| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petr Šenfeld (12635)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 604 575 935
  • E-mail:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2691
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠENFELD, P.Naučná stezka mokřadními biotopy Arboreta FLD. 2020, .

ŠENFELD, P.Naučná stezka mokřadními biotopy Arboreta FLD. 2020, .

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – **MRNKA, L. – TOMÁŠKOVÁ, I. – ŠENFELD, P. – TURČÁNI, M. Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology, 2018, roč. 80, č. 2018, s. 91-100. ISSN: 1641-1307.

ŠENFELD, P.; idPublikace = 84576; Název: MNOHO TVÁŘÍ ARBORETA FAKULTY LESNICKÉ A DŘAVAŘSKÉ ČZU V PRAZE-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠENFELD, P. Biogeografie viru lýkožrouta smrkového v kontinentálním měřítku. In Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018. 08.02.2018, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 1176, 16521. : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2018. s. 0-0.

ŠENFELD, P.; idPublikace = 84868; Název: Atraktivita suchem stresovaných smrků pro xylofágní společenstva brouků a jejich hmyzích predátorů-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠENFELD, P.; idPublikace = 84870; Název: Význam dutých smrků (Picea abies) pro biodiverzitu v lesních ekosystémech-- Neexistuje podtyp publikace --

NAKLÁDAL, O. – ŠENFELD, P. – FRANJEVIĆ, M. – UHLÍKOVÁ, H. Comparison of all season and standard type of ECOLURE® dispenser efficacy in trap catches of Europaean spruce bark beetle (Ips typographus (L.)). Šumarski list, 2013, roč. 137, č. 7-8, s. 395-401. ISSN: 0373-1332.

NAKLÁDAL, O. – ŠENFELD, P. Soubor map pro PLO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2014, 2015, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly., Maps set of hot spots of nun moth (Lymantria monacha /L./) infestation in the Czech Republic in the period 2014, 2015, 2020 and 2021 with respect on phase of fluctuation cycle: NFR 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor., nun moth, Lymantria monacha, hot spots, infestation, Czech Republic, 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PLO 12_2013, Číslo certifikátu 82931/2013-MZE-16222/MAPA608, formát A3, v digitální a tištěné formě, zpracována v GIS (ArcView), doplněna legendou, Snížení nákladů na kontrolní opatření a zefektivnění obranných leteckých postřiků, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

NAKLÁDAL, O. – ŠENFELD, P. Soubor map pro PLO 13 Šumava: Pravděpodobnost přemnožení bekyně mnišky v letech 2014, 2015, 2020 a 2021 s ohledem na její fluktuační cykly., Maps set of hot spots of nun moth (Lymantria monacha /L./) infestation in the Czech Republic in the period 2014, 2015, 2020 and 2021 with respect on phase of fluctuation cycle: NFR 13 – Šumava., nun moth, Lymantria monacha, hot spots, infestation, Czech Republic, 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PLO 13_2013, Číslo certifikátu 82928/2013-MZE-16222/MAPA607, formát A3, v digitální a tištěné formě, zpracována v GIS (ArcView), doplněna legendou, Snížení nákladů na kontrolní opatření a zefektivnění obranných leteckých postřiků, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

 
page foot