| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D. (2774)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2037
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Online přes MS Teams po předchozí dohodě e-mailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SALGADO, K. – **FLÉGL, M. – FEJFAROVÁ, M. Factors affecting Talent Retention in Tech Start-ups. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 2020, roč. XXVIII, č. 1, s. 138-149. ISSN: 1804-8048.

**PROCHÁZKA, J. – **BÍLOVSKÁ, K. – **ŤÁPAL, A. – FEJFAROVÁ, M. – **VACULÍK, M. Dotazník designu pracovní pozice (WDQ): validační studie českého překladu. Československá psychologie, 2020, roč. 64, č. 2, s. 168-183. ISSN: 0009-062X.

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – HLAVSA, T. – FEJFAR, J. SUCCESS RATE IN EXAMINATIONS: DOES THE DEGREE PROGRAMME MATTER?. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 43-49.

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. Evaluation of the Quality of Teaching from the Perspective of University Students. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 2, s. 34-40. ISSN: 2336-2375.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Employee training and development: organisational aspect. In Efficiency and Responsibility in Education. 15th International Conference 07.06.2018, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018. s. 45-51.

FAJČÍKOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. New Trends in the Recruitment of Employees in Czech ICT Organisations. ..., 2018, roč. 26, č. 43, s. 39-49. ISSN: N.

URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. Factors Influencing Age Management in Organisations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 347-356. ISSN: 1211-8516.

URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. Age Management Aspects in the Czech Republic . Journal for East European Management Studies, 2017, roč. 22, č. 4, s. 621-640. ISSN: 0949-6181.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Training and development of employees in competency-based organisations. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 64-71.

FEJFAROVÁ, M. The Global Human Resource Management Casebook. New York: Routledge, 2017, 327s. ISBN 978-1-138-94997-3. The Global Human Resource Management Casebook, s. 118-126.

FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2016, roč. 2016, č. 36, s. 79-89. ISSN: 1211-555X.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. COMPETENCY-BASED APPROACH TO EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague , 2016. s. 121-127.

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. EMPLOYEE DEVELOPMENT BY TALENT MANAGEMENT IMPLEMENTATION. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2016, roč. 3, č. 38, s. 18-30. ISSN: 1211-555X.

FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. APPLICATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč. 18, č. 1, s. 111-122. ISSN: 1212-3609.

URBANCOVÁ, H. – FEJFAROVÁ, M. VERTICAL KNOWLEDGE TRANSFER IN CZECH ORGANIZATIONS. Business: Theory and Practice, 2015, roč. 16, č. 3, s. 231-242. ISSN: 1648-0627.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. TRAINING EFFICIENCY IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. In Efficiency and Responsibility in Education. 12th International Conference. 04.06.2015, Praha. Praha: Powerprint, 2015. s. 96-103.

FEJFAROVÁ, M. – URBANCOVÁ, H.; idPublikace = 70272; Název: Perspectives on human resource management in organisations in the Czech Republic and the Slovak Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Training Efficiency Measurement and Evaluation. In Efficiency and Responsibility in Education. 11th International Conference . Praha: Poweprint, 2014. s. 103-109.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. Role of Personnel Planning in Business Continuity Management. In World Academy of Science, Engineering and Technology 14.04.2013, Venice, Italy. Venice: WASWR, 2013. s. 125-130.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. Employee training efficiency in organisations in the Czech Republic. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, Praha. Praha: Poweprint, s. r. o., 2013. s. 284-290.

VENCLOVÁ, K. – FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Current state of the employee performance appraisal system in agricultural organizations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 1183-1189. ISSN: 1211-8516.

FEJFAROVÁ, M. – VENCLOVÁ, K. Formal employee appraisal carried out in agricultural businesses in the Central Bohemian Region. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2013, roč. 16, č. 1, s. 81-88. ISSN: 1212-3285.

FEJFAROVÁ, M.; idPublikace = 61582; Název: Krizové řízení podniků – Krizový management-- Neexistuje podtyp publikace --

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. EVALUATION AND DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2012, roč. 16, č. 22, s. 68-80. ISSN: 1211-555X.

KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. Use of knowledge employees in talent management. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 39-45. ISSN: 1211-3174.

KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – FEJFAR, J. Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 1, s. 129-142. ISSN: 1804-171X.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. – URBANEC, J. – FEJFAR, J. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu. , 2012, roč. 10, č. 6, s. 105-115. ISSN: 1802-8527.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications . USA: IGI Global, Information Science Reference, 2012, 444s. ISBN 9781466619692. The Influence of the Application of Business Continuity Management, Knowledge Management, and Knowledge Continuity Management on the Innovation in Organizations, s. 254-273.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. ENSURING OF KNOWLEDGE CONTINUITY IN ORGANIZATION IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1212-3285.

KÖNIGOVÁ, M. – HRON, J. Methodology for the identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 8, s. 347-353. ISSN: 0139-570X.

FEJFAR, J. – KÖNIGOVÁ, M. VALIDATION OF FORMAL AND NON-FORMAL TRAINING ASSESSMENT TOOL. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012 07.06.2012, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2012. s. 93-101.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. NEW MANAGEMENT DISCIPLINES IN THE AREA OF BUSINESS CONTINUITY . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 37-43. ISSN: 1211-3174.

KÖNIGOVÁ, M. Global Human Resource Management Casebook . USA: Routledge, 2011. 406s. ISBN 978-0-415-89371-8. Global Human Resource Management Casebook , s. 141-149.

ZUZÁK, R. – KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – BAČOVSKÝ, M. Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách. Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, roč. 0, č. 1, s. 25 - 32. ISSN: 1801-8211.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. ROLE OF KNOWLEDGE CONTINUITY AND COMPETENCIES IN THE PROCESS OF DELEGATION. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 1, č. 41, s. 115 - 120. ISSN: 1211-3174.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

ŠVEC, V. – KÖNIGOVÁ, M. – TICHÁ, I. Core competencies of an organisation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 178 - 183. ISSN: 1211-3174.

ZUZÁK, R. – KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. Praha: Grada, 2009. 253s. ISBN 978-80-247-3156-8.

Může se podnik připravit na krizi? - doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

Vliv organizačních struktur na transfer tacitních znalostí - Ing. Königová Martina, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc., 2009

Design of Knowledge Based System to Decrease Work Operation Errors - Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

Vývoj profesní orientace studentů PEF ČZU - PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

 
page foot