| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Tomšíková (6664)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HEROUT, L. – JIRSÁKOVÁ, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. Selected Aspects of Senior Citizens Education in the Field of Digital Technologies within the Concept of University of the Third Age. In EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies 03.07.2017, Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: IATED Academy, 2017. s. 6038-6045.

SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. The Evaluation of the Significance of Transferable Competences for the Job Market. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 02.06.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 510-517.

SMÉKALOVÁ, L. – HUSA, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. – POPOVIČOVÁ, T. Podtyp: Skripta; Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. 2016, Smékalová, L., Husa, J., Tomšíková, K., Popovičová, T. Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. Praha: ČZU, 2016, 52 s. ISBN 978-80-213-2663-7..

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 304s. ISBN 978-80-7509-256-4. Seberefexe kompetencí vysokoškolských učitelů, s. 81-88.

TOMŠÍKOVÁ, K.; idPublikace = 67761; Název: Problémy pedagogických pracovníků spojené se získáváním kvalifikace -- Neexistuje podtyp publikace --

SMÉKALOVÁ, L. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SLAVÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); THE PROSPECTS OF EXPLORATION IN THE AREA OF TRANSFERABLE COMPETENCES IN TECHNICAL AND SCIENCE EDUCATION. 2015, Applied Natural Sciences 2015, Proccedings of the 5. International Scientific Conference; EUR, 190-194.

TOMŠÍKOVÁ, K. – SLAVÍK, M. Evaluation of university education and its indicators. In Rural Environment. Education. Personality 07.03.2014, Jelgava, Latvia. Latvia: The Larvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2014. s. 131-138.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sebereflexe kompetencí vysokoškolských učitelů. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014; (EU) ISBN 978-80-7509-001-0; Mendelova univerzita v Brně, Křtiny; 16.9.2014; s. 264-273 .

TOMŠÍKOVÁ, K. – SMÉKALOVÁ, L. – SLAVÍK, M. Reflexe a sebereflexe v oblasti kompetencí: komparativní pohled vysokoškolských učitelů a jejich studentů. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 3, s. 42-57. ISSN: 1804-526X.

SLAVÍK, M. – TOMŠÍKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kompetence vysokoškolských učitelů v oblasti přírodních věd, jejich rozvoj a evaluace. 2013, The 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013. Nový Smokovec, Slovak Republic, 2.-4.10.2013. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. 370-375 pp. ISBN 978-80-8105-501-0..

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot