| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Čopík, Ph.D. (3634)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2191
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny v letním semestru 2023/2024 v úterý 13 až 14 hodin (případně po dohodě - např. jancopik@post.cz, copik@pef.czu.cz).

20.2. budu mít konzultace mimořádně až od cca 16:45 do 17:20.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J.Veřejná správa. 2022, .

**ŠKOLNÍK, M. – **HAMAN, M. – ČOPÍK, J. Colombian political leaders on Twitter during the Covid-19 pandemic. ..., 2022, roč. 13, č. 1, s. 104-121. ISSN: N.

**ŠKOLNÍK, M. – **HAMAN, M. – ČOPÍK, J. Do Free Food and Beverages Bring People to the Political Meeting? The Survey Experiment of Attendance-Buying. Political Studies Review, 2022, roč. 20, č. 4, s. 691-701. ISSN: 1478-9299.

**HAMAN, M. – **ŠKOLNÍK, M. – ČOPÍK, J. Members of the European Parliament on Social Media: Why Do They Use Facebook and Twitter?. Political Studies Review, 2022, roč. Early Access, č. Early Access, s. 1-10. ISSN: 1478-9299.

ČOPÍK, J.; idPublikace = 94491; Název: Válka a nejistá budoucnost. Pár poznámek z cesty na Podkarpatí-- Neexistuje podtyp publikace --

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – ČMEJREK, J. Mayors as a variable in typologies of local governments: a case study of the Czech Republic. LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 2021, roč. 47, č. 2, s. 167-185. ISSN: 0300-3930.

ČOPÍK, J. Cukr na Twitteru? Analýza využívání sociální sítě Twitter evropskými cukrovarnickými společnostmi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 7-8, s. 268-271. ISSN: 1210-3306.

ČOPÍK, J.Září 2021: Setkání Rusínů v Krynici. 2021, xxxxx.

**MILAN, S. – **MICHAEL, H. – ČOPÍK, J. Do Free Food and Beverages Bring People to the Political Meeting? The Survey Experiment of Attendance-Buying . Political Studies Review, 2021, roč. , č. , s. 1-10. ISSN: 1478-9299.

ČOPÍK, J. – **HAMAN, M. – **ŠKOLNÍK, M. Autoritářství jako překážka rozvoje: příklad cukrovarnického odvětví ve Venezuele. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 11, s. 397-400. ISSN: 1210-3306.

ČOPÍK, J.; idPublikace = 84701; Název: Poprvé jsme do krajského zastupitelstva volili před 20 lety-- Neexistuje podtyp publikace --

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J.Osadní výbory jako rozvojový a komunitní aktér. 2018, .

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J.Institutional Limits of Local Development in the Czech Republic. 2018, .

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Mechanismy rozhodování o investičních záměrech a rozpočtech obcí. Sociólogia, 2017, roč. 49, č. 5, s. 482-506. ISSN: 0049-1225.

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Česká regionální politika pohledem obecních kronik do roku 1939. Moderní dějiny, 2016, roč. 24, č. 1, s. 47-62. ISSN: 1210-6860.

ČOPÍK, J. Komunální a parlamentní volby v Československu a jižních Čechách v roce 1990. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, 235s. ISBN 978-80-87472-91-0. Volby v roce 1990 a obnova pluralitního politického života na komunální úrovni se zaměřením na okres Náchod , s. 126-139.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Risk management of rural municipalities as a limit of their basic selfgoverning functions. 2015, .

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Risk management of rural municipalities as a limit of their basic selfgoverning functions. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV: GLOBAL AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague. Faculty of Economics and Management, 2015. s. 99-108.

ČOPÍK, J. Proměny a kontinuita české komunální politiky. Územní samospráva v nové době (1850–2010). Díl I – Do roku 1945. Praha: Scriptorium, 2014, 320s. ISBN 978-80-87271-89-6.

ČOPÍK, J. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, 239s. ISBN 978-80-87472-75-0. Politické změny let 1989 až 1990 v menším východočeském městě (Nové Město nad Metují), s. 135-144.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Slabá místa reformy územní veřejné správy v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 23.10.2014, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 170-176.

ČOPÍK, J. Proměny lokálních politických mechanismů v prostředí české územní samosprávy. Acta Politologica (on-line verze), 2013, roč. 5, č. 2, s. 125-142. ISSN: 1803-8220.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Venkovské regiony jako politický prostor. In Sborník přípěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013 10.10.2013, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 37-45.

ČOPÍK, J.; idPublikace = 59172; Název: Agrární strana v okrese Nové Město nad Metují – volební síla, činnost, osobnosti-- Neexistuje podtyp publikace --

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945. Moderní dějiny, 2011, roč. 19, č 1, s. 47-66. ISSN: 1210-6860.

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. SOCIÁLNÍ STRUKTURA A JEJÍ PROJEKCE DO VOLEBNÍHO CHOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH – PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA ŽATCE. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 150-157. ISSN: 1214-4967.

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. Lokální demokracie a venkovská samospráva v první polovině 20. století – příklad obce Bohuslavice (dnes okres Náchod). Východočeské listy historické. , 2011, roč. 28/2011, č. 1, s. 75-99. ISSN: 1211-8184 .

ČOPÍK, J. – KMENT, P. Úholičky ve 20. století. Samospráva a rozvoj menší obce v blízkosti velkého města. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. (Středočeský vlastivědný sborník.) , 2011, roč. 29/2011, č. 1, s. 90-119. ISSN: 0862-2043 .

KMENT, P. – ČOPÍK, J. Countryside and peasantry. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 301-302. ISSN: 0139-570X.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Osadní výbory a jejich samosprávný potenciál. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 62 - 72. ISSN: 1803-8220.

ČMEJREK, J. – BUBENÍČEK, V. – ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada, 2010. 224s. ISBN 978-80-247-3061-5.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit. Acta Protozoologica, 2009, roč. 1, č. 3, s. 284 - 304. ISSN: 0065-1583.

ČOPÍK, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR . Praha: Kernberg Publishing, 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Bohuslavice nad Metují, s. 45 - 57.

ČOPÍK, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Brtnice, s. 58 - 69.

ČOPÍK, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Úholičky, s. 120 - 129.

Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit - doc. PhDr. Čmejrek Jaroslav, CSc.; Ing. Čopík Jan, Ph.D., 2009

Democratical political process in Czech countryside - Ing. Čopík Jan, Ph.D.; Ing. Wagnerová Jana, 2009

Lokální politika v zemích bývalého Československa – porovnání České republiky, Slovenské republiky a Zakarpatské oblasti Ukrajiny - Ing. Čopík Jan, Ph.D.; Ing. Kopřiva Radek, Ph.D., 2009

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – BUBENÍČEK, V. – KOCIÁNOVÁ, J. – WAGNEROVÁ, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 133s. ISBN 978-80-87168-10-3.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot