| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Jakubec, Ph.D. (12661)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3630
  • Kancelář:
  • E-mail:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**HODEČEK, J. – JAKUBEC, P. Spatio-temporal distribution and habitat preference of necrophagous Calliphoridae based on 160 real cases from Switzerland. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, 2022, roč. 136, č. leden, s. 923-934. ISSN: 0937-9827.

QUBAIOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – MONTOYA MOLINA, S. – NOVÁK, M. – **ŠULÁKOVÁ, PH.D., I. Diet Impact on the Development and Survival of Oiceoptoma thoracicum (Coleoptera: Silphidae). JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, 2022, roč. SEP 2022, č. SEP 2022, s. 1905-1910. ISSN: 0022-2585.

NOVÁK, M. – JAKUBEC, P. – ŠULÁKOVÁ, H. Sběr, smrcení a dlouhodobá fixace larev nekrofágních brouků čeledi Silphidae, Collecting, killing, and long-term fixation of larvae of necrophagous beetles of family Silphidae, fixation; long-term storage; larvae; DNA; forensic entomology; insects; invertebrates; beetles, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), VI20192022130/01, Metodika popisuje metody sběru a fixace nekrofágních brouků čeledi Silphidae., Metodika umožňuje optimalizaci a zvýšení efektivity sběru a fixace vzorků a tím následné snížení nákladů na provádění dané činnosti., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezidium České republiky, Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7 - Holešovice, 15.11.2022,

QUBAIOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – ŠULÁKOVÁ, H. Využití larválních stadií brouků čeledi Silphidae ve forenzní praxi: Odchov vývojových stadií v laboratorních podmínkách, Utilizing beetle larvae of family Silphidae in forensic practice: Breeding of developmental stages under laboratory conditions, forensic entomology; Silphidae; Coleoptera; development; breeding, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), VI20192022130/02, Metodika popisuje laboratorní podmínky odchovu nekrofágních brouků čeledi Silphidae. , Metodika optimalizuje a standardizuje podmínky odchovu což zlepšuje přesnost odhadů doby kolonizace, které se na základě dat získaný z těchto chovů provádí a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezidium České republiky, Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7-Holešovice, 15.11.2022,

MONTOYA MOLINA, S. – JAKUBEC, P. – QUBAIOVÁ, J. – NOVÁK, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Developmental Models of the Forensically Important Carrion Beetle, Thanatophilus sinuatus (Coleoptera: Silphidae). JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, 2021, roč. 58, č. 3, s. 1041-1047. ISSN: 0022-2585.

JAKUBEC, P. – QUBAIOVÁ, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, J. Developmental Biology of Forensically Important Beetle, Necrophila (Calosilpha) brunnicollis (Coleoptera: Silphidae). JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, 2021, roč. 58, č. 1, s. 64-70. ISSN: 0022-2585.

MAHLEROVÁ, K. – JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, J. Description of larval morphology and phylogenetic relationships of Heterotemna tenuicornis. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2045-2322.

JAKUBEC, P. – **ŠÍPEK, P. – **KADLEC, J. Standardized Laboratory Methodology for the Evaluation of Foraging Strategies in Necrophilous Beetles: A Case Study of Necrophila (Calosilpha) brunnicollis (Coleoptera: Silphidae). JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, 2021, roč. 58, č. 1, s. 40-46. ISSN: 0022-2585.

MONTOYA MOLINA, S. – JAKUBEC, P. – QUBAIOVÁ, J. – NOVÁK, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Developmental models of the carrion beetle Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Silphidae). Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN: 2045-2322.

QUBAIOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – MONTOYA MOLINA, S. – NOVÁK, M. – ŠULÁKOVÁ, H. Influence of Diet on Development and Survival of Thanatophilus rugosus (Coleoptera: Silphidae). JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, 2021, roč. 58, č. 6, s. 2124-2129. ISSN: 0022-2585.

HARABIŠ, F. – JAKUBEC, P. – HRONKOVÁ, J. Catch them if you can! Do traits of individual European dragonfly species affect their detectability?. Insect Conservation and Diversity, 2020, roč. 13, č. 3, s. 303-312. ISSN: 1752-458X.

KNAPP, M. – **KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – **VONIČKA, P. – **MORAVEC, P. Incomplete species lists produced by pitfall trapping: How many carabid species and which functional traits are missing?. Biological Conservation, 2020, roč. 245, č. 108545, s. 1-9. ISSN: 0006-3207.

JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. – QUBAIOVÁ, J. – RŮŽIČKA, J. SEASONAL ACTIVITY AND SPATIAL DISTRIBUTION OF NECRODES LITTORALIS AND THANATOPHILUS RUGOSUS (COLEOPTERA: SILPHIDAE). In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 02.07.2018, Albena. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2019. s. 777-784.

JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. – QUBAIOVÁ, J. – **ŠULÁKOVÁ, PH.D., I. – RŮŽIČKA, J. Description of immature stages of Thanatophilus sinuatus (Coleoptera: Silphidae). INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, 2019, roč. 133, č. 5, s. 1549-1565. ISSN: 0937-9827.

ŠTROBL, M. – SASKA, P. – SEIDL, M. – KOCIAN, M. – **TAJOVSKÝ, K. – **ŘEZÁČ, M. – **SKUHROVEC, J. – **MARHOUL, P. – **ZBUZEK, B. – JAKUBEC, P. – KNAPP, M. – KADLEC, T. Impact of an invasive tree on arthropod assemblages in woodlots isolated within an intensive agricultural landscape. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS, 2019, roč. 25, č. 11, s. 1800-1813. ISSN: 1366-9516.

HARABIŠ, F. – JAKUBEC, P. – HRONKOVÁ, J. Catch them if you can! Do traits of individual European dragonfly species affect their detectability?. Insect Conservation and Diversity, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 1-8. ISSN: 1752-458X.

NOVÁK, M. – JAKUBEC, P. – QUBAIOVÁ, J. – ŠULÁKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Revisited larval morphology of Thanatophilus rugosus (Coleoptera: Silphidae). INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, 2018, roč. 2017, č. , s. 1-16. ISSN: 0937-9827.

ŠTROBL, M. – SASKA, P. – SEIDL, M. – KOCIAN, M. – **TAJOVSKÝ, K. – **ŘEZÁČ, M. – **SKUHROVEC, J. – **MARHOUL, P. – **ZBUZEK, B. – JAKUBEC, P. – KADLEC, T.; idPublikace = 76877; Název: Isolated woody islets of invasive Robinia pseudoacacia in intensive agricultural landscape: refugium or threat for arthropods?-- Neexistuje podtyp publikace --

JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. – QUBAIOVÁ, J. – ŠÍPKOVÁ, H. – ŠULÁKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Interaktivni klič k určování forenzně významných druhů brouků (Coleoptera), Interactive identification key of forensically important beetle species (Coleoptera), Coleoptera; identification; morphology; forensic; necrophagous;, 2018, XX - Nepřiřazeno, Id_forensic 1.0 , MV-90619-2/OBVV-2015, Jedná se o sadu nových algoritmů sdružených do softwarového balíku v programovacím jazyku JAVA používající program Intkey k interakci s uživatelem (interpret) a jeho interakci s obrazovou a informační databází (ve formátu DETLA). Odpovědná osoba: Pavel Jakubec, Kamýcká 129, 165 0021 Praha - Suchdol, +420 22438 3630., Software slouží k determinaci zájmových druhů bezobratlých z řádu Coleoptera, asociovaných s lidskými, ale i zvířecími ostatky. Hlavní uživatelé jsou Kriminalistický ústav Praha, ČIŽP a další orgány státní správy., Kriminalistický ústav Praha, 00007064, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. – QUBAIOVÁ, J. Chroma+, a new automontage method of image background selection for Insects and other structurally complex objects. ZooKeys, 2018, roč. , č. 795, s. 67-76. ISSN: 1313-2989.

**TAHAMI, M. – RŮŽIČKA, J. – **SADEGHI, S. – JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. Small carrion beetles (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) from caves in Iran, with additional taxonomical notes on Anemadus sengleti and Catops farsicus. Zootaxa, 2017, roč. 4303, č. 4, s. 509-520. ISSN: 1175-5326.

JAKUBEC, P. – RŮŽIČKA, J. SPATIAL DISTRIBUTION MODELING OF THANATOPHILUS SINUATUS (COLEOPTERA: SILPHIDAE) IN THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 29.06.2017, Albena. Sofia: SGEM2017 Conference Proceedings, 2017. s. 875-882.

KOLÁŘ, J. – **KUČEROVÁ, A. – JAKUBEC, P. – VYMAZAL, J. Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch. in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination?. Hydrobiologia, 2017, roč. 794, č. 1, s. 347-358. ISSN: 0018-8158.

JAKUBEC, P. Thermal summation model and instar determination of all developmental stages of necrophagous beetle, Sciodrepoides watsoni (Spence) (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae). PeerJ, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-19. ISSN: 2167-8359.

KNAPP, M. – BARANOVSKÁ, E. – JAKUBEC, P. Effects of Bait Presence and Type of Preservative Fluid on Ground and Carrion Beetle Samples Collected by Pitfall Trapping. ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY, 2016, roč. 45, č. 4, s. 1022-1028. ISSN: 0046-225X.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kolik drůhů střevlíků a které ignorujeme při biologických průzkumech realizovaných pomocí zemních pastí?. 2015, sborník z konference Zoologické Dny 2015 - strana 112.

JAKUBEC, P. – RŮŽIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Larvální morfologie brouků rodu Choleva (Coleoptera: Leiodidae). 2015, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 213..

JAKUBEC, P. – RŮŽIČKA, J. Is the type of soil an important factor determining the local abundance of carrion beetles (Coleoptera: Silphidae)?. European Journal of Entomology, 2015, roč. 112, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1210-5759.

JAKUBEC, P.; idPublikace = 67994; Název: Thermal summation model and instar determination of all developmental stages of necrophagous beetle, Sciodrepoides watsoni (Spence) (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae)-- Neexistuje podtyp publikace --

JAKUBÍKOVÁ, L. – JAKUBEC, P. THE IMPACT OF LANDSCAPE HETEROGENEITY ON THE DIVERSITY OF RUSSIAN’S FAR EAST BUTTERFLIES: A PILOT STUDY. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 18.06.2015, Albena. Sofia: SGEM2015 Conference Proceedings, 2015. s. 907-912.

JAKUBEC, P. ENDANGERED SPECIES OF GENUS NICROPHORUS (COLEOPTERA: NICROPHORINAE) IN THE CZECH REPUBLIC. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 18.06.2015, Albena. Sofia: SGEM2015 Conference Proceedings, 2015. s. 253-258.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kolik drůhů střevlíků a které ignorujeme při biologických průzkumech realizovaných pomocí zemních pastí? . 2015, Konference ČSPE - "Ekologie 2015"; abstrakt ve sborníku na str. 86.

KNAPP, M. – KNAPPOVÁ, J. – JAKUBEC, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How many carabid species are missed during biological surveys based on pitfall trapping technique?. 2015, 17th European Carabidologist Meeting - abstract book page 39.

JAKUBEC, P. IMPACT OF DROUGHTS ON INSECT POPULATIONS: A REVIEW. In 14th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation 19.06.2014, Albena, Bulharsko. Sofia: SGEM2014 Conference Proceedings, 2014. s. 369-374.

JAKUBEC, P. – RŮŽIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozšíření ohrožených hrobaříků (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. 2013, Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. Brno, ISBN 978-80-87189-14-6..

JAKUBEC, P. Modelling the rate of development for Sciodrepoides watsoni larvae. In 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation 16.06.2013, Albena. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2013. s. 709-714.

JAKUBEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Typ půdy, jako ekologický faktor limitující výskyt mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae).. 2012, Sborník abstraktů z konference Biodiverzita 2012, 25.-26.2.2012, Mělník - Chloumek.

JAKUBEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thermal reaction norms for development in Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) and notes on rearing in laboratory environment. 2012, Sborník abstraktů z konference UCOLIS 2012, 28.11.2012, Kostelec nad Černými lesy, ISBN 978-80-213-2336-0.

JAKUBEC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rychlost vývoje u Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) a poznámky k jeho chovu v laboratoři. 2012, Sborník abstraktů z konference Kostelecké inspirování 2012, 29.-30.11.2012, Kostelec nad Černými lesy, ISBN 978-80-213-2317-9.

JAKUBEC, P. – RŮŽIČKA, J. Rozšíření mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. Klapalekiana, 2012, roč. 48, č. 3-4, s. 169-189. ISSN: 1210-6100.

 
page foot