| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Jirmanová ()

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAKL, J. – **LOUČKA, CSC., I. – JIRMANOVÁ, J. – **JAMBOR, V. Influence of genotype, site and year on maize nutritive value - yield relationships. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1211-3174.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu siláže. 2016, Zemědělec, č. 15, s. 15. ISSN 1211-3816.

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I.Vliv rozdílných hybridů na kvalitu píce kukuřice. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 30 - 34. ISBN 978-80-213-2707-8..

LOUČKA, CSC., I. – HAKL, J. – JIRMANOVÁ, J. – TYROLOVÁ, Y. Yearly variation in maize silage fermentation and nutritive quality. Grass and Forage Science, 2015, roč. 70, č. 4, s. 674-681. ISSN: 0142-5242.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam škrobu v silážní kukuřici. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 49-55, ISBN 978-80-213-2611-8.

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv ročníku na kvalitu kukuřičných siláží. 2015, Farmář, roč. 21, č. 11, s. 14-15. ISSN: 1210-9789 .

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výsevku a rozteče řádků na morfologické ukazatele silážní kukuřice. 2015, X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre, SPU v Nitre, 12. 11. 2015, s. 20-23, ISBN 978-80-552-1421-4..

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – LOUČKA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 62-68, ISBN 978-80-213-2529-6.

PILÍK, M. – FUKSA, P. – JIRMANOVÁ, J. – TOMŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv organizace porostu na výnosové charakteristiky silážní kukuřice. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 97-100, ISBN 978-80-213-2529-6.

MÁŠKOVÁ, K. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – JIRMANOVÁ, J. The effect of lucerne seed inoculation on yield and quality of two different varieties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

BURGETOVÁ, M. – FUKSA, P. – JIRMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technologie zakládání porostů kukuřice. 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 13-19, ISBN: 978-80-213-2431-2..

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující kvalitu vlákniny v píci kukuřice. 2013, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 66-71. ISBN: 978-80-213-2431-2..

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of grass component and the cut order on crude protein fractions in alfalfa . 2013, Bíro D., Šimko M., Zelinková G. (eds.) NutriNET 2013. Sborník z mezinárodní vědecké konference, SPU Nitre, Nitra 12.9.2013, s. 48-52, ISBN: 978-80-552-1065-0..

JIRMANOVÁ, J. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pořadí seče a přítomnosti travního komponentu na zastoupení frakcí dusíkatých látek v píci vojtěšky . 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 40 – 44. ISBN: 978-80-213-2344-5.

 
page foot