| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. (3451)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny během semestru
Konzultační hodiny probíhají pouze v semestru, online (preferováno) nebo onsite. Konzultační hodiny je možné si také domluvit individuálně v libovolném čase po e-mailu, v případě zájmu i mimo semestr.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BARTOŠKA, J. – BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J.Česká zemědělská univerzita a Včelstva Online. 2022, Moderní včelař, 08/2022, str. 20–21..

BARTOŠKA, J. – BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – PROCHÁZKOVÁ, S. – **PROVAZNÍK, B. – ŠIMŮNEK, J. – ŠUBRT, T. – **VAVŘINOVÁ, H. Metodika instalace a užívání úlových vah s čidly pro sledování trofické aktivity včel, Methodology for the installation and use of beehive scales with sensors for monitoring trophic activity of bees, bees; beehive scales; sensors; online data; bee activity, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Včely_Úlové váhy, čidla, Smlouva o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem nebyla uzavřena., Ekonomické parametry nebyly specifikovány., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s., 10.08.2022,

**VAVŘINOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – KAZDA, J. Algoritmus pro strojové zpracování dat z úlových bran, Algorithm for machine data processing of data from beehive gates, Algorithm; machine data processing; beehive; hive gate; bee fly activity;, 2022, XX - Nepřiřazeno, Algoritmus 1.0, Není uplatněna, PHP, MySQL, HTML, Strojové očištění dat ve výzkumu živé přírody - snižování nákladů na výzkum, zkrácení doby realizace výzkumu, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BARTOŠKA, J.Klíšťata jako velké nebezpečí v lese a možnosti, jak se jim bránit. 2022, Lesní prostředí chápe většina veřejnosti jako místo pro ideální odpočinek. Les je velmi často navštěvován kvůli různým sportovním aktivitám a relaxaci. V takovém světle je zároveň vnímán jako bezpečné místo, kde člověku nic nehrozí. Za aktivním odpočinkem chodíme do lesa rádi i my, myslivci. Ovšem ani zde bychom neměli zapomínat na různé nástrahy, které nám potenciálně hrozí. K těm nejnebezpečnějším patří klíště obecné, jeden z nejvýznamnějších přenašečů závažných onemocnění včetně klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Tuto hrozbu není radno brát na lehkou váhu a kontakt s klíšťaty bychom měli minimalizovat. Jaké možnosti snížení rizika přisátí velmi rozšířeného parazita ale máme?.

BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – **UTTL, L. – **MRÁZ, P. – BARTOŠKA, J. Findings of herbicide and fungicide residues in bee bread. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 343-352. ISSN: 1214-1178.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – CHAMRADA, D. System Dynamic Model of Beehive Trophic Activity. In Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics 08.09.2021, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: , 2021. s. 475-480.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – CHAMRADA, D.; idPublikace = 85629; Název: Work Contour Models in Projects-- Neexistuje podtyp publikace --

BOKŠOVÁ, A. – **PROVAZNÍK, B. – KAZDA, J. – BARTOŠKA, J. Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače. Úroda, 2021, roč. 69, č. 12, s. 32-35. ISSN: 0139-6013.

BARTOŠKA, J. – RYDVAL, J. – JEDLANOVÁ, T. Impact of incorporating and tailoring PRINCE2 into the project-oriented environment. In Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics 08.09.2021, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2021. s. 24-29.

BARTOŠKA, J. – **VAVŘINOVÁ, H. – JUNEK, P. – ŠIMŮNEK, J. Zobrazení kvalitativních dat v grafu úlové váhy na webovém portálu Včelstva Online, Display of qualitative data in the hive weight graph on Online web portal (Včelstva Online), Web portal; Bees; Biometric data; Včelstva Online; Weighing machines; Beekeeper;, 2021, XX - Nepřiřazeno, https://vcelstva.czu.cz/, Není zavedena., SW model typu MVC v podobě programového kódu (PHP)., Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ŠIMŮNEK, J. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J. Interaktivní mapa RYBA.CZU.CZ, Interactive map RYBA.CZU.CZ, SW application; WWW solution; Fishing events; fishing ponds; aquariums; fishing schools, museum and exhibitions;, 2021, XX - Nepřiřazeno, https://ryba.czu.cz/, Není zavedena., SW aplikace v podobě řešení GIS na WWW, technické detaily: https://ryba.czu.cz/dl/103523?lang=cs , Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ŠIMŮNEK, J. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J. Mobilní aplikace - Kam za rybou , Mobile application - Where is the fish, Mobile application; SW solution; Fishing events; fishing ponds; aquariums; fishing schools, museum and exhibitions;, 2021, XX - Nepřiřazeno, https://ryba.czu.cz/, Není zavedena., Mobilní aplikace v podobě GIS pro OS Android, technické a licenční detaily: https://ryba.czu.cz/dl/103523?lang=cs , Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HRABÁK, J. – BARTOŠKA, J. – LOŠŤÁK, M. – **PLZÁKOVÁ, L. Kulturní dědictví českého rybářství, The Cultural Heritage of Czech Fisheries, specialized map; fisheries; cultural heritage, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Nmap, Soubor mapových listů ve formátu pdf, Mapy vznikly jako součást projektu NAKI II - Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě, č. DG18P02OVV057, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo kultury ČR, 06.09.2021,

BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. – RYDVAL, J. Semantic Model of Project Management as Diagnostic tool in Project Stakeholder Management. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 25-31.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. System Dynamic Conceptual Model for Landscape Fertility of Bees. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 32-38.

BARTOŠKA, J. – **ŠIMŮNEK, J. Mobilní aplikace Med Hned, Mobile application Med Hned, Mobile application; Bee honey; point of sale search;, 2020, XX - Nepřiřazeno, https://vcelstva.czu.cz/, Není zavedena., Programový kód s GUI rozhraním pro OS Android, Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BARTOŠKA, J. – JUNEK, P. – **KRATOCHVILOVÁ, H. – **ŠIMŮNEK, J. Algoritmy pro strojové zpracování dat z úlových vah na webovém portálu Včelstva Online, Machine Processing Algorithms of Bee Biometric data on Online web portal (Včelstva Online), Web portal; Bees; Biometric data; Včelstva Online; Weighing machines; Beekeeper;, 2020, XX - Nepřiřazeno, https://vcelstva.czu.cz/, Není zavedena., SW model typu MVC v podobě programového kódu (PHP)., Nejsou definovány, Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. – RYDVAL, J. Semantic Model of Project Management in Corporate Practice. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 308-313.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – JEDLANOVÁ, T. Sensitivity Analysis of Priorities of Project Team Roles Using the ANP Model. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 320-325.

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – VLAŽNÝ, P. The factors influencing the pollinators visitation of the oilseed rape cultivars. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 574-580. ISSN: 1214-1178.

CUKOR, J. – BARTOŠKA, J. – ROHLA, J. – SOVA, J. – **MACHALEK, A. Use of aerial thermography to reduce mortality of roe deer fawns before harvest. PeerJ, 2019, roč. 7, č. e6923, s. 1-19. ISSN: 2167-8359.

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. Critical Mass Task Identification in Projects. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 11.09.2019, České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 344-349.

BARTOŠKA, J.; idPublikace = 81155; Název: Uživatelská role Včelařský spolek na webovém portálu Včelstva Online-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

CUKOR, J. – BARTOŠKA, J. – **HAVRÁNEK, F.Telemetrie srnčat vynesených z lučních porostů před sklizní pícnin. 2019, .

CUKOR, J. – BARTOŠKA, J. – SOVA, J.Využití bezpilotních letounů k ochraně mladé srnčí zvěře. 2019, .

ZAGATA, L. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J.Průběžná technická zpráva o řešení dílčího projektu za rok 2017. 2018, .

SHAPOVAL, V. – LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Application of Doppler Radar for Wildlife Detection in Vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 136-141. ISSN: 1211-3174.

KREJČÍ, I. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. System Dynamics Model of Czech Regions' Development. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 258-263.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – BARTOŠKA, J. Deer - SW komponenta pro dílčí řešení u detekčního zařízení pro žací techniku, Deer - SW component for partial solution for cutting equipment detection, SW component; Cutting equipment; Detection equipment; Doppler radar; Mowing technology, 2018, XX - Nepřiřazeno, Deer 1.0 SW Component, https://home.czu.cz/jlev/deer, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jakub Lev, Ph.D., Katedra fyziky, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 3281, jlev(at)tf.czu.cz, Technické řešení pro detekci divokých zvířat ukrytých v porostu během sklizně pícnin. Program je určen k rychlé analýze dat z infračerveného senzoru (MLX90621) a Doppler radaru., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra fyziky TF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Zařízení pro detekci zvěře před žací technikou. -- Neuvedený název vydavatele --. 31 615. 13.03.2018.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – KUČERA, P. Resource Allocation and Motivation Strategies in Project Management. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 13-18.

JEDLANOVÁ, T. – BARTOŠKA, J. – **VYSKOČILOVÁ, K. Semantic Model of Management in Student Projects . In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 12.09.2018, Jindřichův Hradec. Prague: MatfyzPress, 2018. s. 192-197.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – BARTOŠKA, J. – **ŠIMŮNEK, J. IR lib - SW komponenta pro dílčí řešení u detekčního zařízení pro žací techniku, IR lib - SW component for partial solution for cutting equipment detection, Software library; Python; Infrared sensor; Temperature, 2018, XX - Nepřiřazeno, IR lib 1.0 SW Component, https://home.czu.cz/jlev/ir_lib, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jakub Lev, Ph.D., Katedra fyziky, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 3281, jlev(at)tf.czu.cz, SW řešení pro komponentu technického řešení při detekci divokých zvířat ukrytých v porostu během sklizně pícnin., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra fyziky TF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

ZAGATA, L. – BARTOŠKA, J. – HRABÁK, J. Q-SORT - webová aplikace pro použití Q-metodologie, Q-SORT - SW online solution for Q-methodology, Q-methodology; Q-method; Communication concourse; Discourse analysis; PCA; R-package qmethod;, 2018, XX - Nepřiřazeno, Q-Sort 1.0, https://q-sort.pef.czu.cz/popis-licence, viz lokalizace; kontakt: doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D., Katedra humanitních věd, KHV ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 2195, zagata(at)pef.czu.cz, Webová aplikace pro použití Q-metodologie, pro sběr a vyhodnocení dotazníků, pro studijní, pedagogické a výzkumné účely., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra humanitních věd PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. Modification of crucial earned value parameters for modern project management. In 29th European Conference for Operational Research 08.07.2018, Valencia, Španělsko. Valencia, Spain: European Association of Operational Research Societies, 2018. s. 404-404.

LEV, J. – SHAPOVAL, V. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Low-cost infrared sensor for wildlife detection in vegetation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 13-17. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F.Průběžná technická zpráva o řešení dílčího projektu za rok 2017. 2017, Průběžná technická zpráva k dílčímu projektu: Detekční zařízení pro žací techniku, interní číslo: 2017_05_07, řešení 2017 - 2018. Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program: GAMA, název projektu: Aktivity Proof-of-Concept na ČZU v Praze (TG03010020)..

BARTOŠKA, J. – ŠVEC, V. – **JUREČEK, O. Spinoffer.me, Spinoffer.me, Crowfunding; Web portal; Student campaigns and academic projects; Science funding, 2017, XX - Nepřiřazeno, Spinoffer.me 1.0, http://www.spinoffer.me/licence, viz lokalizace; kontakt: doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Crowfundingové kampaně pro akademické prostředí, příjem z licenčních poplatků, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. EVM modification based on human factor influence to project budget estimate at completion. In PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS SUPPORT BY INFORMATION SYSTEMS (SMSIS) 25.05.2017, Ostrava. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2017. s. 147-156.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – KUČERA, P. Modification of EVM by Scenarios. In 35TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2017) 13.09.2016, Hradec Králové. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 24-29.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – **DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – **DOHNALOVÁ, CSC., d. Interaktivní mapa regionů - Reportování CSR s prvky GIS, Interactive Map of Regions - Reporting CSR with GIS features, Web Application; CSR Questionnaire; CSR reporting; HTML; PHP; MySQL, 2017, XX - Nepřiřazeno, CSR-Reporting 2.0, http://www.csr-reporting.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity řízení a reportování CSR v organizacích, sdílení dat o stavu CSR napříč odbornou a profesní veřejností (podpora výzkumu a rozvoje CSR), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ŠUBRT, T. – **DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – **DOHNALOVÁ, CSC., d. – **MÁDLOVÁ, L. – TICHÁ, I. – BARTOŠKA, J. CSR Reporting - Metodika tvorby CSR reportů firem a organizací a jejich vyhodnocení, CSR Reporting - Methodology of CSR reporting for companies and organizations and their evaluation, Corporate social responsibility (CSR); CSR areas; methodology; CSR maturity model, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), projekt TAČR Recesera, Metodika vznikla v rámci projektu TAČR Recesera, do současnosti je licencována Asociací společenské odpovědnosti o.p.s., Zefektivnění monitoringu CSR, zlepšení CSR v podnicích vede ke zlepšení jeho postavení a v delším horizontu ke zvýšení obratu (výsledky projektu prokazují), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Česká společnost pro jakost, 14.07.2017,

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. TASK CRITICALNESS POTENTIAL: A MULTIPLE CRITERIA APPROACH TO PROJECT MANAGEMENT. Kybernetika, 2016, roč. 52, č. 4, s. 558-574. ISSN: 0023-5954.

BARTOŠKA, J. Semantic Model of Organizational Project Structure. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) 06.09.2016, TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC. TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2016. s. 19-24.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the EVM by Work Effort and Student Syndrome phenomenon. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) 06.09.2016, Liberec, CZECH REPUBLIC. TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2016. s. 25-30.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the EVA by work contour. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) 25.05.2016, Vrátna, Slovakia. University of Economics, Bratislava, SK: Letra Inteactive, s.r.o. (University of Economics, Bratislava, SK), 2016. s. 13-18.

BARTOŠKA, J.Use of the Mathematical Models in the EVM. 2016, .

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – DOHNALOVÁ, CSC., d. Webová aplikace pro reporting CSR, Web Application for CSR reporting, Web Application; CSR Questionnaire; CSR reporting; HTML; PHP; MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, CSR-Reporting 1.0, http://www.csr-reporting.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jan Bartoška, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 361, bartoska(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity řízení a reportování CSR v organizacích, sdílení dat o stavu CSR napříč odbornou a profesní veřejností (podpora výzkumu a rozvoje CSR), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

JUNEK, P. – BARTOŠKA, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. – KOTEK, T. – HRUŠKA, M. Ptáci online, BIRDS ONLINE in media, Web Application; Nesting birds; Smart Nest Box; HTML, PHP, MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, Ptáci online 1.0, http://www.ptacionline.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Junek, Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 048, junek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity ve výzkumu a vzdělávání o chování a hnízdění ptáků (podpora a rozvoj výzkumu, společenská osvěta), Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

JUNEK, P. – BARTOŠKA, J. – KOTEK, T. – HRUŠKA, M. Webový portál SENOSEC.CZU.CZ, SENOSEC.CZU.CZ web application, Web Application; Spring haymaking; Protection of wild animals; HTML; PHP; MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, senosec.czu.cz 1.0, https://senosec.czu.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Junek, Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 048, junek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity v prevenci a v záchraně divokých zvířat při jarní senoseči, sběr významných dat pro hospodaření v krajině, společenská osvěta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BARTOŠKA, J. – JINDROVÁ, A. – PELIKÁN, M. Survey of team roles dependency on value portraits. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýck. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2015. s. 9-16.

BARTOŠKA, J. – LACKO, B. – DOLEŽAL, J. Advanced prediction of project by DYPREP method. In 21st International Conference on Soft Computing MENDEL 2015 23.06.2015, Brno University of Technology. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 213-216.

BARTOŠKA, J. – KUČERA, P. – ŠUBRT, T. Modification of the BCWS by Work Effort. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015 09.09.2015, Cheb, Czech Republic. University of West Bohemia, Plzen: Faculty of Economics, University of West Bohemia, Plzen, 2015. s. 19-24.

KUČERA, P. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Mathematical models of the Student Syndrome for use in Project Management. In PROCEEDINGS OF THE 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2014 28.05.2014, Virt, Slovakia. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 128-133.

KUČERA, P. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Mathematical models of the work contour in project management. In Proceedings of the 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2014 10.09.2014, Olomouc. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 518-523.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. Semantic Network in Information Processing for the Pork Market. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 3, s. 59-67. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Fuzzy Approach to Risk Appetite in Project Management. In xxx 10.09.2014, Olopmouc. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2014. s. 61-66.

PRUNEROVÁ, M. – KŘIŠŤANOVÁ, J. – BARTOŠKA, J. Feed back in the education development programme. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2014. s. 616-622.

ADÁMKOVÁ SÉGARD, M. – HÁTLOVÁ, B. – KYNŠTOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. Psychomotor Therapy in the Treatment of Schizophrenia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta, 2013, 274s. ISBN 978-80-7414-558-2.

BARTOŠKA, J. – BROŽOVÁ, H. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Incorporating practitioners’ expectations to Project Management teaching. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 16-23.

BARTOŠKA, J. – TOTH, Š. – JARKOVSKÁ, M. Financial literacy in the teaching of CULS students. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2013. s. 24-31.

RYDVAL, J. – BARTOŠKA, J. Quantification of Framing Effect in the Meat Distribution by ANP. In Mathematical Methods in Economics 2013 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 779-784.

BROŽOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. Multiple criteria evaluation of the activities criticalness in the Project management. In Proceedings of the 31th Conference on Mthematical Methods in Economics 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: VŠP Jihlava, 2013. s. 83-89.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Designing resources in Agricultural Services Projects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 248-255. ISSN: 1211-3174.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. The effect of human agent in project management. Central European Journal of Operations Research, 2012, roč. 20, č. 3, s. 369-382. ISSN: 1435-246X.

BARTOŠKA, J. – FLÉGL, M. – JARKOVSKÁ, M. IPMA Standard Competences Structure in Project Management Teaching. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012 07.06.2012, Praha. Praha: CULS Prague, 2012. s. 17-26.

BARTOŠKA, J. – FLÉGL, M. – JARKOVSKÁ, M. IPMA Standard Competence Scope in Project Management Education. International Education Studies - online, 2012, roč. 5, č. 6, s. 167-176. ISSN: 1913-9039.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Use of the three-point PERT estimate in Critical Chain method. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012 11.09.2012, Silesian University in Opava, Karviná, ČR. Silesian University in Opava, Karviná, ČR: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, Czech Republic, 2012. s. 20-24.

BARTOŠKA, J. – FLÉGL, M. – JARKOVSKÁ, M. IPMA Standard Competences Structure in Project Management Teaching. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012 07.06.2012, Praha. Praha: CULS Prague, 2012. s. 17-26.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Modification of the Three-point PERT Estimate for Practical Use. In 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Janská Dolina, Slovakia. University of Economics, Prague: University of Economics, Prague (Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4, Czech Republic), 2011. s. 23-28.

BARTOŠKA, J. – FEJFAR, J. – JARKOVSKÁ, M. The efficiency of linear programming teaching by means of system diagrams. In Efficiency and Responsibility in Education, 8th International Conference 09.06.2011, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague , 2011. s. 15-22.

BARTOŠKA, J. – SVOBODOVÁ, R. – JARKOVSKÁ, M. Project management teaching according to the IPMA Standard. In Efficiency and Responsibility in Education, 8th International Conference 09.06.2011, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague , 2011. s. 23-30.

BARTOŠKA, J. – SVOBODOVÁ, R. – JARKOVSKÁ, M. IPMA standard elements and feedback in project management teaching. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 3, s. 152-163. ISSN: 1803-1617.

ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – BARTOŠKA, J. – JAROLÍMEK, J. – KÁNSKÁ, E. – HOUŠKA, M. JPMS 1.0 – Journals Paper Management System, JPMS 1.0 – Journals Paper Management System, paper management system, web application, software, 2011, JC - Počítačový hardware a software, JPMS 1.0 , http://online.agris.cz, Informace k SW JPMS jsou standardně k dispozici na: http://ipc.pef.czu.cz/kit/JPMS, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Katedra informačních technologií, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 050, simek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity systému – úspora pracovníků (systémová podpora, redakce, provoz)., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra informačních technologií PEF), 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠIMEK, P. – JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – BARTOŠKA, J. – STOČES, M. – KÁNSKÁ, E. ConfMaS 1.0 – Conference Management System, ConfMaS 1.0 – Conference Management System, conference,management system, web application, software, 2011, JC - Počítačový hardware a software, ConfMaS 1.0 , http://ipc.pef.czu.cz/kit/ConfMaS, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Katedra informačních technologií, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 050, simek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity systému – nová kvalita, úspora pracovníků (systémová podpora, redakce, provoz). , Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra informačních technologií PEF), 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. Modification of the Three-point PERT Estimate for Practical Use. In 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Janská Dolina, Slovakia. University of Economics, Prague: University of Economics, Prague (Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4, Czech Republic), 2011. s. 23-28.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. The Phases of Work Effort and the Student’s Syndrome Model. In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, University of South Bohemia in České Budějovice. University of South Bohemia in České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2010. s. 7-11.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. The Phases of Work Effort and the Student’s Syndrome Model. In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, University of South Bohemia in České Budějovice. University of South Bohemia in České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2010. s. 7-11.

27st International Conference Mathematical Methods in Economics - doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Hornická Andrea; Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

FÁZE PRACOVNÍHO ÚSILÍ U STUDENTOVA SYNDROMU - Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2009

TEORIE OMEZENÍ V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ A STUDENTŮV SYNDROM - Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Hornická Andrea, 2009

Matematický model Studentova syndromu - Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D., 2009

 
page foot