| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (5419)

Kontakty
  • E-mail:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3811
  • Kancelář:
  • Skype:
    • zuza.musilova
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**GAGET, E. – **PAVÓN-JORDÁN, D. – **JOHNSTON, A. – **LEHIKOINEN, A. – **HOCHACHKA, W. – **SANDERCOCK, B. – **SOULTAN, A. – **AZAFZAF, H. – **BENDJEDDA, N. – **BINO, T. – **BOŽIČ, L. – **BINO, T. – **CLAUSEN, P. – **DAKKI, M. – **DOMSA, C. – **ENCARNACAO, V. – **ERCIYAS-YAVUZ, K. – **FARAGÓ, S. – **FROST, T. – **GAUDARD, C. – **GOSZTONYI, L. – **HAAS, F. – **HORNMANN, M. – **LANGENDOEN, T. – **KOSTYUSHIN, V. – **LEWIS, L. – **LORENTSEN, S. – **LUIUJOE, L. – **MEISSNER, W. – **MIKUSKA, T. – **MOLINA, B. – MUSILOVÁ, Z. – **NATYKANETS, V. – **PAQUET, J. – **PETKOV, N. – **PORTOLOU, D. – **RIDZOŇ, J. – **SAYOUD, S. – **ŠCIBAN, M. – **SNIAUKSTA, L. – **STIPNIECE, A. – **STREBEL, N. – **TAUFELBAUER, N. – **TOPIC, G. – **UZUNOVA, D. – **VIZI, A. – **WAHL, J. – **ZENATELLO, M. – **BROMMER, J. Benefits of protected areas for nonbreeding waterbirds adjusting their distributions under climate warming. CONSERVATION BIOLOGY, 2021, roč. 3, č. 35, s. 834-845. ISSN: 0888-8892.

**PAVÓN-JORDÁN, D. – **ABDOU, W. – **AZAFZAF, H. – **BALAŽ, M. – **BINO, T. – **BORG, J. – **BOŽIČ, L. – **BUTCHART, S. – **CLAUSEN, P. – **SNIAUKSTA, L. – **DAKKI, M. – **DEVOS, K. – **DOMSA, C. – **ENCARNACAO, V. – **ETAYEB, K. – **FARAGÓ, S. – **FOX, A. – **FROST, T. – **GAUDARD, C. – **GEORGIEV, V. – **GORATZE, I. – **HORNMANN, M. – **KELLER, V. – **KOSTIUSHYN, V. – **LANGENDOEN, T. – **LAWICKI, L. – **IERONYMIDOU, C. – **LEWIS, L. – **LORENTSEN, S. – **LUIGUJOE, L. – **MEISSNER, W. – **MIKUSKA, T. – **MOLINA, B. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – **NAGY, S. – **NATYKANETS, V. – **NILSSON, L. – **PAQUET, J. – **PORTOLOU, D. – **RIDZON, J. – **SANTANGELI, A. – **SAYOUD, S. – **ŠCIBAN, M. – **STIEPNIECE, A. – **TAUFELBAUER, N. – **TOPIC, G. – **UZUNOVA, D. – **VIZI, A. – **WAHL, J. – **YAVUZ, K. – **ZONATELLO, M. – **LEHIKOINEN, A. Positive impacts of important bird and biodiversity areas on wintering waterbirds under changing temperatures throughout Europe and North Africa. Biological Conservation, 2020, roč. 2020, č. 246, s. 1-10. ISSN: 0006-3207.

**PAVÓN-JORDÁN, D. – **CLAUSEN, P. – **DAGYS, M. – **DEVOS, K. – **ENCARNAÇAO, V. – **FOX, A. – **FROST, T. – **GAUDARD, C. – **HORNMAN, M. – **KELLER, V. – **LANGENDOEN, T. – **ŁAWICKI, Ł. – **LEWIS, L. – **LORENTSEN, S. – **LUIGUJOE, L. – **MEISSNER, W. – **MOLINA, B. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – **NILSSON, L. – **PAQUET, J. – **RIDZON, J. – **STIPNIECE, A. – **TEUFELBAUER, N. – **WAHL, J. – **ZENATELLO, M. – **LEHIKOINEN, A. Habitat- and species-mediated short- and long-term distributional changes in waterbird abundance linked to variation in European winter weather. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS, 2019, roč. 2018, č. neuvedeno, s. 1-14. ISSN: 1366-9516.

ČEHOVSKÁ, M. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – POLÁKOVÁ, K. – ZOUHAR, J. Diving duck census efficiency based on monitoring of individually marked females: the influence of breeding stage and timing of census. Bulletin of Geosciences (printed version), 2019, roč. 66, č. 2, s. 198-206. ISSN: 1214-1119.

**LAUBEK, B. – **CLAUSEN, P. – **NILSSON, L. – **WAHL, J. – **WIELOCH, M. – **MEISSNER, W. – **SHIMMINGS, P. – **LARSEN, B. – **HORNMAN, M. – **LANGENDOEN, T. – **LEHIKOINEN, A. – **LUIGUJOE, L. – **STIEPNIECE, A. – **ŠVAŽAS, S. – **SNIAUKSTA, L. – **KELLER, V. – **GAUDARD, C. – **DEVOS, K. – MUSILOVÁ, Z. – **TEUFELBAUER, N. – **REES, E. – **FOX, A. Whooper Swan Cygnus cygnus January population censuses for Northwest Mainland Europe, 1995–2015. Wildfowl, 2019, roč. , č. 5, s. 103-122. ISSN: 0954-6324.

MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – NEUŽILOVÁ, Š. Distribuce jednotlivých druhů vodních ptáků v České republice v lednu 2019, Distribution of waterbird species in the Czech Republic in January 2019, distribution; waterbirds; wintering; Czech Republic; International Waterbird Census, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), specializované mapy s odborným o, Mapy jsou zveřejněny na http://www.waterbirdmonitoring.cz/media/uploads/mapy_iwc_2019_01.pdf a jsou volně dostupné, nejsou uvedeny, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí ČR, 24.01.2020,

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – ADAM, M. Changes in habitat suitability influences non-breeding distribution of waterbirds in central Europe. IBIS, 2018, roč. 159, č. 4, s. 401-410. ISSN: 0019-1019.

POLÁKOVÁ, K. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – ZOUHAR, J. Density-dependent regulation of breeding success in the Red-crested Pochard Netta rufina. Bird Study, 2018, roč. 65, č. 1, s. 92-97. ISSN: 0006-3657.

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – ADAM, M. – BEJČEK, V. Importance of Natura 2000 sites for wintering waterbirds: Low preference, species' distribution changes and carrying capacity of Natura 2000 could fail to protect the species. Biological Conservation, 2018, roč. 2018, č. 228, s. 79-88. ISSN: 0006-3207.

MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – POLÁKOVÁ, K. Facultative heterospecific brood parasitism among the clutches and broods of duck species breeding in South Bohemia, Czech Republic. Wildfowl, 2017, roč. 67, č. 1, s. 113-122. ISSN: 0954-6324.

**PODHRÁZSKÝ, M. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – ZOUHAR, J. – ADAM, M. – **ZÁVORA, J. – **HUDEC, K. Central European Greylag Geese Anser anser show a shortening of migration distance and earlier spring arrival over 60 years. IBIS, 2017, roč. 159, č. 2, s. 352-365. ISSN: 0019-1019.

MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. Monitoring zimujících populací vodních ptáků v České republice 2013–2017: Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census). . Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2017, 32s. ISBN: ,

ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. – CEPÁK, J. – ČIHÁK, K. – HONZA, M. – HOŘÁK, D. – HROMÁDKO, M. – KLVAŇA, P. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – SEDLÁČEK, O. – SITKO, J. – ZIMA, J. Ptáci = Aves. Praha: Academia, 2016, 790s. ISBN 978-80-200-2575-3.

FOX, A. – CAIZERGUES, A. – BANIK, M. – DEVOS, K. – DVORAK, M. – ELLERMAA, M. – FOLLIOT, B. – GREEN, A. – GRUNEBERG, C. – GUILLEMAIN, M. – HALAND, A. – HORNMAN, M. – KELLER, V. – KOSHELEV, A. – KOSTIOSHYN, V. – KOZULIN, A. – ŁAWICKI, L. – LUIGUJOE, L. – MULLER, C. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – NILSSON, L. – MISCHENKO, A. – POYSA, H. – ŠČIBAN, M. – SJENIČIC, J. – STIPNIECE, A. – ŠVAŽAS, S. – WAHL, J. Recent changes in the abundance of Common Pochard Aythya ferina breeding in Europe. Wildfowl, 2016, roč. 2016, č. 66, s. 22-40. ISSN: 0954-6324.

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – ROMPORTL, D. Long-term trends, total numbers and species richness of increasing waterbird populations at sites on the edge of their winter range: cold-weather refuge sites are more important than protected sites. Journal of Ornithology, 2015, roč. 156, č. 4, s. 923-932. ISSN: 0021-8375.

ADAM, M. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – ROMPORTL, D. Long-term changes in habitat selection of wintering waterbirds: high importance of cold weather refuge sites. Acta Ornithologica, 2015, roč. 50, č. 2, s. 1-10. ISSN: 0001-6454.

SKLENIČKA, P. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ŠÁLEK, M. – VOJAR, J. – KADLEC, T. – ČÍŽEK, O. – RŮŽIČKA, J. – KOCOURKOVÁ, J. – JAKUBÍKOVÁ, L. Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 16s. ISBN: ,

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. – HARABIŠ, F. – BERCHOVÁ, K. – PĚKNICOVÁ, J. – PETRUS, D. Monitoring evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 3s. ISBN: ,

MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012-2013. . Aarhus, Denmark: Danish Centre for Environment and Energy, 2014, 224s. ISBN 978-87-7156-069-5. Status of the breeding population of Great Cormorants in the Czech Republic in 2013, s. 86-89.

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – POLÁKOVÁ, S.; idPublikace = 63920; Název: Nest survival in the Reed Bunting Emberiza schoeniclus in fragmented wetland habitats: the effect of nest-site selection-- Neexistuje podtyp publikace --

MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZOUHAR, J. – BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. Numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: long-term and spatial-scale approaches to assess population size. Bird Study, 2014, roč. 61, č. 3, s. 321-331. ISSN: 0006-3657.

ADAM, M. – ROMPORTL, D. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny diverzity a početnosti vodní avifauny ve vztahu k fyzicko-geografickým podmínkám prostředí. 2012, In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů z konference 29.-30. listopadu 2012. ČZU, FŽP, Praha, s. 9. ISBN: 978-80-213-2317-9..

 
page foot