| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Miroslav Sedlecký, Ph.D. (18710)

Kontakty
  • E-mail:
  • Osobní Web:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HÝSEK, Š. – BORŮVKA, V. – SEDLECKÝ, M. Tvrdost lepených dýhových bloků. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2020, 6s. ISBN: ,

DVOŘÁK, O. – KYTKA, T. – ŠEDIVKA, P. – SEDLECKÝ, M. – KUBISTA, K. Dřevěná pergola, Wooden gazebo, Wood; gazebo; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Solární Pergola, 2019/75, Dispozice pergoly byla uzpůsobena požadavkům na využití. Finální rozměry jsou v půdoryse 4x4m a pergola je 2 m vysoká. Ošetřena je nátěrovou hmotou, tak aby se zabránilo degradaci materiálu., Zabudování solárních panelů na střechu pergoly, šetří každoročně finanční náklady na elektrickou energii. Panely jsou schopny napájet 2 notebooky a 4 mobily zároveň., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – KUBISTA, K. – NĚMEC, M. – **ČERMÁK, J. – ZEIDLER, A. – SEDLECKÝ, M. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Konstrukční a nekonstrukční prvek ze dřeva dubu s modifikovaným povrchem, Structural and nonstructural element made of oak wood with a modified surface, Oak wood; adhesion; gluing; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V2, FW01010627-V2, Testováním byla prokázáno dosažené vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu modifikační látkou pro zvýšení adhese v porovnání s povrchem chemicky nemodifikovaného., Chemická modifikace a zvýšení adhese povrchu dřeva dubu zvyšuje adhesi a tím pevnost lepeného spoje a umožňuje použití dubového dřeva i pro lepený program konstrukčních prvků., Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

GAFF, M. – REZAEI, F. – SIKORA, A. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. – DITOMMASO, G. – CORLETO, R. – KAMBOJ, G. – SETHY, A. – VALIŠ, M. – ŘÍPA, K. Interactions of monitored factors upon tensile glue shear strength on laser cut wood. COMPOSITE STRUCTURES, 2020, roč. 234, č. 2020, s. 1-10. ISSN: 0263-8223.

DITOMMASO, G. – GAFF, M. – KAČÍK, F. – SIKORA, A. – SETHY, A. – CORLETO, R. – REZAEI, F. – KAPLAN, L. – KUBŠ, J. – DAS, S. – KAMBOJ, G. – GAŠPARÍK, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – MACKŮ, J. – SEDLECKÝ, M. Interaction of technical and technological factors on qualitative and energy/ecological/economic indicators in the production and processing of thermally modified merbau wood. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2020, roč. 252, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0959-6526.

**KOČNER, M. – GAFF, M. – SIKORA, A. – SEDLECKÝ, M.; idPublikace = 78033; Název: Cyklovací zkušební zařízení pro únavové namáhání dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva v ohybu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

GAFF, M. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. Protokol vykonaných zkoušek vlastností dubových dýh. Praha: Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., 2019, 34s. ISBN: ,

SEDLECKÝ, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – KUBŠ, J. – VRABCOVÁ, P. The Effect of Milling Parameters and Thermal Modification on Power Input During the Milling of Thermally Modified Spruce and Oak Wood. BioResources, 2019, roč. 14, č. 1, s. 669-687. ISSN: 1930-2126.

SEDLECKÝ, M. – GAFF, M. – REZAEI, F. – KAMBOJ, G. – DITOMMASO, G. – CORLETO, R. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – SIKORA, A. – HÝSEK, Š.Optimalizace frézovacího procesu u Iroka v závislosti na teplotě termické modifikace. 2019, .

SEDLECKÝ, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. Medium-density Fiberboard (MDF) and Edge-glued Panels (EGP) after Edge Milling - Surface Roughness after Machining with Different Parameters . BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 2005-2021. ISSN: 1930-2126.

KAPLAN, L. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – SIKORA, A. – SEDLECKÝ, M. EVALUATION OF THE EFFECT OF INDIVIDUAL PARAMATERS OF OAK WOOD MACHINING AND THEIR IMPACT ON THE VALUES OF WAVINESS MEASURED BY A LASER PROFILOMETER. Wood Research, 2018, roč. 63, č. 1, s. 127-140. ISSN: 1336-4561.

KAPLAN, L. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – SEDLECKÝ, M. Effect of the Interaction between Thermal Modification Temperature and Cutting Parameters on the Quality of Oak Wood . BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1251-1264. ISSN: 1930-2126.

KAPLAN, L. – SEDLECKÝ, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – SIKORA, A. The Effect of Thermal Modification of Oak Wood on Waviness Values in the Planar Milling Process, Monitored with a Contact Method. BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1591-1604. ISSN: 1930-2126.

SEDLECKÝ, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. – KAPLAN, L. MEDIUM-DENSITY FIBERBOARD AND EDGE-GLUED PANEL AFTER EDGE MILLING - SURFACE WAVINESS AFTER MACHINING WITH DIFFERENT PARAMETERS MEASURED BY CONTACT AND CONTACTLESS METHOD. Wood Research, 2018, roč. 63, č. 4, s. 683-697. ISSN: 1336-4561.

SEDLECKÝ, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. SURFACE WAVINESS OF MEDIUM-DENSITY FIBERBOARD AND EDGE-GLUED PANEL AFTER EDGE MILLING. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 3, s. 459-470. ISSN: 1336-4561.

SEDLECKÝ, M. – GAŠPARÍK, M. Power Consumption during Edge Milling of Medium-Density Fiberboard and Edge-Glued Panel. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7413-7426. ISSN: 1930-2126.

SEDLECKÝ, M. Surface Roughness of Medium-Density Fiberboard (MDF) and Edge-Glued Panel (EGP) After Edge Milling. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 8119-8133. ISSN: 1930-2126.

 
page foot