| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Hana Šillerová, Ph.D. (12438)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2443
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – RATIÉ, G. – **LACINA, P. – **LALINSKÁ-VOLEKOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **ŠOTTNÍK, P. – **JURKOVIČ, L. – **POHOŘELÝ, M. – **VANTELON, D. – **ŠAFAŘÍK, I. – KOMÁREK, M. Innovative in situ remediation of mine waters using a layered double hydroxide-biochar composite. Journal of Hazardous Materials, 2022, roč. 424, č. 127136, s. 1-11. ISSN: 0304-3894.

FRANCOVÁ, A. – CHRASTNÝ, V. – VÍTKOVÁ, M. – ŠILLEROVÁ, H. – KOMÁREK, M. Health risk assessment of metal(loid)s in soil and particulate matter from industrialized regions: A multidisciplinary approach. Environmental Pollution, 2020, roč. 2020, č. 260, s. 1-10. ISSN: 0269-7491.

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. – **LACINA, P. Metodika postupu pro přípravu podvojných vrstevnatých hydroxidů z odpadních materiálů a jejich využití v modifikaci biocharu pro účely odstraňování kovů a metaloidů z důlních vod, Methodology for synthesis of layered double hydroxides derived from Fe rich sludge and their application in biochar modification in order to remediate mine waters, layered double hydroxides; biochar; mine water remediation; metalloids, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikát , ČZU, GEOtest, a.s., odstraňování kovů a metaloidů z důlních vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s., 05.02.2019,

VESELSKÁ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – **GÖTTLICHER, J. – VAŇKOVÁ, Z. – SIDDIQUE, J. – **SIDDIQUE, J. – **ČÍHALOVÁ, S. – CHRASTNÝ, V. – **STEININGER, R. – **MANGOLD, S. – KOMÁREK, M. The role of soil components in synthetic mixtures during the adsorption and speciation changes of Cr(VI): Conjunction of the modeling approach with spectroscopic and isotopic investigations. Environment International, 2019, roč. 2019, č. 127, s. 848-857. ISSN: 0160-4120.

VESELSKÁ, V. – **LACINA, P. – ŠILLEROVÁ, H. – HUDCOVÁ, B. – TRAKAL, L. Zařízení pro dočišťování důlních vod. -- Neuvedený název vydavatele --. 33225. 17.09.2019.

**MITCHELL, K. – TRAKAL, L. – ŠILLEROVÁ, H. – **AVELAR-GONZÁLEZ, F. – **GUERRERO-BARRERA, A. – **HOUGH, R. – **BEESLEY, L. Mobility of As, Cr and Cu in a contaminated grassland soil in response to diverse organic amendments; a sequential column leaching experiment. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2018, roč. 2018, č. 88, s. 95-102. ISSN: 0883-2927.

CHRASTNÝ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – VÍTKOVÁ, M. – FRANCOVÁ, A. – JEHLIČKA, J. – KOCOURKOVÁ, J. – **ASPHOLM, E. – **NILSSON, L. – **BERGLEN, T. – **JENSEN, H. – KOMÁREK, M. Unleaded gasoline as a significant source of Pb emissions in the Subarctic. Chemosphere, 2018, roč. 2018, č. 193, s. 230-236. ISSN: 0045-6535.

FRANCOVÁ, A. – CHRASTNÝ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – VÍTKOVÁ, M. – KOCOURKOVÁ, J. – KOMÁREK, M. Evaluating the suitability of different environmental samples for tracing atmospheric pollution in industrial areas. Environmental Pollution, 2017, roč. 2017, č. 220, s. 286-297. ISSN: 0269-7491.

ŠILLEROVÁ, H. – CHRASTNÝ, V. – VÍTKOVÁ, M. – FRANCOVÁ, A. – JEHLIČKA, J. – **GUTSCH, M. – KOCOURKOVÁ, J. – **ASPHOLM, E. – **NILSSON, L. – **BERGLEN, T. – **JENSEN, H. – KOMÁREK, M. Stable isotope tracing of Ni and Cu pollution in North-East Norway: Potentials and drawbacks. Environmental Pollution, 2017, roč. 2017, č. 228, s. 149-157. ISSN: 0269-7491.

FRANCOVÁ, A. – CHRASTNÝ, V. – ŠILLEROVÁ, H. – KOCOURKOVÁ, J. – KOMÁREK, M. Suitability of selected bioindicators of atmospheric pollution in the industrialised region of Ostrava, Upper Silesia, Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2017, roč. 189, č. 9, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

CHRASTNÝ, V. – KOMÁREK, M. – FRANCOVÁ, A. – ŠILLEROVÁ, H. Identifikace zdrojů znečistění atmosféry v průmyslových oblastech za využití stabilních izotopů olova, Identification of sources of atmospheric pollution in industrial areas using stable lead isotopes, isotopes; pollution; atmosphere; industry; tracing, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), M037/M/2017, Certifikovaná metodika byla publikována v rámci projektu ISOFIN 7F14330, Česko-norský výzkumný program CZ09, Certifikovaná metodika prezentuje účinný nástroj pro identifikaci zdrojů atmosférického znečištění, konkrétně v průmyslové oblasti Ostravska., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s., 18.04.2017,

KELEPERTZIS, E. – KOMÁREK, M. – ARGYRAKI, A. – ŠILLEROVÁ, H. Metal(loid) distribution and Pb isotopic signatures in the urban environment of Athens, Greece. Environmental Pollution, 2016, roč. 2016, č. 213, s. 420-431. ISSN: 0269-7491.

VÍTKOVÁ, M. – ŠILLEROVÁ, H. – FRANCOVÁ, A. – KOMÁREK, M. – NILSSON, L. Identification of metal distribution in smelter-affected area of Finnmark using various environmental indicators. In Energy and clean technologies conference proceedings, SGEM 2016, Vol. II 30.06.2016, Albena. Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 397-402.

VÍTKOVÁ, M. – KOMÁREK, M. – TEJNECKÝ, V. – ŠILLEROVÁ, H. Interactions of nano-oxides with low-molecular-weight organic acids in a contaminated soil. Journal of Hazardous Materials, 2015, roč. 2015, č. 293, s. 7-14. ISSN: 0304-3894.

TYLČER, J. – SZURMANOVÁ, Z. – CRON, M. – KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – NOVÁK, M. – CHRASTNÝ, V. – PŘECHOVÁ, E. – ČUŘÍK, J. Způsob odstraňování šestimocného chromu ve znečištěných podzemních vodách. Úřad průmyslového vlastnictví. 305438. 05.08.2015.

ŠILLEROVÁ, H. – KOMÁREK, M. – LIU, C. – POCH, J. – VILLAESCUSA, I. Biosorbent encapsulation in calcium alginate: Effects of process variables on Cr(VI) removal from solutions. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2015, roč. 2015, č. 80, s. 260-270. ISSN: 0141-8130.

ŠILLEROVÁ, H. – VANĚK, A. – CHRASTNÝ, V. – KOMÁREK, M. Biosorption of Cr(VI) from Natural Groundwater and the Effect of DOC-rich Treated Water on Cr Dissolving from Contaminated Soil. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 4, s. 236-243. ISSN: 1801-5395.

TRAKAL, L. – ŠIGUT, R. – ŠILLEROVÁ, H. – FATURÍKOVÁ, D. – KOMÁREK, M. Copper removal from aqueous solution using biochar: Effect of chemical activation. ..., 2014, roč. 2014, č. 7, s. 43-52. ISSN: N.

ŠILLEROVÁ, H. – CHRASTNÝ, V. – ČADKOVÁ, E. – KOMÁREK, M. Isotope fractionation and spectroscopic analysis as an evidence of Cr(VI) reduction during biosorption . ..., 2014, roč. 2014, č. 95, s. 402-407. ISSN: N.

MICHÁLKOVÁ, Z. – KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – DELLA PUPPA, L. – JOUSSEIN, E. – BORDAS, F. – VANĚK, A. – VANĚK, O. – ETTLER, V. Evaluating the potential of three Fe- and Mn-(nano)oxides for the stabilization of Cd, Cu and Pb in contaminated soils. Journal of Environmental Management, 2014, roč. 2014, č. 146, s. 226-234. ISSN: 0301-4797.

ŠÍPKOVÁ, A. – ŠILLEROVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The sorption characteristics of mercury as affected by organic matter content and/or soil properties. 2014, European Geosciences Union General Assembly 2014, 27.4.2014, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, roč. 16, s. 1-1.

TYLČER, J. – SZURMANOVÁ, Z. – CRON, M. – NOVÁK, M. – CHRASTNÝ, V. – PŘECHOVÁ, E. – ČUŘÍK, J. – KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. Redukce šestimocného chrómu ve vodách metodou záchytu na sorbentu, Reduction of hexavalent Chromium in Water through Sorbent Retention, decontamination set; sorbent; mulching textile; brewery draff; iron shavings, 2014, DD - Geochemie, B - Ověřená technologie, Sorbent, Smlouva o využití ověřené technologie dle ust. par.51 občanského zákoníku, K jímání vody byl využit vrt HSV-44, obsahující koncentrace Cr6+ kolem 0,4 mg/l. Těleso sorbentu bylo připraveno do sorpční nádoby v celkové hmotnosti 202 kg, a to po řádném promísení podílu 173 kg mláta a 29 kg okují, tedy v hmotnostním poměru 10:1,7. Průměrný průtok byl nastaven v množství 0,038 l/s, což odpovídá cca 137 l/hod., Jako sorbentu bylo využito v podstatě odpadních surovin - dekantovaného pivovarského mláta a železných špon z obráběcí dílny. Využitím těchto odpadních surovin se značně sníží náklady na sanační technologii., AQD-envitest, s.r.o., Vítězná 3, 702 00 Ostrava; Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 26878453, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠILLEROVÁ, H. – KOMÁREK, M. – CHRASTNÝ, V. – NOVÁK, M. – VANĚK, A. – DRÁBEK, O. Brewers draff as a new low-cost sorbent for chromium (VI): Comparison with other biosorbents. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2013, roč. 2013, č. 396, s. 227-233. ISSN: 0021-9797.

ŠILLEROVÁ, H. – KOMÁREK, M. – CHRASTNÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelování sorpce chromu na levné agromateriály – Shrnutí výsledků po 2. roce. 2013, Konference environmentálního inženýrství a geoenvironmentálních věd, 2013.ISBN 978-80-213-2407-7..

ŠILLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Removal of chromium from electroplating waste water using new air-stable nano zero-valent iron. 2013, 2nd International Conference WASTES 2013,11.-13. September 2013. Braga, Portugal..

ŠILLEROVÁ, H. – KOMÁREK, M. New low cost sorbents for Cr(VI) - batch and column experiments. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, ITALY. E D P SCIENCES, 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITE: E D P SCIENCES, 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITES COUTABOEUF BP 112, F-91944 CEDEX A, FRANCE, 2013. s. 1-3.

ŠILLEROVÁ, H.; idPublikace = 56097; Název: Modelování sorpce chromu na levné agromateriály – Shrnutí výsledků po 1. roce-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠILLEROVÁ, H. – KOMÁREK, M. – CHRASTNÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cr(VI) sorption onto biomaterials – ion exchange and isotopic study of sorption mechanisms. 2012, Název akce: 13th European Meeting on Environmental Chemistry, Místo konání: Moscow, Russia, Datum zahájení: 5-8th December 2012..

ŠILLEROVÁ, H.; idPublikace = 51832; Název: Modelování sorpce chromu na levné agromateriály – Úvod a metodika-- Neexistuje podtyp publikace --

KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Used brewers draff: A low cost sorbent for Cr(VI). 2011. Clermont - Ferrand, France.

 
page foot