| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ludmila Pánková, Ph.D. (3078)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2283
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny platí pouze v průběhu semestru. Ve zkouškovém období je nutné si konzultace dohodnout individuálně.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

AULOVÁ, R. – PÁNKOVÁ, L. – RUMÁNKOVÁ, L. Analysis of Selected Profitability Ratios in the Agricultural Sector. ..., 2019, roč. 11, č. 3, s. 3-12. ISSN: N.

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – VASILENKO, A. – KÁNSKÁ, E. – ULMAN, M. – PÁNKOVÁ, L. – PAVLÍK, J. – **KŘIVÁNEK, Z. – **LUKAS, V. – OČENÁŠEK, V. – STOČES, M. – MASNER, J. Zajištění analytické činnosti v rámci oblasti precizního zemědělství a RTK sítě. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 583s. ISBN: ,

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – VASILENKO, A. – KÁNSKÁ, E. – ULMAN, M. – PÁNKOVÁ, L. – PAVLÍK, J. – **KŘIVÁNEK, Z. – **LUKAS, V. – OČENÁŠEK, V. – STOČES, M. – MASNER, J. Zajištění analytické činnosti v rámci oblasti precizního zemědělství a RTK sítě. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 583s. ISBN: ,

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

PÁNKOVÁ, L. Specifics in the chosen production chain?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 4, s. 33 - 46. ISSN: 1804-1930.

MAIER, T. – PÁNKOVÁ, L. Sectoral Production Function of Chicken Broiler Fattening. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 4, s. 27 - 32. ISSN: 1804-1930.

PÁNKOVÁ, L. THE ANALYSIS OF PRICE TRANSMISSION IN THE CHOSEN PRODUCTION CHAIN . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 226 - 235. ISSN: 1211-3174.

Mezinárodní vědecký seminář „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systému“ - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

ANALÝZA CENOVÉ TRANSMISE VE VERTIKÁLE SKOTU - Ing. Pánková Ludmila, 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Analýza cenového vývoje ve vertikále chovu prasat - Ing. Pánková Ludmila; Ing. Maier Tomáš, Ph.D., 2009

VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI CENAMI NA RŮZNÉM STUPNI VÝROBKOVÉ VERTIKÁLY CHOVU DRŮBEŽE - Ing. Pánková Ludmila, 2009

Odhad odvětvové produkční funkce výkrmu kuřecích brojlerů - Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila, 2009

 
page foot