| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lukáš Pospíšil (10228)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 703 182 920
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – POSPÍŠIL, L. – KARLÍK, P. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. – HRABALÍKOVÁ, M. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – HEJCMAN, M. Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. Catena, 2015, roč. 2015, č. 135, s. 83-91. ISSN: 0341-8162.

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – POSPÍŠIL, L. – KAŠPAROVÁ, I. Program INTERREG IVC, projekt EPTA - zpracování odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu Interreg IVC. Praha: FŽP ČZU, 2014, 138s. ISBN: ,

ZÍMOVÁ, K. – POSPÍŠIL, L. – JANOVSKÁ, V. – KARLÍK, P. – HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – MOLNÁROVÁ, K. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. ANALÝZA VÝVOJE PLUŽINY ZANIKLÉ OBCE MALONÍN NA PRACHATICKU. Acta Pruhoniciana, 2013, roč. 2013, č. 104, s. 27-37. ISSN: 0374-5651.

ZDRAŽIL, V. – KAŠPAROVÁ, I. – KEKEN, Z. – POSPÍŠIL, L. Program INTERREG IVC, projekt EPTA - zpracování odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu Interreg IVC. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

POSPÍŠIL, L.; idPublikace = 55237; Název: Principy ochrany pozůstatků historických krajinných struktur-- Neexistuje podtyp publikace --

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Lincoln Green – the residential development analyses for landscape planning, Lincoln Green – the residential development analyses for landscape planning, GIS; open space; development; protection, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/9, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Rosecreek – the suburban developments analyses for studying land use structure of open space, Rosecreek – the suburban developments analyses for studying land use structure of open space, land use; GIS; open space: landscape, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/12, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Spring Island – the residential developments analyses of open space for eco-tourism usage, Spring Island – the residential developments analyses of open space for eco-tourism usage, protection; open space; GIS; development, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/13, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. The Fields of St. Croix – open space analyses in a conservation development area, The Fields of St. Croix – open space analyses in a conservation development area, conservation; housing; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/14, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Wesley Chapel Woods – the conservetion analyses of the watershed in the developed area, Wesley Chapel Woods – the conservetion analyses of the watershed in the developed area, watershed; open space; GIS, development, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/15, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – POSPÍŠIL, L. – ZÍMOVÁ, K. Vývoj land use v plužině zaniklé obce Malonín od poloviny 19. století po současnost, Land use development of historical pluzina landscape in a vanished village Malonín from half of 19th century until the present day, pluzina; GIS; landscape protection; historical analyses, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/1, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany a obnovy historických krajinných struktur. GIS výstup, mapová a textová část., Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany a obnovy historických krajinných struktur., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

POSPÍŠIL, L. – MOUDRÝ, V. Změny kontinuity sítě cest, vodních toků a vodních ploch na Voticku mezi 1. pol. 19. století, rokem 1948 a 2010, Continuity changes of routes, streams and lakes in Voticko area between half of the 19th century, the year 1948 and 2010, landscape continuity, landscape changes, Stabile Cadastre, Land Cadastre, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/mou/0003, Elektronická mapa ve formátu PDF zpracovaná v ArcGIS 9.2 a MicroStation V8, Ochrana krajinného rázu, územně analytické podklady, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

 
page foot