| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Koukolíček (15455)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HEROUT, M. – KOUKOLÍČEK, J. – **KINCL, D. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Impacts of technology and the width of rows on water infiltration and soil loss in the early development of maize on sloping lands. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 498-503. ISSN: 1214-1178.

KOUKOLÍČEK, J. – HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Influence of soil conservation practices on legume crops growth. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 587-591. ISSN: 1214-1178.

KOUKOLÍČEK, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Praktické zkušenosti s hlubokým kypřením půdy. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

KOUKOLÍČEK, J. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KOUKOLÍČEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam půdoochranných technologií u luskovin. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s. 105-107. ISSN: 1801-7673.

KOUKOLÍČEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zkušenosti s pěstováním ozimého hrachu. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 68. ISSN: 1801-7673.

KOUKOLÍČEK, J. – ŠTRANC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Experiment with the cultivation of different varieties of lupin in the area of Dobříš. 2014, XIX Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXXI Sejmik SKN Wroclaw 15.-16.5. 2014, roč. 19, s. 325. ISBN: 978-83-7717-173-8.

KOUKOLÍČEK, J. – ŠTRANC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Experiment with the cultivation of different varieties of lupin in the area of Dobříš. 2013, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel Net 2013, 20.-21.11. 2013, roč. 20, s. 82-88. ISBN: 978-80-7375-908-7.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot