produkce bioplynu z technického konopí sklízeného v různých vývojových stádiích hnojeného digestátem a jeho separovanými složkami. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 117-120.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci bioplynu z trvalých travních porostů. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2529-6..

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z technického konopí a kukuřice v různých vývojových stádiích. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 100-103. ISBN: 978-80-213-2511-1.

JELÍNEK, F. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – BAŽIL, P. – ŠPULÁKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Anaerobní digesce letorostů a listů vrb. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2416-9.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – POLÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty skladování na produkci bioplynu z odpadů z údržby zeleně. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 115-118. ISBN: 978-80-213-2416-9.

JELÍNEK, F. – GROZEVA, D. – TLUSTOŠ, P. – MÍCHAL, P. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The utilization of treated sugar beet pulps for biogas production. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 43-43. ISBN: 978-953-7878-07-8.

JELÍNEK, F. – ONDRÁČKOVÁ, T. – MÍCHAL, P. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Anaerobní digesce listů rychle rostoucích dřevin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 121-125. ISBN: 978-80-213-2331-5.

 
page foot