| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Tomšíková (6664)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Vzhledem ke stávající on-line výuce je konzultace možná po předchozí e-mailové domluvě na tel. čísle 604 383 391.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

LEBDUŠKOVÁ, E. – NĚMEJC, K. – SNĚHOTOVÁ, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. – KŘÍŽ, E. An Exploratory Survey on Internationalization at Secondary Schools: International Mobility from the Perspective of Students. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 08.05.2020, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2020. s. 243-249.

TOMŠÍKOVÁ, K. – TOMŠÍK, K. – NĚMEJC, K. Teacher’s prestige in contemporary Czech society. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Rural Environment, Education, Personality (REEP) 08.05.2020, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2020. s. 458-465.

TOMŠÍKOVÁ, K. – NĚMEJC, K. – SMÉKALOVÁ, L. Problems that Pedagogical Staff Face when Acquiring Qualifications. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 10.05.2019, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2019. s. 309-317.

TOMŠÍKOVÁ, K. – HUDEČKOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. Enhancing attractiveness of secondary agricultural education in the Czechia. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 302-309.

TOMŠÍKOVÁ, K. – HUDEČKOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. ENHANCING ATTRACTIVENESS OF SECONDARY AGRICULTURAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 4, s. 135-145. ISSN: 2336-2375.

SMÉKALOVÁ, L. – HUSA, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. – POPOVIČOVÁ, T. Podtyp: Skripta; Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. 2016, Smékalová, L., Husa, J., Tomšíková, K., Popovičová, T. Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. Praha: ČZU, 2016, 52 s. ISBN 978-80-213-2663-7..

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 304s. ISBN 978-80-7509-256-4. Seberefexe kompetencí vysokoškolských učitelů, s. 81-88.

TOMŠÍKOVÁ, K.; idPublikace = 67761; Název: Problémy pedagogických pracovníků spojené se získáváním kvalifikace -- Neexistuje podtyp publikace --

SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); THE PROSPECTS OF EXPLORATION IN THE AREA OF TRANSFERABLE COMPETENCES IN TECHNICAL AND SCIENCE EDUCATION. 2015, Applied Natural Sciences 2015, Proccedings of the 5. International Scientific Conference; EUR, 190-194.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sebereflexe kompetencí vysokoškolských učitelů. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014; (EU) ISBN 978-80-7509-001-0; Mendelova univerzita v Brně, Křtiny; 16.9.2014; s. 264-273 .

TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Reflexe a sebereflexe v oblasti kompetencí: komparativní pohled vysokoškolských učitelů a jejich studentů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 3, s. 42-57. ISSN: 1804-526X.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kompetence vysokoškolských učitelů v oblasti přírodních věd, jejich rozvoj a evaluace. 2013, The 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013. Nový Smokovec, Slovak Republic, 2.-4.10.2013. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. 370-375 pp. ISBN 978-80-8105-501-0..

 
page foot