| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Marcel Herout (15454)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HEROUT, M. – KOUKOLÍČEK, J. – **KINCL, D. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. Impacts of technology and the width of rows on water infiltration and soil loss in the early development of maize on sloping lands. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 498-503. ISSN: 1214-1178.

KOUKOLÍČEK, J. – HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Influence of soil conservation practices on legume crops growth. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 587-591. ISSN: 1214-1178.

HEROUT, M. – PULKRÁBEK, J. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. – KADLEC, V. – SRBEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice seté na pozemcích s mírně erozně ohroženou půdou. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 112-115. ISSN: 1801-7673.

HEROUT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in the content of dry matter and energy during the development of maize. 2014, XIX Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXXI Sejmik SKN Wroclaw 15.-16.5. 2014, roč. 19, s. 327. ISBN: 978-83-7717-173-8.

HEROUT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in the content of try matter and energy during the development of maize. 2013, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel Net 2013, 20.-21.11. 2013, roč. 20, s. 43-47. ISBN: 978-80-7375-908-7.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot