| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Milan Gaff, PhD. (13128)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**KOČNER, M. – GAFF, M. – SIKORA, A. – SEDLECKÝ, M.; idPublikace = 78033; Název: Cyklovací zkušební zařízení pro únavové namáhání dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva v ohybu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. Protokol vykonaných zkoušek vlastností dubových dýh. Praha: Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., 2019, 34s. ISBN: ,

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – KAČÍK, F. – SIKORA, A. Color and Chemical Changes in Teak (Tectona grandis L. f.) and Meranti (Shorea spp.) Wood after Thermal Treatment. BioResources, 2019, roč. 14, č. 2, s. 2667-2683. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – KAČÍK, F. – SANDBERG, D. – BABIAK, M. – TURČÁNI, M. – NIEMZ, P. – HANZLÍK, P. The effect of chemical changes during thermal modification of European oak and Norway spruce on elasticity properties. COMPOSITE STRUCTURES, 2019, roč. 220, č. 2019, s. 529-538. ISSN: 0263-8223.

GAFF, M. – BABIAK, M. – KAČÍK, F. – SANDBERG, D. – TURČÁNI, M. – HANZLÍK, P. – VONDROVÁ, V. Plasticity properties of thermally modified timber in bending - The effect of chemical changes during modification of European oak and Norway spruce. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, roč. 165, č. 2019, s. 613-625. ISSN: 1359-8368.

GAFF, M. Metody stanovení plastické práce při ohýbaní a vliv vybraných faktorů na jejich hodnoty, Methods for Determining the Plastic Work in Bending and Impact of Selected Factors on its Value, bending work; bending energy; plastic work , 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CV I, Osvedčení , Certifikovaná metodika , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědelství, 02.09.2019,

GAFF, M. Modul tangenty a sečnicový modul jako funkce vybraných faktorů, Tangent Modulus and Chord Modulus as a Function of Selected Factors, modul tangenty; sečnicový modul; ohýbání dřeva; cyklické zatížení, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CV II, osvedčení, Certifikovaná metodika, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 03.12.2019,

GAFF, M. – KAČÍK, F. – GAŠPARÍK, M. – **TODARO, L. – **JONES, D. – CORLETO, R. – **OSVALDOVA, L. – ČEKOVSKÁ, H. The effect of synthetic and natural fire-retardants on burning and chemical characteristics of thermally modified teak (Tectona grandis L. f.) wood. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2019, roč. 200, č. 2019, s. 551-558. ISSN: 0950-0618.

GAFF, M. – KAČÍK, F. – GAŠPARÍK, M. Impact of thermal modification on the chemical changes and impact bending strength of European oak and Norway spruce wood. COMPOSITE STRUCTURES, 2019, roč. 216, č. 2019, s. 80-88. ISSN: 0263-8223.

**KADLICOVA, P. – **OSVALDOVA, L. – **JANCIK, J. – GAFF, M. EFFECT OF THERMAL AND RETARDING TREATMENT ON FLAMMABILITY RATE OF TROPICAL TREE SPECIES. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 1, s. 117-126. ISSN: 1336-4561.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – GAFF, M. The Effect of Selected Factors on Domino Joint Stiffness . BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2424-2439. ISSN: 1930-2126.

ZÁBORSKÝ, V. – SIKORA, A. – GAFF, M. – KAŠIČKOVÁ, V. – BORŮVKA, V. Effect of Selected Factors on Stiffness of Dowel Joints . BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 5416-5431. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – BABIAK, M. Newly Developed Boards Made from Crushed Rapeseed Stalk and their Bendability Properties. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 4776-4794. ISSN: 1930-2126.

SIKORA, A. – KAČÍK, F. – GAFF, M. – VONDROVÁ, V. – **BUBENÍKOVÁ, T. – **KUBOVSKÝ, I. Impact of thermal modification on color and chemical changes of spruce and oak wood . JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2018, roč. 64, č. 4, s. 406-416. ISSN: 1435-0211.

SIKORA, A. – GAFF, M. – HÝSEK, Š. – BABIAK, M. The plasticity of composite material based on winter rapeseed as a function of selected factors . COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 202, č. SI, s. 783-792. ISSN: 0263-8223.

GAFF, M. – BABIAK, M. Tangent modulus as a function of selected factors . COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 202, č. SI, s. 436-446. ISSN: 0263-8223.

GAFF, M. – BABIAK, M. Methods for determining the plastic work in bending and impact of selected factors on its value . COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 202, č. SI, s. 66-76. ISSN: 0263-8223.

BABIAK, M. – GAFF, M. – SIKORA, A. – HÝSEK, Š. Modulus of elasticity in three- and four-point bending of wood . COMPOSITE STRUCTURES, 2018, roč. 204, č. NOV2018, s. 454-465. ISSN: 0263-8223.

HÝSEK, Š. – GAFF, M. – SIKORA, A. – BABIAK, M. New composite material based on winter rapeseed and his elasticity properties as a function of selected factors . COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2018, roč. 153, č. NOV2018, s. 108-116. ISSN: 1359-8368.

**SANDBERG, D. – **KITEK KUZMAN, M. – GAFF, M. Kompozitní materiály na bázi dřeva. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018, 181s. ISBN 978-80-213-2869-3.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BABIAK, M. – VOKATÝ, V. Bendability characteristics of wood lamellae in plastic region. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, roč. 163, č. MAR, s. 410-422. ISSN: 0263-8223.

ČEKOVSKÁ, H. – GAFF, M. – **OSVALD, A. – KAČÍK, F. – KUBŠ, J. – KAPLAN, L. Fire resistance of thermally modified Spruce wood. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 947-959. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. EVALUATION OF WOOD SURFACE QUALITY DEPENDING ON THE EMBOSSING PARAMETERS. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 5, s. 751-762. ISSN: 1336-4561.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – RUMAN, D. – GAFF, M. Effects of Geometric Parameters of Structural Elements on Joint Stiffness. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 932-946. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – RUMAN, D. – ZÁBORSKÝ, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – SIKORA, A. – ŠTÍCHA, V. Shear Bond Strength of Two-Layered Hardwood Strips Bonded with Polyvinyl Acetate and Polyurethane Adhesives. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 495-513. ISSN: 1930-2126.

**GÁBORÍK, J. – GAFF, M. – RUMAN, D. – **ŠOMŠÁK, M. – GAFFOVÁ, Z. – SVOBODA, T. – VOKATÝ, V. – SIKORA, A. The Influence of Thermomechanical Smoothing on Beech Wood Surface Roughness. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 448-456. ISSN: 1930-2126.

**GÁBORÍK, J. – GAFF, M. – RUMAN, D. – GAŠPARÍK, M. – SVOBODA, T. – VOKATÝ, V. – SIKORA, A. Quality of the Surface of Aspen Wood after Pressing. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 82-94. ISSN: 1930-2126.

ČEKOVSKÁ, H. – GAFF, M. – **MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. – KAČÍK, F. – KAPLAN, L. – KUBŠ, J. Tectona grandis Linn. and its Fire Characteristics Affected by the Thermal Modification of Wood. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 2805-2817. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. 3D Molding of Veneers by Mechanical and Pneumatic Methods. Materials, 2017, roč. 10, č. 3, s. 1-20. ISSN: 1996-1944.

KUBŠ, J. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – KAPLAN, L. – ČEKOVSKÁ, H. – JEŽEK, J. – ŠTÍCHA, V. Influence of Thermal Treatment on Power Consumption during Plain Milling of Lodgepole Pine (Pinus contorta subsp murrayana). BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 407-418. ISSN: 1930-2126.

**OSVALD, A. – GAFF, M. EFFECT OF THERMAL MODIFICATION ON FLAMELESS COMBUSTION OF SPRUCE WOOD. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 4, s. 565-574. ISSN: 1336-4561.

GAFF, M. – RUMAN, D. – SVOBODA, T. – SIKORA, A. – ZÁBORSKÝ, V. – **VALLEJO, C. Impact Bending Strength as a Function of Selected Factors: 2 – Layered Materials from Densified Lamellas. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7311-7324. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – BABIAK, M. TENSION STRESS SIMULATIONS OF LAYERED WOOD USING A FINITE ELEMENT METHOD. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 4, s. 517-528. ISSN: 1336-4561.

GAFF, M. – BABIAK, M. – VOKATÝ, V. – GAŠPARÍK, M. – RUMAN, D. Bending characteristics of hardwood lamellae in the elastic region. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, roč. 116, č. MAY, s. 61-75. ISSN: 1359-8368.

**KOČNER, M. – GAFF, M. – BORŮVKA, V. – SIKORA, A. Cyklovací zkušební zařízení pro únavové namáhání dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva, Cycling test equipment for fatigue stress of wood and composite wood-based materials, fatigue stress of wood; bending; test equipment, 2017, JR - Ostatní strojírenství, B - Funkční vzorek, Cyjlovací zařízení_dhm_00046896, ..., Cyklovací zařízení je zhotoveno z hlavního rámu obdélníkového tvaru, který je svařen z jeklů s čtvercovými průřezy, a jeklu s kruhovým průřezem a jeklů s průřezem ve tvaru L. Na horní část rámu je uchycen elektromotor o výkonu 0,55 kW (1380 ot/min) a převodovka (1/40) pomocí aretačních šroubů a matic, přičemž je tento elektromotor spojen s klikovou hřídelí, která vykonává a reguluje hlavní pracovní pohyb cyklovacího zařízení. Kliková hřídel je spojena s vnitřním rámem, který je uložen na vodících válcích. Na vnitřním rámu je přichycena zarážka válcového tvaru, sloužící pro přenesení síly na zatěžovaný materiál. Tato zarážka je spojena s rámem pomocí šroubového mechanizmu pro výškové nastavení. Ve výšce 800 mm od země je na vodorovných jeklech přivařen pracovní stůl se dvěma nastavitelnými podpěrami, které jsou zakončeny válcovými zarážkami. Na horní části rámu je připevněno snímací zařízení sloužící k navolení a zobrazení počtu vykonaných cyklů, přičemž se jedná o jednoduché zařízení s digitálním..., Pořizovací cena: 32.403,20 Kč. Hlavním účelem je využití zařízení ve výzkumu, ale i ve výuce. Prodej zařízení a výroba dalších kusů se nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**VANČO, M. – **JAMBEROVÁ, Z. – **BARCÍK, Š. – GAFF, M. – ČEKOVSKÁ, H. – KAPLAN, L. The Effect of Selected Technical, Technological, and Material Factors on the Size of Juvenile Poplar Wood Chips Generated during Face Milling. BioResources, 2017, roč. 12, č. 3, s. 4881-4896. ISSN: 1930-2126.

HÝSEK, Š. – GAFF, M. – SCHÖNFELDER, O. – SIKORA, A.The elasticity of composite material based on winter rapeseed as a function of selected factors. 2017, Příspěvek na konferenci.

SIKORA, A. – HÝSEK, Š. – GAFF, M. – **HORÁČEK, P. – **VONDROVÁ, V.Selected Physical Properties of Thermally Modified Spruce Wood. 2017, Příspěvek na konferenci, článek ve sborníku ONLINE ISSN 2069-7430 ISSN-L 1841-4737 PRO LIGNO Vol. 13 N° 4 2017 pp. 123-132.

GAFF, M. – TRGALA, K. – ADAMOVÁ, T. Environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů - Souhrnná výzkumná zpráva. : Kronospan CR spol. s r.o., 2017, 41s. ISBN: ,

GAFF, M. – KAČÍK, F. – **DOMLJAN, D. – VONDROVÁ, V. – BABIAK, M. Bendability of thermally modified oak (Quercus robur F). In Implementation of Wood Science in Woodworking Sector 07.12.2017, Zagreb; Croatia. : University of Zagreb - Faculty of Forestry, 2017. s. 143-151.

**OSVALDOVA, L. – GAFF, M. Retardation effect on thermally-modified spruce wood. In WIT Transactions on Ecology and the Environment 27.06.2017, Bristol; United Kingdom. : WITPress, 2017. s. 537-546.

RUMAN, D. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BABIAK, M. Experimental evaluation of joints using thin steel angles for wood structures. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 33-43. ISSN: 1930-2126.

MIFTIEVA, E. – GAFF, M. – SVOBODA, T. – BABIAK, M. – GAŠPARÍK, M. – RUMAN, D. – SUCHOPÁR, M. Effects of selected factors on bending characteristics of beech wood. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 599-611. ISSN: 1930-2126.

MRAČKOVÁ, E. – KRIŠŤÁK, Ľ. – KUČERKA, M. – GAFF, M. – GAJTANSKA, M. Creation of wood dust during wood processing: size analysis, dust separation, and occupational health. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 209-222. ISSN: 1930-2126.

KUBŠ, J. – GAFF, M. – BARCÍK, Š. Factors affecting the consumption of energy during the milling of thermally modified and unmodified beech wood. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 736-747. ISSN: 1930-2126.

SEDLIAČIKOVÁ, M. – HAJDÚCHOVÁ, I. – KRIŠTOFÍK, P. – VISZLAI, I. – GAFF, M. Improving the performance of small and medium wood-processing enterprises . BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 439-450. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – RUMAN, D. – GAŠPARÍK, M. – ŠTÍCHA, V. – BOŠKA, P. Tensile-shear strength of glued line of laminated veneer lumber. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1382-1392. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. Dependence of roughness change and crack formation on parameters of wood surface embossing. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 1, s. 163-174. ISSN: 1336-4561.

OČKAJOVÁ, A. – KUČERKA, M. – KRIŠŤÁK, L. – RUŽIAK, I. – GAFF, M. Efficiency of sanding belts for Beech and Oak sanding. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 5242-5254. ISSN: 1930-2126.

CAFOUREK, J. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. – MACKŮ, J. Properties and use of biomass from reclaimed land in the north Bohemian basin. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 5, s. 777-790. ISSN: 1336-4561.

BOLDIŠ, M. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – RUMAN, D. Compression set of PU foam mattresses with self-clamping joints and sandwich structure. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 6, s. 1003-1016. ISSN: 1336-4561.

GÁBORÍK, J. – GAFF, M. – RUMAN, D. – ZÁBORSKÝ, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – SIKORA, A. Adhesive as a factor affecting the properties of laminated wood. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 10565-10574. ISSN: 1930-2126.

JAMBEROVÁ, Z. – VANČO, M. – BARCÍK, Š. – GAFF, M. – ČEKOVSKÁ, H. – KUBŠ, J. – KAPLAN, L. Influence of processing factors and species of wood on granulometric composition of juvenile poplar wood chips. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9572-9583. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – VOKATÝ, V. – BABIAK, M. – BAL, B. Coefficient of wood bendability as a function of selected factors. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2016, roč. 2016, č. 126, s. 632-640. ISSN: 0950-0618.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – ŠAFAŘÍKOVÁ, L. – VALLEJO, C. – SVOBODA, T. Impact bending strength and brinell hardness of densified hardwoods. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 8638-8652. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – RUMAN, D. – BORŮVKA, V. – ZÁBORSKÝ, V. Impact bending strength as a function of selected factors. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9880-9895. ISSN: 1930-2126.

RUMAN, D. – SVOBODA, T. – MIFTIEVA, E. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Flexural properties of aspen wood in relation to cyclic loading. In 27th International Conference on Wood Science and Technology, ICWST 2016: Implementation of Wood Science in Woodworking Sector - Proceedings 13.10.2016, Zagreb; Croatia. Zagreb; Croatia: University of Zagreb - Faculty of Forestry, 2016. s. 193-203.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Effect of cyclic loading on modulus of elasticity of aspen wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 290-298. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Influence of cyclic stress on the relaxation speed of native and laminated wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 402-411. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – MATLÁK, J. 3D molding of veneers by mechanical means. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 412-422. ISSN: 1930-2126.

FEKIAČ, J. – ZEMIAR, J. – GAFF, M. – GÁBORÍK, J. – GAŠPARÍK, M. – MARUŠÁK, R. 3D-moldability of veneers plasticized with water and ammonia. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 866-876. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Influence of densification on bending strength of laminated beech wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1506-1518. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – KMINIAK, R. – KRIŠ, A. Effect of number of saw blade teeth on noise level and wear of blade edges during cutting of wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1657-1666. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. Simulating stresses associated with the bending of wood using a finite element method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 2, s. 2009-2019. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Influence of densification on bending strength of beech wood. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 2, s. 211-218. ISSN: 1336-4561.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. The influence of cyclic stress on the attenuation rate of deflection of solid wood and laminated wood. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 3, s. 351-358. ISSN: 1336-4561.

KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Effect of thermal treatment on surface quality of beech wood after plane milling. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4226-4238. ISSN: 1930-2126.

KMINIAK, R. – GAFF, M. Roughness of surface created by transversal sawing of spruce, beech, and oak wood . BioResources, 2015, roč. 10, č. 2, s. 2873-2887. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – KAPLAN, L. – BARCÍK, Š. Surface quality of milled birch wood after thermal treatment at various temperatures. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 6512-6521. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – GAFF, M. – BABIAK, M. – MATÚŠ, M. Dimensional changes of veneer layered materials after cold pressing. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 6663-6675. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BORŮVKA, V. – HAVIAROVÁ, E. Stress simulation in layered wood-based materials under mechanical loading. MATERIALS & DESIGN, 2015, roč. 2015, č. 87, s. 1065-1071. ISSN: 0261-3069.

GAFF, M. – KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – KAPLAN, L. – BARCÍK, Š. Effect of selected parameters on the surface waviness in plane milling of thermally modified birch wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7618-7626. ISSN: 1930-2126.

SVOBODA, T. – RUMAN, D. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – MIFTIEVA, E. – DUNDEK, L. Bending characteristics of multilayered soft and hardwood materials. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8461-8473. ISSN: 1930-2126.

SVOBODA, T. – GAFF, M. – BRUTOVSKÝ, T. Determining the effect of populus tremula densification on the deformation tension characteristics under pressure perpendicular to the radial direction fibers. In Wood Processing and Furniture Manufacturing Challenges on the World Market and Wood-Based Energy Goes Global - Proceedings of Scientific Papers 05.10.2015, Mlini, Dubrovnik; Croatia. Zagreb, Croatia: WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processingand Furniture Manufacturing, Svetošimunska 25, Zagreb, Croatia, 2015. s. 241-247.

GAFF, M. – GÁBORÍK, J. Effect of cyclic loading on the elasticity of beech solid and laminated wood. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 4288-4296. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GÁBORÍK, J. Evaluation of wood surface quality after 3D molding of wood by pressing. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 4468-4476. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. Three-dimensional pneumatic molding of veneers. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5676-5687. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – MATLÁK, J. Modification of veneers by lamination and steaming for the purpose of increasing 3D moldability. BioResources, 2014, roč. 9, č. 4, s. 7141-7151. ISSN: 1930-2126.

KMINIAK, R. – GAFF, M. Fabrication of structural joinery items of solid wood by the mean of abrasive water jet method. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 499-508. ISSN: 1336-4561.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Shrinkage and Stability of Thermo-Mechanically Modified Aspen Wood. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1136-1146. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Changes in Temperature and Moisture Content in Beech Wood Plasticized by Microwave Heating. BioResources, 2013, roč. 8, č. 3, s. 3372-3384. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. The development of stresses during the shaping of the surface of aspen wood and their impact on the quality of the surface. BioResources, 2013, roč. 8, č. 3, s. 3741-3752. ISSN: 1930-2126.

 
page foot