| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D. (7815)

Kontakty
  • E-mail:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PETERKA, B. – PEXA, M. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – VESELÁ, K. – ČEDÍK, J. Vliv n-butanolu na olejovou náplň spalovacího motoru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 3, s. 114-117. ISSN: 1210-3306.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – PEXA, M. Selection and evaluation of degradation intensity indicators of gas combustion engine oil. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. SI 1, s. 1198-1203. ISSN: 1406-894X.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – **SVOBODOVÁ, J. – **KUČERA, M. – HROMASOVÁ, M. – PEXA, M. Impact of contaminants in motor oil on the wear of aluminum parts of the internal combustion engine. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 647-652. ISSN: 1213-2489.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. Mechanical behaviour of selected bulk oilseeds under compression loading. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 237 11.07.2017, Medan, Indonesia. Medan, Indonesia: Institute of Physics Publishing ( IOP ), 2017. s. 1-6.

HNILICOVÁ, M. – KUČERA, M. – PAVLŮ, J. Analysis of hydraulic oil in handling lines baljer & zembrod using the methods of tribotechnical diagnostics. ..., 2016, roč. 669, č. , s. 451-458. ISSN: N.

KUČERA, M. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – HNILICOVÁ, M. Applying of automatic laser particle counter as technique to morphology assessment and distribution of wear particles during lifetime of transmission oils. ..., 2016, roč. 669, č. , s. 417-425. ISSN: N.

VESELÁ, K. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. The water content in the engine oil by using E85. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 1, s. 297-302. ISSN: 1406-894X.

PAVLŮ, J. – JURČA, V. – ALEŠ, Z. – PEXA, M. Comparison of methods for fuel consumption measuring of vehicles. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 873-882. ISSN: 1406-894X.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – MÜLLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – LEBEDĚV, A. – YUROV, A. – PEXA, M. – LINDA, M. Influence of abrasive - free ultrasonic finishing process of steel on wear. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-2489.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – ALEŠ, Z. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. – VUTAN, H. Lubricity of thermo-oxidized engine oils. MM Science Journal. , 2016, roč. 2016, č. November, s. 1214-1217. ISSN: 1803-1269 .

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – SVOBODOVÁ, J. – PEXA, M. Use of microscopy for morphology analysis of wear particles generated in the fuel systems of internal combustion engine. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 849-853. ISSN: 1213-2489.

PAVLŮ, J. – HÖNIG, V. – ALEŠ, Z. – CHOTĚBORSKÝ, R. Tribodiagnostic analysis of motor oil after failure of turbocharger of combustion engine . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1115-1122. ISSN: 1213-2489.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – PEXA, M. – SVOBODOVÁ, J. – KUČERA, M. – PETERKA, B. – POŠTA, J. INFLUENCE OF BIOBUTANOL ON WEAR OF FUEL INJECTION SYSTEM. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 33-37.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. METHODS USED TO MEASURING FUEL CONSUMPTION DURING OPERATION OF TRACTORS BY TELEMATICS SYSTEMS. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 466-471.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – JURČA, V. Maintenance interval optimization based on fuel consumption data via GPS monitoring . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 17-24. ISSN: 1406-894X.

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Návrh optimální strategie způsobu financování při pořizování nových vozidel pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 38s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. – KUČERA, M. – ČEDÍK, J. Analysis of wear particles morphology of machine parts based on aluminium. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 664-670. ISSN: 1213-2489.

PEXA, M. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – ČEDÍK, J. Impact of viscosity of motor oil on the wear of plain bearings. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 670-674. ISSN: 1213-2489.

ALEŠ, Z. – JURČA, V. – LEGÁT, V. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. Vědecko-technická rada – program údržby s využitím RCM. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 64s. ISBN: 4170048451 ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – PAVLŮ, J. – NOVÁK, P. Optimalizace struktury motorových vozidel pro společnost MERO ČR, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 50s. ISBN: SL/0091/15,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Plán obnovy mobilních energetických prostředků používaných na skladech společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 65s. ISBN: 4500045045,

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. – PEXA, M. – VALÁŠEK, P. Utilization of satellite monitoring for maintenance decision making. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1864-1867.

ALEŠ, Z. – PEXA, M. – JURČA, V. – LEGÁT, V. – PAVLŮ, J. Optimalizace obnovy majetku. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 86s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Aplikace metod optimalizace struktury strojního parku na vybraná střediska společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 87s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Optimalizace doby provozu do obnovy silničních vozidel na základě exploatační analýzy pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 66s. ISBN: ,

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. Utilization of satellite monitoring for determination of optimal maintenance interval. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 159-166. ISSN: 1211-3174.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. Utilization of satellite monitoring for determination of optimal maintenance interval of agricultural machines. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 512-517.

MAYER, K. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. Impact of technical diagnostics interval on machinery maintenance. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 12, s. 42-46. ISSN: 1213-2489.

ALEŠ, Z. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. Tribotechnical diagnostics of agricultural machines. In 11th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia Academy of Agricultural and Forestry Sciences Division of Engineering, 2012. s. 88-92.

 
page foot