| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Terezie Bubová ()

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VRABEC, V. – KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – **NOWICKI, P. Long-term monitoring of Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies in the Přelouč surroundings (Czech Republic): is the waterway construction a serious threat. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2017, roč. 21, č. 3, s. 393-400. ISSN: 1366-638X.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOPECKÝ, O. – **RETTICH, F. Lavender, eucalyptus, and orange essential oils as repellents against Ixodes ricinus females. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1211-3174.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – VRABEC, V. Evaluation of active management applied to meadows with Phengaris butterflies occurrence. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 164-173. ISSN: 1211-3174.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – KULMA, M.Effect of intensive mowing on Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies populations. 2016, International Symposium, Future 4 Butterflies In Europe, Dutch Butterfly Conservation,31st of March to April 2nd 2016. p. 96..

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – VRABEC, V. – NOWICKI, P. Adult longevity and its relationship with conservation status in European butterflies. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2016, roč. 20, č. 6, s. 1021-1032. ISSN: 1366-638X.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – NOWICKI, P.Long-term monitoring of Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies in the Přelouč surroundings (Czech Republic). 2016, International Symposium, Future 4 Butterflies In Europe, Dutch Butterfly Conservation,31st of March to April 2nd 2016. p. 98.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – VRABEC, V. – NOWICKI, P.Závisí stupeň ohrožení evropských motýlů na délce života imag?. 2016, Parák M., Kulfan J., Sarvašová L., Viglášová S. & Dzurenko M. (eds.) X. lepidopterologické kolokvium. Zborník abstraktov z konferencie. Ústav ekologie lesa SAV, Fakulta ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, SZS, 27. Októbra 2016, Zvolen, pp. 7-8. ISBN 978-80-89304-18-9.

KULMA, M. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T.Nově monitorované lokality modrásků Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v České republice – základ srovnávací sítě pro studium populační dynamiky druhů?. 2016, Parák M., Kulfan J., Sarvašová L., Viglášová S. & Dzurenko M. (eds.) X. lepidopterologické kolokvium. Zborník abstraktov z konferencie. Ústav ekologie lesa SAV, Fakulta ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, SZS, 27. Októbra 2016, Zvolen, pp. 14-15. ISBN 978-80-89304-18-9.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M.Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) v Čechách v roce 2016 – zvony stále zvoní. 2016, Parák M., Kulfan J., Sarvašová L., Viglášová S. & Dzurenko M. (eds.) X. lepidopterologické kolokvium. Zborník abstraktov z konferencie. Ústav ekologie lesa SAV, Fakulta ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, SZS, 27. Októbra 2016, Zvolen, pp. 23-24. ISBN 978-80-89304-18-9.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – VRABEC, V.Monitoring modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v České republice: dobré i špatné zprávy. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 25. ISBN 978-80-213-2690-3.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – KULMA, M.Česká populace druhu Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) – prioritní úkol pro ochranu motýlů. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 42. ISBN 978-80-213-2690-3.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – KULMA, M. – NOWICKI, P. Land management impacts on European butterflies of conservation concern: a review. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2015, roč. 19, č. 5, s. 805-821. ISSN: 1366-638X.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. Podtyp: Uspořádání akcí; IX Lepidopterologické kolokvium. 2015, Vrabec V. & Bubová T. (eds) 2015: IX. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. 18. září 2015, Praha, FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, 20 str. ISBN 978-80-213-2584-5.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New locality with occurence of Phengaris butterflies in CHKO Žďárské vrchy. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 28-32. ISBN: 978-80-213-2612-5.

VRABEC, V. – KADLEC, T. – HÁJKOVÁ, Š. – BUBOVÁ, T. – JAKUBÍKOVÁ, L. Podtyp: Uspořádání akcí; VIII. lepidopterologické kolokvium. 2014, VIII. lepidopterologické kolokvium, ČZU, FAPPZ, FŽP, 28. 2. 2014.

BUBOVÁ, T. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); VIII. lepidopterologické kolokvium. 2014, Živa, Praha, 62(3), 58 str. ISSN: 0044-4812.

BUBOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studie přeletů dvou druhů modrásků (Phengaris nausithous a Phengaris teleius) v letech 2011 – 2013 na lokalitě Dolní Labe (Lepidoptera: Lycaenidae). 2014, VIII. lepidopterologické kolokvium - sborník abstraktů z konference 28. 2. 2014. Vrabec V., Kadlec T., Hájková Š., Bubová T., Jakubíková L., Česká zemědělská univerzita v Praze, 8 str., ISBN: 978-80-213-2447-3.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – HÁJKOVÁ, Š. – VEJTRUBOVÁ, M. Nález Lycaena dispar rutilus (Lepidoptera: Lycaenidae) na Dolním Labi u Děčína (severní Čechy, Česká republika). Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2014, roč. 32, č. , s. 155-162. ISSN: 0375-1686.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – HÁJKOVÁ, Š. – KULMA, M. Nález modráska bahenního Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Louňovic a Mukařova (střední Čechy). Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2014, roč. 11, č. 11, s. 99-104. ISSN: 1210-6933.

NOVOTNÝ, P. – BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání fauny denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) vybraných nepřírodních biotopů v okolí Příbrami. 2014, s. 138-146. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 138-146, ISBN: 978-80-213-2527-2.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – KULMA, M. Nové Lokality modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Přelouče. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2014, roč. 11, č. 11, s. 105-114. ISSN: 1210-6933.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Housenky Phengaris nausithous a Phengaris teleius v hlávkách hostitelské rostliny Sanguisorba officinalis . 2013, s. 82 - 94. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – HÁJKOVÁ, Š. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) . 2013, s. 67 - 81. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání managementu stanovišť a populační hustoty modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na lokalitě Dolní Labe v roce 2013. 2013, s. 95 - 110. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BUBOVÁ, T. – BŘEČKOVÁ, K. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení přeletových schopností modrásků Phengaris teleius a P. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) v údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí za rok 2011. 2013, p. 28 – 29. In: Kuras T., Mazalová M. & Trnka F. (eds.) 2013: VII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. Ledna 2013, Olomouc, 44 pp. (ISBN 978-80-244-3388-2).

VEJTRUBOVÁ, M. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nálezy přástevníka kostivalového Euplagia quadripunctaria (Lepidoptera: Arctiidae) v údolí Labe v CHKO Labské pískovce. 2013, s. 430-436. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

BUBOVÁ, T. – BŘEČKOVÁ, K. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Migrace motýlů Phengaris teleius a Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) na Dolním Labi v roce 2011. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 21-28. ISBN: 978-80-213-2343-8.

Název Poskytovatel Trvání
Cílená manipulace s migračními parametry ohrožených druhů motýlů GAFAPPZ 2015 - 2015
 
page foot